Sovn

Dato: 23. oktober 2018

Skrevet av: HR Norge red.

For lite søvn påvirker adferden din

En natt uten søvn kan, på lik linje med å være påvirket av alkohol, endre flere sider av din oppførsel. «- Du går ikke full på jobb så hvorfor skal du gå trøtt på jobb?», spør Vicki Culpin.

The Business of Sleep

I sin siste bok “The Business of Sleep” tar Vicki Culpin, Professor of Organisational behavior at Hult International Business School, for seg viktigheten av nok søvn og konsekvensen av for lite søvn. For virksomheter fører det til økt sykefravær og redusert effektivitet som får økonomiske konsekvenser. 

Får du mindre søvn enn kroppen din trenger påvirker det helsa, det øker faren for alvorlig sykdom som kreft og hjerte kar sykdommer og mental helse. I tillegg reduserer evnen til å kommunisere og evnen til å ta beslutninger. Dårlig søvn er like farlig som å bruke medikamenter eller alkohol i følge Vicki Culpin.

Sykefravær og arbeidsmiljø

10. januar kan du høre Vicki Culpin på konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø med foredraget "The business of sleep: The wake up call ".

Relaterte saker

hrtv-thumb

Ledelse

HRtv: Vicki Culpin - Å lede i en VUCA-verden

Møt professor Vicki Culpin og hør hennes veldig spennende og litt skremmende tanker om hvordan en hel generasjon ledere blir ubrukelige i VUCA-verdenen.

Brutalt Arbeidsliv

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten - Avslutning av arbeidsforhold på grunn av sykefravær

Det er ikke lenger forbudt å si opp ansatte på grunn av sykefravær etter 12 måneders sammenhengende helt eller delvis sykefravær. Men fraværet må i seg selv være en så stor ulempe for virksomheten at det gir gyldig grunn til oppsigelse.

Sykefravær

Sykefravær

De vanskelige sykefraværsakene

Langvarige og/eller hyppige sykefravær kan skape utfordringer i mange virksomheter, samtidig som det kan være en tragedie for mange arbeidstakere. Mange sykefraværssaker medfører konflikter, samtidig som konflikter i seg selv kan medføre både langvarig og hyppig sykefravær. Fra juridisk vinkel er tidlig og fortsatt dialog nøkkelen til løsning.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!