Arbeidsrett Dom

Dato: 31. mars 2020

Skrevet av: Advokat Kari Bergeius Andersen, advokatfirmaet SBDL

Arbeidstid og reisetid: Coca-Cola saken slapp ikke inn i Høyesterett

Høyesterett besluttet før helgen at de ikke ville slippe inn LOs anke i den såkalte «Coca Cola-saken». Lagmannsrettens dom fra i høst blir derfor stående som veileder i spørsmål om reisetid og arbeidstid, spesielt for arbeidstakere uten fast oppmøte- og arbeidssted.

Saken gjaldt serviceteknikere i Coca Cola, som ikke har noe fast oppmøtested men reiser hjemmefra i «Coca-Colabil» og rett til første kunde og fra siste kunde og hjem. Lagmannsrettens dom ga en god gjennomgang av vurderingsmomentene etter gjeldende rett, før de kom til at disse serviceteknikernes reisetid til og fra hjemmet faktisk var å regne som arbeidstid etter arbeidsmiljølovens regler. Basert på praksis fra Høyesterett vurderte man dette etter kriteriene.

  • Bruker arbeidstaker tiden til å utføre sine arbeidsoppgaver eller plikter innenfor rammen av sitt arbeidsforhold?
  • Var reisen en integrert del av arbeidstakers arbeid?
  • Står de ansatte til arbeidsgivers disposisjon?

Momentene kan være overførbare på andre saker, men vurderingen vil avhenge av den enkelte sak. I Coca-Colas tilfelle var altså konklusjonen at reisen var å anse som arbeidstid. Samtidig understreket lagmannsretten i sin dom at definisjonen av "arbeidstid" etter arbeidsmiljøloven ikke nødvendigvis medfører at denne arbeidstiden gir rett til lønn. Retten til lønn må følge av andre rettskilder, typisk tariffavtalen eller arbeidsavtalen. LO anket, men anken er altså avvist. Lagmannsrettens dom blir derfor stående som en form for "lagmannsrett +".

I denne saken kan likevel det tariffrettslige spørsmålet om rett til lønn etter Bryggerioverenskomsten bli tatt inn for behandling i Arbeidsretten. Vi følger med på dette.

Relaterte saker

Vidar Marius Thumb

Ledelse

Arbeidsgivers styringsrett og HRs handlingsrom

I arbeidslivet og HR snakker vi mye om talentene. De som er litt bedre enn alle de andre – men hva betyr det å sette slike kategorier på medarbeidere, og hva er konsekvensen av å tenke talent vs ikke-talent? Hvor går grensen når det kommer til dyrking av stjerner?

Kari Thomas Video

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten - hva bør vi vite nå?

Gikk du glipp av Arbeidsrettskonferansen 2019 og foredraget om nyheter i arbeidsretten? Her får du en gjennomgang av ny lovgivning og rettspraksis, men fokus på hvordan endringene påvirker arbeidsgivers rettigheter og plikter.

Juridiske Maler

Arbeidsrett

Arbeidstakers ytring på Facebook ga ikke lovlig grunnlag for skriftlig advarsel

Sivilombudsmannen har denne måneden vurdert lovligheten av en skriftlig advarsel arbeidsgiver ga arbeidstaker for en kommentar til et facebook-innlegg. Innlegget var skrevet på fritiden. Sivilombudsmannens vurdering gir viktige prinsipper for vurderingen av arbeidstakeres ytringsfrihet opp mot lojalitetsplikt i tillegg til betydningen av handlinger gjort på fritiden. Dette gjelder i alle sektorer av arbeidslivet.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!