Sovn

Dato: 23. oktober 2018

Skrevet av: HR Norge red.

For lite søvn påvirker adferden din

En natt uten søvn kan, på lik linje med å være påvirket av alkohol, endre flere sider av din oppførsel. «- Du går ikke full på jobb så hvorfor skal du gå trøtt på jobb?», spør Vicki Culpin.

The Business of Sleep

I sin siste bok “The Business of Sleep” tar Vicki Culpin, Professor of Organisational behavior at Hult International Business School, for seg viktigheten av nok søvn og konsekvensen av for lite søvn. For virksomheter fører det til økt sykefravær og redusert effektivitet som får økonomiske konsekvenser. 

Får du mindre søvn enn kroppen din trenger påvirker det helsa, det øker faren for alvorlig sykdom som kreft og hjerte kar sykdommer og mental helse. I tillegg reduserer evnen til å kommunisere og evnen til å ta beslutninger. Dårlig søvn er like farlig som å bruke medikamenter eller alkohol i følge Vicki Culpin.

Sykefravær og arbeidsmiljø

10. januar kan du høre Vicki Culpin på konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø med foredraget "The business of sleep: The wake up call ".

Relaterte saker

Sykefravaer Og Arbeidsmiljoe Linked In

Sykefravær

Dette lærte vi på Sykefravær og arbeidsmiljø 2019

Sykdom og sykefravær i arbeidslivet er noe vi er nødt til å leve med. Å finne balansen mellom når man er frisk nok til å være på jobb, og når man er for syk til å jobbe, kan være vanskelig. De åtte foredragsholderne gå oss mye nyttig innsikt, tanker og verktøy til bruk i arbeidshverdagen.

Sykefravær

Sykefravær

De vanskelige sykefraværsakene

Langvarige og/eller hyppige sykefravær kan skape utfordringer i mange virksomheter, samtidig som det kan være en tragedie for mange arbeidstakere. Mange sykefraværssaker medfører konflikter, samtidig som konflikter i seg selv kan medføre både langvarig og hyppig sykefravær. Fra juridisk vinkel er tidlig og fortsatt dialog nøkkelen til løsning.

Kari Andersen Video Thumb

Sykefravær

Håndtering av arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent

Jussen danner rammer for rettigheter og plikter i arbeidslivet, også ved håndtering av sykefravær. Fikk du ikke med deg foredraget til Kari Andersen i advokatfirmaet SBDL på konferansen Sykefravær og arbeidsliv får du anledning til å se dette her.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!