technologysolutions-compressed-50

Dato: 7. februar 2017

Skrevet av: Anne Lian

Fra HR-analyse til strategi og handling

Å finne tall er lett. Å vite hva tallene betyr for virksomheten er noe helt annet. Slik er det også med HR-analyse. Har din virksomhet en del HR-data tilgjengelig som dere ønsker å dra nytte av, men du vet ikke helt hva dere kan bruke dem til?

Ofte er utfordringen for HR å finne veien fra tallrapportering til analyse av tallene og finne hva som har betydning for virksomhetens beslutninger. Vi sitter med mange tall og fine grafer, men vet vi hva som har relevans for ledergruppen og forretningsdriften? Lina Alsvik, HR Analyst, Hydro Global HR, Organization & Leadership, Norsk Hydro ASA mener gode tallhistorier er veldig viktig og gir et bilde av hva tallene betyr og konsekvenser. - Å starte med HR-analyse har gitt oss nyttig forretnings kunnskap og god læring underveis, sier Alsvik.

- Hva er HR analyse og hvorfor er det viktig?
- Mange mener egentlig rapportering når de snakker om analyse, de starter der og ser på hvordan ting har utviklet seg over tid. Dette er en god start. Men for at tallene vi innhenter og rapporterer på skal bidra til å gjøre noe som er viktig for selskapet, og gi beslutningsgrunnlag for avgjørelser i toppledelsen, må de bearbeides og systematiseres.
I Hydro startet vi med å se på hvilke tall vi hadde tilgjengelig, så måtte vi se på hva vi skulle levere på. Hadde vi match mellom tallene vi hadde og hva vi skulle måle på? Man har ikke alltid tallene man ønsker seg som besvarer de viktige spørsmålene. Vi måtte finne skjæringspunktet mellom hva vi hadde og hva vi ønsket å kunne si noe om, sier Alsvik.

Ønsker du å lære grunnleggende Excel-funksjonalitet og visualiseringsteknikker som kan gjøre dere i stand til å besvare business-spørsmål basert på disse dataene?
Lina Alsvik har vært med å starte analysearbeidet i Norsk Hydro ASA og underviser på HR Norges kurs HR Analyser i Excel. Lina vil ta deg gjennom en praktisk øvelse i hvordan gjennomføre og presentere analyser basert på HR-data.

Du vil blant annet lære å:

  • Bearbeide et datasett med HR-data i Excel ved hjelp av funksjoner og formler som vlookup, logiske tester, search and replace og annen grunnleggende excel-funksjonalitet.
  • Teste hypoteser ved hjelp av fargekoding, pivottabeller og beregning av korrelasjoner i excel.
  • Fremstille, visualisere og kommunisere analyser på en pedagogisk og tydelig måte.

Kurset passer for deg i HR som har noe kjennskap til Excel men ønsker å lære å behandle og fremstille data på en mer effektiv måte.

Les mer om kurset i HR Analyser her.

Les mer om Lina Alsvik og hvordan de jobber med HR Analyser i Hydro her.

Relaterte saker

HR strategi

Strategisk HR

HR Strategi 2017

HR strategi oppleves av mange som noe høytflyvende, abstrakt og teoretisk. Strategi handler jo i sin natur om å bevege seg opp i helikopterperspektiv og innebærer blant annet at man forsøker å forutsi noe fornuftig om fremtiden. Det er en vanskelig øvelse å balansere HR strategien slik at man bevarer helikopterperspektivet og samtidig er konkrete nok til at det er verdiskapende for virksomheten.

Bærekraftige Verdier

Strategisk HR

Hvordan skape bærekraftige verdier

Her får du artikkel 2 og 3 i en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

Hr Analyse Toppbanner

HR analyse

Nytt temaark - HR-analyse

HR-analyse handler om å samle inn og analysere HR-data for å kunne fatte bedre beslutninger relatert til arbeidsstyrken. Gjennom de senere årene har HR-analyse vokst frem til å bli et populært konsept blant både praktikere og konsulenter innen HR-feltet.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!