Nordic Hr Summit 2018 Topp

Dato: 5. april 2018

Skrevet av: HR Norge red.

Det nordiske paradokset – hvordan likebehandling fører til ulikebehandling

Når vi fra Norden møtes, liker vi å snakke om våre nasjonale særtrekk og hvor forskjellige vi er. Når personer fra andre kulturer utenfor Norden møter en person fra Norden, virker vi veldig like. Og annerledes fra dem selv. I hvert fall sett utenfra.

De nordiske landene er kjent for sin tilnærming til likestilling og likebehandling, både når det gjelder lønn, kjønn eller tilgang til utdanning. I USA er dette bildet helt annerledes med store skjevheter, og det er således dette som skiller Norden fra mange andre regioner. Vi liker å tenke at vår versjon av likhet og likebehandling er riktigst og mest rettferdig.

Men ifølge nederlenderen Egbert Schram som jobber med arbeidskultur i Hofstede Insights kan likebehandling faktisk ha noen iboende begrensninger og føre til det motsatte. Hjelper vår form for likhetstenkning til med å forløse de unike talentene eller egenskaper ved ulike grupper i jobbsammenheng? Ikke alltid sier Schram, fordi hvis alle behandles likt, og du er den som er annerledes enn de andre så vil slik likebehandling gi negativ påvirkning på deg.

Problemet kan være at vi i jakten på standard-tiltak lager prosesser og aktiviteter som treffer majoriteten – de 70% ansatte som motiveres og jobber nokså likt, men mangler strategier for de resterende 30% medarbeiderne.  Schram argumenterer derfor for å behandle folk forskjellig for å kunne oppnå like høye prestasjoner eller resultater. Innenfor HR er dette nokså kjente problemer. I Norge har vi mange ganger hørt fraser som «urettferdig likhet» eller «rettferdig ulikhet». Men det Schram er opptatt av er å gjøre endringer som løser opp i dette problemet ved å identifisere ubevisste fordommer og ideer som styrer og styres av kulturen.

Folk flest er som kjent verken fra Norge, Skandinavia eller Norden. Å skjønne hvordan vi selv er, sett opp mot andre, er på mange måter første trinn i det å kunne samhandle godt på tvers av nasjonale og kulturelle grenser. Gert Hofsteede var pioner i å hjelpe oss i å bli bevisste nasjonale forskjeller og særtrekk. På Nordic HR Summit i Finland i mai, kan du lære mer.

Nordic HR Summit 2018, arrangeres i Helsinki 24. mai. Dette er en unik arena for Nordiske HR ledere til å nettverke og hente inspirasjon fra dyktige foredragsholdere. Tilsvarende arrangementet i Oslo i 2017 samlet mer enn hundre HR-ledere fra alle de nordiske landene. 

Les mer om Nordic HR Summit 2018 – se program og påmelding her.

Relaterte saker

Snip Image 002

Ledelse

Island: Verdensmester i likestilling – fortsetter reformene

Mangfold og likestilling handler om å bygge kunnskap, tørre å ta valg, tørre å verdsette det som er annerledes – og ta grep mot dem som ikke tør eller vil. Det var noe av hovedbudskapet da vår islandske søsterorganisasjon Mannaudsfolk inviterte til Nordic HR Summit med tema «Diversity» på Island tidligere i måneden.

Karoline Havard Toppbanner

HR Forum 2019 – tid for ledelse

Som alltid er ledelse et sentralt tema. Det er en kritisk faktor sett i sammenheng med konteksten virksomheter, ledere og medarbeidere står i nå og fremover. Nye former for organisering, kultur og endring gjør at ledere må ha tid til ledelse. Mange rapporterer at de står i skvis.

Lucie Katrine Sunde Eidem 1850X704

HR-direktør Lucie og de kreative meglerne

Alle medarbeidere i Eiendomsmegler1 har to jobber, ifølge HR-direktør Lucie Katrine Sunde-Eidem. — For det første skal de løse dagens arbeidsoppgaver. For det andre skal de finne en smartere måte å løse disse oppgavene på i morgen.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!