Hr Akademiet Fb Og Linked In2

Skrevet av: HR Akademiet

HR-akademiet er et samarbeidsprosjekt mellom HR Norge og Universitetet i Sørøst-Norge. Ved siden av å gi deg viktig, formell HR-kompetanse, får du studiepoeng.

Mer fra HR Akademiet

Alle de gode grunnene til å velge HR Akademiet

Har du litt lyst til å melde deg på HR Akademiet, men syns det er vanskelig å finne gode argumenter for at din arbeidsgiver skal gjøre en slik investering av tid og penger i deg? Her hjelper tidligere deltakere deg videre.

Under kan du lese hvilke erfaringer HR-direktør Marte Fjelle i AbbVie, HR Manager Ellen Slyngstadli i Wood Group Mustang Norway og HR-rådgiver Camilla B. Antonsen i Joint Collaboration har hatt med HR Akademiet. Alt er deres egne ord, bare redigert for lesbarhet og presentasjon av oss.


I tillegg til større HR-faglig tyngde fikk Marte en uventet bonus da hun tok HR Akademiet

"Jeg fikk bekreftet at vi gjorde mye godt HR-arbeid [... og ] fikk idéer og inspirasjon til videre utvikling av mennesker og organisasjon."

- Marte Fjelle, HR-direktør i AbbVie

Etter mange år i ulike roller innenfor marketing, gikk Marte Fjelle over til å jobbe med HR i 2008.

— Det var en veldig spennende overgang og med en bratt læringskurve, og etter hvert meldte det seg et behov for mer formell HR-kompetanse, forteller hun.

I dag er hun HR-direktør i AbbVie, et biofarmasøytisk selskap som holder til på Fornebu.

— Det var min daværende sjef som foreslo studiet, arbeidsgiver var villig til å dekke kostnaden, og jeg startet derfor på studiet i begynnelsen av 2010.

Hun undersøkte flere tilbydere, men valgte til slutt HRM-studiet på HR Akademiet. Blant momentene hun trekker fram som viktige i vurderingen var pris, innhold og partnerskapet med Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

— Dette partnerskapet opplevde jeg ga høy troverdighet med tanke på kvaliteten av studiet, sier hun.

Om innholdet i studiet peker hun spesielt på den store bredden.

— Det var veldig nyttig å få en grundig innføring i relevant forskning og gjeldende praksis på de ulike områdene innenfor HR-feltet, enten det gjaldt strategisk HR, kulturutvikling og arbeidsmiljø, rekruttering, talent- og lederutvikling eller belønningssystemer, sier hun.

— Det at vi måtte skrive oppgaver underveis og med formell eksamen til slutt var ganske heftig å håndtere i tillegg til full jobb og familie, men på en annen side ga dette et voldsomt læringsutbytte for min egen del.

— Hva var ikke fullt så bra?

— Det var veldig stort sprik i klassen med hensyn til bakgrunn, erfaring og motivasjon, noe som av og til kunne være litt frustrerende. Jeg synes også at foredragsholderne varierte; noen var utrolig inspirerende, andre mer på det jevne.

Hun nøler likevel ikke med å anbefale det til andre.

— Jeg vil absolutt anbefale dette programmet til andre, og tenker at det kan passe for særlig to grupper. De som er nysgjerrige på HR-faget og ønsker, på deltid, å få en god og relevant innføring i hva HR er og ikke er; og de som har praktisk erfaring og jobber med HR i privat eller offentlig sektor, men mangler formell kompetanse.

Selv regner hun seg som tilhørende sistnevnte kategori, og sier at det var både «gøy og spennende» å få mer «kjøtt på beinet».

— Jeg fikk bekreftet at vi gjorde mye godt HR-arbeid i bedriften jeg da var i, samt fikk idéer og inspirasjon til videre utvikling av mennesker og organisasjon.

På spørsmål om hva det viktigste hun tar med seg fra studiet er, svarer hun kontant:

— Større trygghet i rollen som HR-sjef.

I tillegg trekker hun frem nettverket som ble skapt gjennom studiet:

— En positiv bieffekt jeg ikke hadde tenkt over da jeg startet var at jeg plutselig fikk et nettverk av HR-kolleger fra ulike sektorer og bransjer. I tillegg til dette, god kunnskap om alt det HR Norge har å tilby, både av aktiviteter, fagkompetanse og nettverk.


HR Akademiet

HR Akademiet

Vil du vite mer om de ulike studiene, se studieplanene og kanskje melde deg på?

Les mer


Slik fikk Ellen faglig trygghet og tyngde da hun var ny i HR

"Etter kursene har jeg fått en større trygghet og tyngde i faget mitt. HR Akademiet er virkelig noe jeg kan anbefale andre å ta."

- Ellen Slyngstadli, HR Manager, Wood Group Mustang Norway

Ellen Slyngstadli jobber i HR i Wood Group Mustang Norway AS. Hun hadde ingen formell HR-utdannelse, og var på jakt etter kurs som kunne gi henne formalkompetanse, trygghet og tyngde i sitt nye fag.

- Jeg falt for strukturen til HR Akademiet, som er midt i blinken for mitt behov. To-dagers samlinger er akkurat passe til at man kan få tilpasset det inn i en ellers travel jobbhverdag.

HR Akademiet er et samarbeidsprosjekt mellom HR Norge og Universitetet i Sørøst-Norge, og for Ellen var dette også av betydning.

- Dette tiltalte meg, og det er flott at man får studiepoeng for kursene. Det jeg også liker er at det er forskjellige moduler slik at man kan tilpasse hvilke fag man ønsker å ta, eventuelt bygge videre om man har tid og ressurser til det.

Hun har tatt kursene Arbeidsrett og Endringsledelse ved HR Akademiet.

- Jeg har vært veldig fornøyd med de kursene jeg har tatt. Foreleserne vi har hatt har - stort sett - vært ekstremt gode, både engasjerende og inspirerende, og kursene har som jeg håpet gitt meg en større trygghet og tyngde i faget mitt.

- Alt i alt gjør dette at HR Akademiet er noe jeg virkelig kan anbefale andre å ta.

Hun skryter også av de ansatte i HR Norge.

- Jeg opplever de ansatte på HR Norge som blide, imøtekommende og meget profesjonelle, sier hun.Er du klar for å ta neste skritt i din HR-faglige utvikling?

HR Akademiet har en rekke spesialiseringer, og tilbudet er under stadig utvikling.

Akademiet er et samarbeid mellom HR Norge og Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og gir deg studiepoeng.

Les mer


Camilla tok med seg en HR-verktøykasse tilbake til arbeidshverdagen

"Jeg tok kompetanseledelse fordi det er et fokusområde for oss, og jeg ønsket de beste forutsetninger for å kunne gjøre en god jobb."

- Camilla B. Antonsen, HR-ansvarlig i JOINT Collaboration

Da Camilla Bredal Antonsen begynte som HR-rådgiver i JOINT Collaboration AS fant hun ut at hun trengte litt mer "kjøtt på beina" i forhold til HR-faget.

- Jeg hadde ingen relevant, formell HR-utdannelse, forteller hun.

- Jeg tok først HRM-studiet med sikte på å få oversikt over de viktigste prosessene innenfor HR, og senere tok jeg Kompetanseledelse fordi det er et viktig fokusområde for oss i år, og jeg ønsket de beste forutsetningene for å kunne gjøre en god jobb og få en god forståelse av temaet.

Hun forteller at hun valgte HR Akademiet på grunn av kombinasjonen av teori og at det var praktisk rettet.

- For meg var det viktig å få med en «verktøykasse» tilbake i arbeidshverdagen som jeg umiddelbart kunne «plukke fra».

Camilla setter også pris på at dette skjer i et tett samarbeid med en høyere læreinstitusjon, nemlig Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

- Samarbeidet med USN var viktig for meg, og det var også viktig at det var oppgaveskriving og tilslutt en eksamen som ga en karakter. Jeg lærer mye mer av å jobbe med stoff på denne måten enn et kurs der du er passiv tilhører, sier hun og tilføyer:

- Om det er én ting å utsette, så er det at det til tider kan bli en litt for praktisk tilnærming der det teoretiske stoffet er veldig teoretisk.

Det hindrer ikke at hun anbefaler det videre.

- Jeg vil anbefale HR Akademiet nettopp på grunn av kombinasjonen teori og praksis, samt de dyktige foreleserne og at undervisningen er bra lagt opp i forhold til forelesninger og gruppearbeid på samlingene, sier hun, og legger til:

- At man i tillegg kan ta ulike moduler som til sammen utgjør et grunnfag er også et pluss i margen.


HR Akademiet

Les mer om HR Akademiet

Relaterte saker

Nettverknett

Tryggere i jobben gjennom nettverk

Ingvild Kolstad Dimmen har lang erfaring med kompetanse og er en av fem ansatte i Sbanken sin HR-avdeling. Det siste året har hun deltatt i HR Norges fagnettverk innen kompetanseutvikling. «Jeg har blitt tryggere i jobben min gjennom deltakelse i nettverket», forteller hun.

Kari Thomas Video

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten - hva bør vi vite nå?

Gikk du glipp av Arbeidsrettskonferansen 2019 og foredraget om nyheter i arbeidsretten? Her får du en gjennomgang av ny lovgivning og rettspraksis, men fokus på hvordan endringene påvirker arbeidsgivers rettigheter og plikter.

Even Video Nyhetsbrev

Ledelse

Endringstrykket i offentlig sektor må opp

Offentlig sektor står i endring. Virksomheter som Vinmonopolet, Lånekassen og Skatteetaten går i front. Men mange steder går det ikke fort nok. Endringstrykket er for lite og prosessene er for langdryge.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!