einar overenget toppbanner-senter

«Noen ganger kan det være urettferdig å ikke forskjellsbehandle»

Einar Øverenget om HR, etikk og belønning

Går du rundt med en litt vond følelse i magen fordi Knut har høyere lønn enn Atle, til tross for at de begge har en nokså lik bakgrunn og kanskje til og med har samme jobb? Her får du en lynrask innføring i belønningsetikk fra en av Norges klokeste menn, filosofen Einar Øverenget.

«Rettferdighet går som en rød tråd innenfor kulturen vi er en del av og det går langt tilbake i tid», sier filosofen Einar Øverenget innledningsvis i denne tre minutter lyninnføringen i belønningens etikk (se video nederst på siden).

Rettferdighet «... er noe mennesker over den ganske verden er opptatt av. Men hva betyr det egentlig å behandle rettferdig?», spør Øverenget, og svarer selv:

«Noen ganger kan det være veldig rettferdig å likebehandle, andre ganger kan det være veldig urettferdig å ikke forskjellsbehandle mennesker.»

«Noen ganger kan det være veldig rettferdig å likebehandle, andre ganger kan det være veldig urettferdig å ikke forskjellsbehandle mennesker»

- Einar Øverenget

De fleste vil ha rettferdighet, ikke minst når det handler om lønn.

«Dette er en av tingene vi måler på», sier filosofen.

«Det har også en eksistensiell side ved at vi noen ganger kan lese egenverd ut av lønn. Det er kanskje galt, men det er ikke så rart at det er nærliggende også. Lønn er ikke bare lønn, det er familie, fremtid, barn.»

Øverenget gir deg medhold i at det ikke nødvendigvis er galt å lønne to personer forskjellig. Betingelsen er at det er en relevant forskjell. Det kan være at de har ulik utdanning, eller det kan være at de konkurrerer innenfor ulike markeder.

Det kan også være dårlige grunner til å lønne forskjellig. Det kan ha med nepotisme å gjøre - hvem man liker best når det handler om å favorisere slektninger, venner og kjente, eller rett og slett hvem man liker best.

«Det som er viktig å tenke på når det gjelder belønningsetikk, er at like tilfeller skal behandles likt. Det kalles likebehandlingsprinsippet, men kunne også kalles forskjellsbehandlingsprinsippet. Men når du forskjellsbehandler må du være i stand til å peke bare på en forskjell på Per og Pål, denne forskjellen skal også være relevant.»

«Det er ikke nødvendigvis slik at du skal ha dårlig samvittighet dersom du forskjellsbehandler, det kan godt være at det etisk sett er helt greit hvis du mener det en etisk relevant forskjell på to personer.»

Det er ikke nødvendigvis slik at du skal ha dårlig samvittighet dersom du forskjellsbehandler»

- Einar Øverenget

Einar Øverenget - HR, etikk og belønning - en video fra HR Norge.

En av Norges klokeste menn, filosofen Einar Øverenget, reflekterer om etikk og belønning.

Belonningsdagene-web

Beløninngsdagene 2015

Du kan høre mer om HR, etikk og belønning fra Einar Øverenget på Belønningsdagene 2015, 13 og 14. oktober.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!