Cv Toppbanner

Dato: 19. november 2019

Skrevet av: Marte Veimo

Bufdir droppet det tradisjonelle søknadsbrevet

– Vi opplever at vi får mer objektive og effektive prosesser, hevder HR-direktør Tone Andersson Torske.

Tone Andersson Torske

På forsommeren tikket den første stillingsannonsen fra Bufdir ut, der de ba søkerne om en mer utfyllende CV. Og ikke noe søknadsbrev.

– Vi prøver hele tiden å ha en dynamisk tilnærming til hvordan vi jobber med rekrutteringsprosessene. Tanken om å droppe søknadsbrevet kom i utgangspunktet fra en medarbeider i HR-avdelingen, forteller Torske.

Mer standardisert, effektivt og objektivt

Hun kommer til konferansen for offentlig sektor for å fortelle om erfaringene direktoratet har gjort seg med denne metoden så langt.

Årsaken til at Bufdir valgte å sette ideen ut i livet, oppsummeres i tre hovedargument:

– Det viktigste er at søknadsbrevet ikke er en standardisert metode. Noen skriver få linjer, andre skriver to sider. Kandidatene skriver hva de vil, og det er derfor vanskelig å sammenligne dem. Det neste argumentet er at prosessene blir mer effektive, både for søkerne som bruker kortere tid på å søke jobb og for oss som skal gå gjennom søkerlistene. I tillegg får vi mer objektive prosesser, som kan føre til mer mangfold og forhindre diskriminering, sier Torske.

Det handler altså i stor grad om å eliminere støy som ikke har noe med stillingen og jobbutførelse å gjøre, for å holde et stødig blikk på kravene som er stilt i annonsen.

– Det er en erkjennelse at standardiserte metoder er de mest treffsikre, sier Torske og viser blant annet til analysene til Schmidt og Hunter.  

– Vi vet også at vi som rekrutterer lar oss påvirke av den unødvendige informasjonen, bevisst eller ubevisst, at vi vurderer denne informasjonen veldig ulikt, og at vi har en tendens til å rekruttere folk som ligner oss selv, sier hun.

Mer effektivt for lederne

I stedet oppfordres altså søkerne til Bufdir nå å bruke et fritekstfelt i CV-skjemaet til å beskrive mer utfyllende om hva de faktisk har jobbet med og hva de har oppnådd i tidligere arbeidsforhold og i forbindelse med studier.

– Men poenget er ikke at man skal putte hele søknadsbrevet inn i CV-en i stedet, understreker Torske.

Så langt har Bufdir brukt metoden på et dusin stillinger, uavhengig av fagdisiplin og nivå.

Tiltaket har blitt evaluert gjennom en kandidatundersøkelse og gjennom kontinuerlige tilbakemeldinger fra lederne.

– Lederne melder at de bruker mye mindre tid til å gå igjennom søkerlistene nå enn tidligere. Vi får også tilbakemeldinger om at de føler seg mer objektive, fordi det er lettere å legge vekt på formelle kvalifikasjoner, sier Torske.

Tar i bruk screeningspørsmål

Kandidatene har også vært tilfredse, men det kommer tilbakemeldinger om at de gjerne skulle kunne utdype noe mer enn det som kommer fram i CV-en.

– Vi justerer underveis. Vi hadde for eksempel en stilling der vi ønsket at nyutdannede skulle søke. De har jo naturligvis en forholdsvis kort CV og trenger en måte å få utrykke motivasjon på, sier Torske, og peker på screeningspørsmål, der kandidatene blir bedt om å svare på det samme spørsmålet, som en måte å løse dette på.

Selv etter en forholdsvis kort periode med denne metoden, er hun ikke redd for å anbefale andre i offentlig sektor å gjøre som Bufdir.

– Målet er alltid å ansette den som er best kvalifisert. Da handler det om å bruke tid på de metodene vi vet hjelper oss til det, og mindre tid på metoder vi mener ikke hjelper oss i den vurderingen, sier Tone Andersson Torske.  

Forside program HR-konferansen for offentlig sektor 2020


Tone Andersson Torske kommer på HR-konferansen for offentlig sektor 2020 på Lillehammer i januar med foredraget "Best uten brev - mer treffsikker rekruttering uten søknadsbrev?".
Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Relaterte saker

Vegard Kolbjornsrud Thumb Video

Organisasjonsutvikling

Hvordan designe smidige og smarte organisasjoner?

Kravene til innovasjon, fleksibilitet og tilpasningsevne øker. For å takle det, må organisasjonen være både smart og smidig. Mange forsøker seg på smidige prosjektmetoder, men det er ikke enkelt å utvikle en smidig organisasjon om vi henger fast i stive strukturer. Her får du foredraget til Vegard Kolbjørnsrud fra HR-konferansen for offentlig sektor 2020.

Eirik Kristoffersen Thumb Video

Organisasjonsutvikling

Tenke stort og handle raskt når Hæren vokser

Etter en lengre periode med nedskjæringer står Hæren i en situasjon der organisasjonen skal vokse. Ansatte må søke utvikling for å forbli relevante, ledere må tenke stort og handle raskt. Her får du Hærsjef Eirik Kristoffersen sitt innlegg om endringskonteksten i Hæren fra HR-konferansen for offentlig sektor 2020.

Kate Ingram Video

Employer branding

Bedre Employer Branding med HR-analyser

«Vi skal være den beste arbeidsplassen innen 2025». Dette var utfordringen Ingram fikk, og employer branding, dedikert teamarbeid, employee ambassador program og fakta fundert i HR-analyser har vært deler av reisen så langt. Her får du Ingrams foredrag fra Rekrutteringsdagene 2020.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!