anders dysvik foto torbjorn brovold toppbanner

Dato: 10. desember 2015

Skrevet av: Paal Leveraas

Foto: Torbjørn Brovold

Brukervennlig HR = motiverte ansatte

Er din HR brukervennlig? En undersøkelse som blant andre Anders Dysvik står bak avdekker at svaret kan være avgjørende for virksomhetens suksess.

BI-professor Anders Dysvik har sett på hvilken forskjell brukervennlig HR gjør i en organisasjon. Sammen med Bård Kuvaas og Robert Buch gjorde han en feltstudie som involverte 89 linjeledere og 631 ansatte.

Som i andre sammenhenger, er brukervennlighet hva gjelder HR et mål som sier noe om hvordan det dekker brukernes behov, hvor enkelt det er å ta i bruk og hvilken støtte som er tilgjengelig.

— Brukervennlig HR har to kilder, sier Anders Dysvik. — For det første handler det om god kvalitet og opplæring med implementering av nye tiltak, samt tid og ressurser til å få gjort noe med det. I tillegg opplever linjeledere HR som mer brukervennlig når de har en toveis relasjon til HR-avdelingen sin, slik at de kan melde inn behov om hjelp og støtte og at HR responderer, i stedet for at HR kun tilbyr det de mener er relevant uten å ta hensyn til linjeledernes behov.

Dette med tid og ressurser er som kjent ofte mangelvare.

— Da blir det siste HR-kurset mer et kurs i dårlig samvittighet, sier Dysvik.

Motsatt vil da brukerfiendtlig HR være praksiser som er utformet først og fremst for å dekke virksomheten eller HR-avdelingens behov, og hvor enkelhet og brukerstøtte ikke nødvendigvis er høyt prioritert.

— Rundt omkring i det ganske land finner vi heroiske HR-avdelinger fulle av initiativ, pågangsmot og gode intensjoner, sier Dysvik.

— Mange av dem kan tjene på å avdekke hvilke behov som fins i organisasjonen, snarere enn å lansere løsninger på problemer som ikke alltid finnes, i det minste ikke hos linjelederne.

Det betyr ikke at HR skal slutte å være proaktiv og ta initiativ.

— Men initiativene bør i sterkere grad være forankret i behovene i organisasjonen, sier professoren.

«Rundt omkring i det ganske land finner vi heroiske HR-avdelinger fulle av initiativ, pågangsmot og gode intensjoner»

-

I studien så Dysvik og kollegene på hva konsekvensene er for organisasjonen når linjelederne opplever at de får god opplæring i HR-praksis. De fant at det er en sterk sammenheng mellom linjeledernes opplevelse av HR som brukervennlig og de ansatte sin opplevelse av engasjement og motivasjon.

— Jo mer brukervennlig HR, jo mer lederstøtte opplever linjeledernes ansatte, sier Dysvik.

«det er en sterk sammenheng mellom linjeledernes opplevelse av HR som brukervennlig og de ansattes opplevelse av engasjement og motivasjon»

-

— Linjeledere som får god opplæring og god støtte leverer i større grad tilpassede praksiser, for eksempel ved at medarbeidersamtaler blir mindre sjablon-dikterte og mer tilpasset den enkelte medarbeider og hans eller hennes situasjon.

Dysvik er en av mange foredragsholdere på HR-konferansen for offentlig sektor. Hvis du vil høre ham fortelle mer om sine funn og hva det betyr for offentlig sektor, bør du plotte inn kl 9.00 den 21. januar allerede nå.


* Antecedents and Employee Outcomes of Line Managers’ Perceptions of Enabling HR Practices, Bård Kuvaas, Anders Dysvik and Robert Buch, publisert i Journal of Management Studies 51:6. september 2014.


Anders DysvikAnders Dysvik:
HR – hjelp linjelederen å bli bedre, ikke dårligere

21. januar kl 9.00 i plenum,

HR-konferansen for offentlig sektor

Her vil du få høre mer om:

  • at HR må hjelpe linjeledere med å dekke deres opplevde behov.
  • hvilken betydning linjeledere har for effektiv implementering av HR-aktiviteter
  • Hva HR-avdelinger kan gjøre for å understøtte effektiv implementering

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!