Kompetanseprisen Hall Of Fame V2017 Oppslag

Hva kreves for å vinne Kompetanseprisen? Vi spør juryen

På Kompetansedagene i mai deler HR Norge igjen ut HR Norges Kompetansepris. I år er interessen svært stor, og det er mange nominerte til den attraktive prisen. Her er noen tanker fra juryen om hva som er viktig for en god kompetansestrategi.

Juryen for Kompetanseprisen består av Mårten Skjøstad, Ole Kristian Tangen, Silvija Seres og Anders Dysvik. Vi har snakket med tre av de fire om hva de ser etter når vinneren skal pekes ut.

Silvija Seres Thumb

Silvija Seres, matematiker og forretningsutvikler, Tecnhocks

Først ut er Silvija Seres, matematiker og forretningsutvikler i Technorocks.

– Hvorfor er kompetanse viktig?

– Kompetanse er den eneste reelle konkurransefaktoren. Vi snakker om at «mennesker er vår viktigste ressurs», men når innholdet til arbeidet og posisjoner i verdikjeden endres så dramatisk og så raskt, må den menneskelige ressursen stadig fornyes gjennom ny kompetanse.

– Hva kjennetegner i dine øyne en virksomhet som jobber strategisk med kompetanse?

– En kombinasjon av langsiktighet og kortsiktighet, sier Silvija. – Det langsiktige sørger for stødig retning i form av skarpe visjoner og konkrete samfunnsoppdrag, og det kortsiktige sørger for en god og agil gjennomføring.

– Hvilke nye kompetanseutfordringer vil vi måtte håndtere som følge av digitalisering, automatisering, robotisering, kunstig intelligens?

– Alle. Vi må kunne mer om alle disse teknologier, særlig koding og AI. Vi må forstå hvilken dynamikk som styrer disse teknologier og de markedene de berører. Vi må finne ny rolle for vår menneskelige kompetanse som fungerer i kombinasjon med de automatiserte jobbene. Men mest av alt må vi lære å lære hele livet.

Ole-Kristian-Tangen 1850w

Ole Kristian Tangen, utviklingssjef Asker kommune

«Husk at dine nye konkurrenter trolig er ´født digitale´ og ikke trenger å tenke spesifikt på det digitale som en utfordring.»

- Ole Kristian Tangen

Ole Kristian Tangen er utviklingssjef i Asker kommune.

– Hvorfor er kompetanse viktig?

Uten rett kompetanse er det vanskelig å forstå ens eget ståsted. Uten god forståelse for eget ståsted kan det være vanskelig å ta, eller tilfeldig om man tar, de rette avgjørelsene eller veivalgene for å være aktuell og lønnsom i fremtidens markeder og samfunn.

– Hva kjennetegner i dine øyne en virksomhet som jobber strategisk med kompetanse?

– De erkjenner kontinuerlig at dagens produkter, løsninger, metodikker, arbeidsprosesser og samarbeidsformer trolig ikke vil være gode nok i fremtiden og legger derfor til rette for nytenkning og innovasjon i virksomheten hvor kompetanseheving på det nye er en integrert del av forretningsmodellen. Ledelsen går foran og skaper en innovasjonskultur hvor trygghet og tillit er sentrale elementer og hvor det oppfordres til å prøve, feile og lære og hvor både bredde-, spiss- og lederkompetanse anerkjennes.

– Hvilke nye kompetanseutfordringer vil vi måtte håndtere som følge av digitalisering, automatisering, robotisering, kunstig intelligens?

For det første må man akseptere at endringene kommer, de vil også treffe oss, og dermed forstå at det ikke vil være behov for mange av dagens arbeidsplasser i virksomheten og at kompetansen til de ansatte som utfører dem vil ikke være etterspurt i fremtiden. Kompetanse på kombinasjonen det digitale mulighetsrommet og endringsledelse er og blir helt essensielt for å skape den digitale transformasjonen i din virksomhet. Ledelsen må legges rette for digital kompetanse kombinert med fagkompetanse i hele organisasjonen for at hele organisasjonen skal kunne bli med på reisen. Man må være åpne for at det kan bli radikale endringer, både som trusler, men også som muligheter, så man må være på mulighetsjakt. Husk at dine nye konkurrenter trolig er «født digitale» og ikke trenger å tenke spesifikt på det digitale som en utfordring.

Anders-Dysvik

Anders Dysvik, professor ved BI

«Bedrifter som arbeider systematisk og i tråd med beste tilgjengelige bevis, risikerer å få mer ut av investeringene»

- Anders Dysvik

Professor Anders Dysvik ved Handelshøyskolen BI svarer ikke på spørsmålene, men gir spørsmålene du som kompetansestrateg selv må stille. De er:

  1. Hvordan måle? Det er ikke nok å måle antall kursdager, du må også måle ansattes subjektive opplevelse av relevans og nytte.
  2. Hvordan oversette? Uten fokus på hvordan teori omformes til praksis kan du regne med at opp mot 90 prosent av kompetansepåfyllet går i glemmeboken.
  3. Hvordan tilpasse? Du skal vite hvem som har behovet og hvordan innholdet tilpasses den enkeltes forkunnskaper, samtidig som du viser relevans til daglig arbeid.
  4. Hvordan støtte? Det er viktig med opplevd støtte fra kolleger og nærmeste leder. Når disse viser interesse synliggjøres forventning om at innholdet skal tas i bruk.

- Bedrifter som arbeider systematisk og i tråd med beste tilgjengelige bevis, risikerer å få mer ut av investeringene de gjør i utvikling av sine ansatte enn de som ikke gjør det, sier Anders Dysvik, som utdyper sine tanker om dette ytterligere i en artikkel på Ledernytt: Seks betingelser for kompetansegevinst.

Kompetansedagene 2017 På Web Landingssiden

Kompetansedagene 2017

​Kompetanseprisen deles ut i forbindelse med Kompetansedagene 2017.

Relaterte saker

Silvija Seres Hrf

Utvikling av ansatte i en høyteknologisk fremtid

Noen sier at kunstig intelligens (AI) blir den siste teknologien vi mennesker skaper, og at alt annet blir skapt videre av AI. Den vil i alle fall endre arbeidslivet på en måte ingen andre teknologier tidligere har gjort.

Giek Thumb

Vi søker kandidater til HR Norges Kompetansepris 2019

HR Norge er igjen på jakt etter de smarteste kompetansestrategene i norsk arbeidsliv. Har din virksomhet en god kompetansestrategi og en like god operasjonalisering av strategien? Da bør du melde dere på her.

Dnb 2019

Vi søker kandidater til HR Norges Kompetansepris 2020

HR Norge er igjen på jakt etter de smarteste kompetansestrategene i norsk arbeidsliv. Har din virksomhet en god kompetansestrategi og en like god operasjonalisering av strategien? Da bør du melde dere på her.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!