Ysi Veidekke Foto Vilde Bang Foss Vilde Media Oppslag 3

Dato: 4. september 2017

Skrevet av: Paal Leveraas

Hvordan Veidekke bygger broer mellom fag, kulturer og generasjoner

Veidekke bygger broer. Også. Men når konserndirektør HR, Hege Schøyen Dillner, snakker om brobyggere er det i en annen betydning av ordet. «Utfordringen er å bygge broer mellom gammelt og nytt, å omfavne digitalisering uten å miste erfaringen og kunnskapen til veteranene», sier hun.

Bygg og anlegg er Norges største fastlandsnæring. Veidekke bygger både boliger og broer og mere til, men når Hege Dillner snakker om kunsten å bygge broer i denne sammenheng snakker hun om den potente kombinasjonen av menneskelig erfaring og digitale ferdigheter.

– Newton skal ha sagt at mennesker bygger for mange murer og for få broer, sier hun. — Vi bygger broer, men trenger flere mennesker av den typen som kan bygge broer mellom gammel erfaring og ung «ut av boksen» tenkning.

Bygg og anleggsnæringen vil alltid være fundert i å levere «fysiske» produkter som hus, veier og broer. Digitaliseringen påvirker likevel næringen sterkt.

– I fremtiden vil vi først bygge virtuelt, for så å bygge den fysiske bygningen, sier Hege. – Driftingen vil foregå i det fysiske bygget, men via den digitale tvillingen.

I en tid hvor digitalisering er på alles lepper er det fort gjort å glemme betydningen av den kompetansen, kunnskapen og erfaringen som bor i hodene til de eldre arbeidstakerne. De unge, kreative og nytenkende blir heltene, og bærerne av den gamle kunnskapen får mindre oppmerksomhet. 

«De unge, kreative og nytenkende blir heltene, og bærerne av den gamle kunnskapen får mindre oppmerksomhet»

-

Heges budskap er å ta vare på og verdsette begge deler.

– Det handler om mangfold, sier hun. – Og med «mangfold» mener jeg ikke vareopptelling. Hvis du har jobbet lenge og er komfortabel og trygg i det du gjør, er det bra. Samtidig har de unge en selvsikkerhet, kraft og vilje som imponerer.

– Det beste er ikke det ene eller det andre, men å kombinere det. Til det trenger vi folk som kan «oversette» mellom generasjonene, sier hun.

– Brobyggere.

Hun forteller om Ulven-prosjektet som Veidekke fikk i en innovasjonskonkurranse utlyst av Obos. Etter å ha vunnet konkurransen utfordret prosjektgruppen seg selv ved å invitere mennesker fra programmet «Young Sustainable Impact», YSI.  

Det kom konkrete forbedringer ut av dette, slik det nylig ble beskrevet i en artikkel i Dagens Næringsliv.

– YSI representerer den målgruppen som skal kjøpe bolig der i framtiden, og vi ønsket å bli utfordret på hva som er viktig for dem. Vi ser at de unge er opptatt av at de skal leve bærekraftige liv. De er opptatt av deling og resirkulering, å hjelpe hverandre, samt ting som å kunne dyrke på takene, gjenbruke vann, utslipp, avfall, delte friarealer, grønne områder. 

I tillegg til å bygge broer mellom generasjonene er Veidekke opptatt av brobygging mellom ulike fagfunksjoner, og mellom kunder, underentreprenører, rådgivere og arkitekter, alt i et verdiskapende, formodentlig digital drevet samspill.

Innovasjon er et nøkkelord.

Hege Dillner er opptatt av at man ikke skal måtte være en liten, nystartet gründerbedrift for å innovere. Det handler først og fremst om kultur, ifølge henne.

– Innovasjon i stor skala krever risiko og investeringer, men det finnes andre former for innovasjon som ikke er sentralt drevet, men noe som skjer ute i prosjektene. En innovasjonskultur krever en tillitskultur og takhøyde til å tillate lokale initiativ og feil, sier hun.

Et eksempel på lokal innovasjon er Skillingsmyr-prosjektet, hvor entreprenøren var pålagt å kjøre bort slam. Lastebil på lastebil hentet store mengder slam og kjørte det til et deponi. Så kom et lyst hode på at de kunne sentrifugere slammet. Dermed reduserte de volumet med 80 prosent og vannet som ble til overs ble resirkulert til bruk for å drive maskinene. Bonus for miljøet var langt færre lastebiler på veiene.

HRs rolle i dette er å se hvordan man utvikler kompetanse på sikt.

– Vi som HR-funksjon er i dag opptatt av digitalisering, og det er kjempeviktig, men vi må også holde fokus på kompetanse og mennesker. Vi må oppdage og dyrke frem de gode brobyggerne i egen organisasjon.

Hege S Dillner Veidekke Thumb 2

Hege Schøyen Dillner, Veidekke

«Vi må oppdage og dyrke frem de gode brobyggerne i egen organisasjon.»

-

Hege Schøyen Dillner på HR Forum 2017:

Bridging skills = human skills + digital skills

Hvordan skape interesse for, og motivasjon til, å bygge bro mellom den «nye» og «den eksisterende» erfaringen? Hvilken kompetanse vil vi trenge og hvordan bygger vi en bærekraftig og grønn framtid der mennesker samskaper ved støtte av ny teknologi? Kompleksiteten i prosjektene øker og verdiskapende samspill mellom mennesker, teknologi og ulike fagfunksjoner blir enda viktigere enn før. Vi trenger flere brobyggere!

Hege Schøyen Dillner er konserndirektør HR og Bærekraft i Veidekke, en av Skandinavias største entreprenører, med 7.400 ansatte. Hun har mange års erfaring med HR og lederutvikling internasjonalt fra Aker Solutions. Hun har arbeidet som rådgiver og leder i bedrifter som NRK, Hydro, Ciber, Capgemini og Utdanningsdirektoratet. Hun sitter i styret i Grønn Byggallianse, Store Norske Spitsbergen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og ledet regjeringens utvalg for fremtidens fagutdanning innen bygg, anlegg, industri og elektro.

Hr Forum 2017

HR Forum 2017

Hege Schøyen Dillner er en av foredragsholderne på årets viktigste HR-konferanse, HR Forum 2017, som skjer på Scandic Fornebu i november.


Oppslagsfoto: Young Sustainable Impact i Veidekke, foto Vilde Bang Foss / Vilde Media.

Relaterte saker

Sector Alarm Video Thumb

HR teknologi

Med digitalisering i siktet - fra Excel til dedikerte HR-systemer

​Sector Alarm er i gang med flere store tiltak for digitalisering og automatisering i selskapet. Gikk du glipp av foredraget til Daniel Svensson på medlemsmøtet Digitale verktøy for HR kan du se det her.

Sven Video2 Ny

Kompetanseutvikling

Digitaliseringen fører til endrede kompetansekrav

HR Norge har tatt dypdykket inn i utfordringene og mulighetene som ligger foran oss på grunn av dette. Hvordan takler virksomheter det endrede arbeidslivet? Hvilke behov for kompetanseheving- eller vridning vil vi møte? Gikk du glipp av medlemsmøtene Reskilling - et arbeidsliv i endring i høst får du muligheten til å se og høre dette her.

Imran Rashid Video Thumb

Sykefravær

Offline - hvordan digitalisering påvirker mennesker

Her får du høre hvordan digitalisering påvirker mennesker og hva dette betyr for vår fysiske og psykiske helse. Vi gir deg Imran Rashids foredrag fra konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø 2020.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!