Cv Toppbanner

Dato: 19. november 2019

Skrevet av: Marte Veimo

Bufdir droppet det tradisjonelle søknadsbrevet

– Vi opplever at vi får mer objektive og effektive prosesser, hevder HR-direktør Tone Andersson Torske.

Tone Andersson Torske

På forsommeren tikket den første stillingsannonsen fra Bufdir ut, der de ba søkerne om en mer utfyllende CV. Og ikke noe søknadsbrev.

– Vi prøver hele tiden å ha en dynamisk tilnærming til hvordan vi jobber med rekrutteringsprosessene. Tanken om å droppe søknadsbrevet kom i utgangspunktet fra en medarbeider i HR-avdelingen, forteller Torske.

Mer standardisert, effektivt og objektivt

Hun kommer til konferansen for offentlig sektor for å fortelle om erfaringene direktoratet har gjort seg med denne metoden så langt.

Årsaken til at Bufdir valgte å sette ideen ut i livet, oppsummeres i tre hovedargument:

– Det viktigste er at søknadsbrevet ikke er en standardisert metode. Noen skriver få linjer, andre skriver to sider. Kandidatene skriver hva de vil, og det er derfor vanskelig å sammenligne dem. Det neste argumentet er at prosessene blir mer effektive, både for søkerne som bruker kortere tid på å søke jobb og for oss som skal gå gjennom søkerlistene. I tillegg får vi mer objektive prosesser, som kan føre til mer mangfold og forhindre diskriminering, sier Torske.

Det handler altså i stor grad om å eliminere støy som ikke har noe med stillingen og jobbutførelse å gjøre, for å holde et stødig blikk på kravene som er stilt i annonsen.

– Det er en erkjennelse at standardiserte metoder er de mest treffsikre, sier Torske og viser blant annet til analysene til Schmidt og Hunter.  

– Vi vet også at vi som rekrutterer lar oss påvirke av den unødvendige informasjonen, bevisst eller ubevisst, at vi vurderer denne informasjonen veldig ulikt, og at vi har en tendens til å rekruttere folk som ligner oss selv, sier hun.

Mer effektivt for lederne

I stedet oppfordres altså søkerne til Bufdir nå å bruke et fritekstfelt i CV-skjemaet til å beskrive mer utfyllende om hva de faktisk har jobbet med og hva de har oppnådd i tidligere arbeidsforhold og i forbindelse med studier.

– Men poenget er ikke at man skal putte hele søknadsbrevet inn i CV-en i stedet, understreker Torske.

Så langt har Bufdir brukt metoden på et dusin stillinger, uavhengig av fagdisiplin og nivå.

Tiltaket har blitt evaluert gjennom en kandidatundersøkelse og gjennom kontinuerlige tilbakemeldinger fra lederne.

– Lederne melder at de bruker mye mindre tid til å gå igjennom søkerlistene nå enn tidligere. Vi får også tilbakemeldinger om at de føler seg mer objektive, fordi det er lettere å legge vekt på formelle kvalifikasjoner, sier Torske.

Tar i bruk screeningspørsmål

Kandidatene har også vært tilfredse, men det kommer tilbakemeldinger om at de gjerne skulle kunne utdype noe mer enn det som kommer fram i CV-en.

– Vi justerer underveis. Vi hadde for eksempel en stilling der vi ønsket at nyutdannede skulle søke. De har jo naturligvis en forholdsvis kort CV og trenger en måte å få utrykke motivasjon på, sier Torske, og peker på screeningspørsmål, der kandidatene blir bedt om å svare på det samme spørsmålet, som en måte å løse dette på.

Selv etter en forholdsvis kort periode med denne metoden, er hun ikke redd for å anbefale andre i offentlig sektor å gjøre som Bufdir.

– Målet er alltid å ansette den som er best kvalifisert. Da handler det om å bruke tid på de metodene vi vet hjelper oss til det, og mindre tid på metoder vi mener ikke hjelper oss i den vurderingen, sier Tone Andersson Torske.  

Forside program HR-konferansen for offentlig sektor 2020


Tone Andersson Torske kommer på HR-konferansen for offentlig sektor 2020 på Lillehammer i januar med foredraget "Best uten brev - mer treffsikker rekruttering uten søknadsbrev?".
Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Relaterte saker

Vegard Kolbjornsrud Thumb Video

Organisasjonsutvikling

Hvordan designe smidige og smarte organisasjoner?

Kravene til innovasjon, fleksibilitet og tilpasningsevne øker. For å takle det, må organisasjonen være både smart og smidig. Mange forsøker seg på smidige prosjektmetoder, men det er ikke enkelt å utvikle en smidig organisasjon om vi henger fast i stive strukturer. Her får du foredraget til Vegard Kolbjørnsrud fra HR-konferansen for offentlig sektor 2020.

Ledelse Ny

Ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?

Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy skåre på hvor viktig det er å forbedre ressursplanlegging. Men hva ønsker de å forbedre? Hvilke delprosesser gir mest hodebry, og hvilke grep gjør virksomhetene for å forbedre planleggingen?

Rudi Myrvang Video

Rekruttering

Hvorfor skolekarakterer sier lite om hvordan du duger i arbeidslivet

Rudi Myrvang har brukt drøyt 20 år på å lære opp HR og rekrutteringskonsulenter i hvordan de skal øke treffsikkerheten når de vurderer nyutdannede søkere til ulike stillinger. Mye av utfordringen har vært å få fokuset bort fra karakterer og utdanningsnivå, og over på egnethet for selve stillingen de vurderes for.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!