Skrevet av: Jan Wiese

Det kreves mer enn to for å danse tango (og vinne Kompetanseprisen)

«Det trengs tre for å danse tango», vrir Anders Dysvik et populært uttrykk i sin siste fagartikkel. BI-professoren tar med seg sin verdifulle kompetanse til juryen som deler ut HR Norges Kompetanseprisen.

Anders Dysvik er nytt medlem i komiteen for Kompetanseprisen.

– For meg er kompetanse et sammensatt begrep, som består av medarbeideres evner, holdninger, kunnskaper og ferdigheter. Så når organisasjoner arbeider med kompetanseutvikling bør dette være et integrert samspill mellom rekruttering, opplæring og utviklingstiltak og karriereutvikling, siden disse tre områdene henger tett sammen.

Hva gjelder deltakelsen i komitéen som deler ut Kompetanseprisen, er han opptatt av at forskningen er representert.

– For meg som forsker innenfor feltet er det svært viktig med et godt samspill mellom akademia og praksisfeltet. Det er en flott anledning til å bli enda bedre kjent med hva som rører seg i praksisfeltet – som igjen åpner for nye forskningstema og -muligheter, sier han.


"… kompetanseutvikling bør være et integrert samspill mellom rekruttering, opplæring og utviklingstiltak og karriereutvikling"

- - Anders Dysvik

– Jeg er jo også opptatt av å komme i kontakt med virksomheter og HR som driver systematisk utprøving av nye ideer, de som jobber med egen praksis for å lære og videreutvikle seg, sammen med god kritisk vurdering. De som får et ekstra pluss i margen i min bok er nok dem som jobber i tråd med beste tilgjengelige evidens innenfor området.

Tango for tre
Anders Dysvik er kanskje mest kjent for samarbeidet med Bård Kuvaas om indre motivasjon. Men publikasjonslisten spenner mye videre. «It takes Three to tango»heter den siste artikkelen i Human Resource Management. Den handler om «the interplay between training intensity, job autonomy, and supervisor support in predicting knowledge sharing».

– Da er det vel kunnskapsdeling og kompetanse vi snakker om? Er det HR, ledere og medarbeidere som bør danse sammen?

– Ja. Det vi finner i denne studien er at dersom organisasjoner baserer seg på det som medarbeidere opplever som læringstrykk – at deltakelse på kompetanseutviklende tiltak som opplæring og utviklingstiltak ikke er frivillig, men forventet – da øker betydningen av støttende lederatferd, og spesielt for medarbeidere som i større grad arbeider selvstendig.

– Hvis folk føler seg tvunget til å gå på kurs, så er det enda viktigere at lederne gir støtte og oppmuntring – er det sånn å forstå?

– Ja. Det er jo en tango som kan virke opplagt, men denne undersøkelsen som er gjort med 89 linjeledere og 631 medarbeidere, gir en verdifull bekreftelse på at det faktisk er sånn.

– Funnene stemmer godt overens med tidligere forskning innenfor stresslitteraturen som viser at behovet for støtte fra ledere og kolleger øker når medarbeiderne opplever mer stress.

– Har du selv jobbet operativt med kompetanseutvikling før du ble forsker?

– Absolutt. Jeg var leder i Luftforsvaret i syv år, og hadde i tre av disse årene ansvar for kompetanseutvikling blant yrkesoffiserer, vernepliktig befal og vernepliktige soldater.

Kompetanseprisen
HR Norges Kompetansepris deles ut under Kompetansedagene i mai. Du kan nominere deg selv eller andre i skjemaet nederst på siden. For å stille som kandidat til prisen ser vi gjerne at du kan vise til:

  • at virksomheten har etablert en kompetansestrategi som er forankret i overordnede mål og verdier
  • at det er iverksatt tiltak som har skapt endringer i individuell og organisasjonsmessig adferd
  • at tiltakene har gitt resultater som for eksempel resultatforbedring, økt trivsel, økt effektivitet, lavere turnover, bedre kundetilfredshet, bedre læringsmiljø m.m.

– HR Norges Kompetansepris skal ivareta en unik tradisjon og seriøsitet. Omfattende kompetansesatsing på bedriftens ansatte, og solide tilhørende resultater, kjennetegner vinnerne. Bedriften skal jo representere det beste vi har å vise frem i vårt fagmiljø, sier komiteens leder Hans Olav Næss.

Foreslå en virksomhet! Velg «Kompetanseprisen», og legg inn ditt forslag her.

Relaterte saker

Giek Thumb

Vi søker kandidater til HR Norges Kompetansepris 2019

HR Norge er igjen på jakt etter de smarteste kompetansestrategene i norsk arbeidsliv. Har din virksomhet en god kompetansestrategi og en like god operasjonalisering av strategien? Da bør du melde dere på her.

Dnb 2019

Vi søker kandidater til HR Norges Kompetansepris 2020

HR Norge er igjen på jakt etter de smarteste kompetansestrategene i norsk arbeidsliv. Har din virksomhet en god kompetansestrategi og en like god operasjonalisering av strategien? Da bør du melde dere på her.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!