kathleen-mathisen-toppbanner

Dato: 1. oktober 2015

Skrevet av: Paal Leveraas

  — Det toppledelsen trenger av HR er fremtid, ikke historie

  ​Det er nok av HR-mennesker som forvalter og kan presentere historiske data om lønnsutvikling, turnover, sykefravær og slikt, mener Kathleen Mathisen. — Historien er viktig, men fremtiden er viktigere, sier hun.

  Kathleen Mathisen er HR-direktør i DOF Subsea, et selskap i oljeindustrien med hovedkontor i Bergen og datterselskap i Angola, Argentina, Australia, Brasil, Canada, USA og Storbritannia.

  Som HR-direktør er hun tett koblet mot toppledelsen i selskapet, og har gjort seg mange erfaringer om hvordan HR posisjonerer seg best mulig.

  — Spørsmålet jeg hele tiden spør meg selv er hvordan jeg kan vise effekten av det arbeidet vi gjør i HR. Da handler det om tall og fakta, og det handler om å se mer fremover enn bakover. HR har en tendens til å trekke frem historiske data. Ledelsen er er opptatt av å kunne forutse fremtiden slik at man gjøre de nødvendige tilpasningene.

  Det handler om å snakke samme språk som resten av toppledelsen. Som eksempel bruker hun ERP-systemet i DOF Subsea.

  — HR-hjertet mitt ville valgt et komplisert, avansert HR-system med alle slags nyttige funksjoner for oss i HR. Men stikker du fingeren i jorda, er det viktigere hva finansgutta trenger.

  «Stikker du fingeren i jorda, er det viktigere hva finansgutta trenger»

  -

  Derfor bruker HR i DOF Subsea i dag det samme ERP-systemet som resten av virksomheten.

  Som del av et globalt selskap er hun også opptatt av kultur, mangfold og ikke minst hvordan man kan lære av hverandre på tvers av landegrenser og kontinenter.

  -- Vårt kontor i Australia var tidlig ute med "big data", forteller hun. -- De kunne tallfeste områder vi bare drømte om å tallfeste andre steder i konsernet. Etter en intern samling hvor toppledelsen fikk høre at de hadde spart 13 millioner på rekruttering, tok vi det i bruk her for halvannet år siden.

  Hun oppfordrer generelt til større åpenhet i HR for ny teknologi og nye trender.

  — Vi har iverksatt mange ting i selskapet vårt som ingen andre i vår bransje har gjort, og det har vi fått til fordi vi er åpne for å dele kompetanse globalt og på tvers. Dersom den beste kompetansen sitter i Houston, er det der eierskapet til prosjektet skal ligge.

  «Hvis jeg blir overkjørt i morgen ligger strukturen der fremdeles»

  -

  Hun er opptatt av å ha ting på nett, online, og i et delt system.

  — Før fikk vi kanskje syv versjoner av et regneark, nå går den enkelte inn i oppsettet i systemet vårt. Det ligger en struktur i bunn, og den er uavhengig av personer. Hvis jeg blir overkjørt i morgen ligger strukturen der fremdeles.

  Hun gjentar betydningen av å synliggjøre hvilke verdier HR tilfører, og hennes beste tips er å la toppledelsen fronte synliggjøringen for de ansatte.

  — Vi lager en årsrapport for HR i form av en "skrytebok" til ledergruppen, og bruker CEO og CFO til å fronte dette mot organisasjonen og styret. Det gir en helt annen tyngde når CEO forteller om et nytt HR-prosjekt og hva som forventes av den enkelte som følge av det.


  HR Forum 2015

  HR Forum 2015

  Kathleen Mathisen er en av foredragsholderne du kan lære av på HR Forum 2015. Tittelen på foredraget er "Hva toppledelsen egentlig trenger av HR".

  Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
  Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!