Gelx17K Original
Gelx17 Thumb Original

Skrevet av: Ennova og HR Norge

GELx presenteres på møter i Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo. Før du går på møtet, klikk deg gjennom den interaktive rapporten. Følg lenker i denne artikkelen.

Mer fra Ennova og HR Norge

GELx: Kompetansegap, transformasjon og norsk arbeidsliv 10 år etter iPhone

Når HR Norge og Ennova i slutten av august presenterer funnene i Global Employee and Leadership Index (GELx) 2017 er det bare noen uker igjen til stortingsvalget. Endringene som skjer i arbeidslivet som følge av digitaliseringen, vil etter alt å dømme være ett av mange viktige temaer i valgkampen.

Den årlige GELx-undersøkelsen belyser norsk arbeidsliv fra innsiden, og gir oss som nasjon en referanseramme og et sammenligningsgrunnlag mot resten av verden.

Klikk her for en interaktiv versjon av rapporten.

Vi kan allerede nå avsløre at Norge fremdeles er i øverste globale divisjon hva gjelder arbeidsglede.

Norsk arbeidsglede har gjennom flere år vært blant topp tre i verden. I år deler vi tredjeplassen med Danmark og Filippinene. Dette skyldes utelukkende at andre land har løftet seg, og ikke at nivået i Norge er blitt lavere. Vårt er like høyt i år som det var i fjor og som det var året før der igjen.

Men at arbeidslivet er i forandring er det ingen tvil om, og det skjer som følge av flere sammenfallende globale trender. Digitaliseringen skyter fart, og har etter manges mening nådd et knekkpunkt der endringshastigheten går rett til himmels. Parallelt blir virksomhetene og arbeidslivet mer globale.

For Norge kommer oljeprisfallet i tillegg, et omslag som i seg selv driver frem nødvendig omstilling og fornying.

Mange merker økte krav og forventninger – andre står for tur. Ikke minst kommer strammere økonomiske rammer til å utfordre offentlig sektor i årene som kommer.

Digitaliseringen krever ny kompetanse, ikke bare i form av nye hoder, men også i ”oppgradering” av de som allerede er der. Undersøkelser internasjonalt peker mot at virksomhetenes kompetansebehov er i utakt med hvilken kompetanse som faktisk er tilgjengelig i arbeidsmarkedet. Det er grunn til at tro at dette kompetansegapet også gjør seg gjeldende i Norge. Årets GELx går i dybden på dette området.

GELx har en lang historie. Da Apple introduserte iPhone i 2007 hadde vi ferske funn fra 2006-undersøkelsen som viste i hvilken grad arbeidsliv og privatliv glir over i hverandre for norske medarbeidere. Ti år senere har vi stilt samme spørsmål. Endringen er merkbar, og kommer du på en av GELx-presentasjonene i Bergen, Trondheim, Stavanger eller Oslo, får du innsikt i hvordan Steve Jobs har endret norsk arbeidsliv.


Her kan du melde deg på presentasjonen av Global Employee and Leadership Index (GELx):

Møtet er gratis og åpent for alle. Og siden presentasjonen egner seg godt for både HR og ledere generelt – ta gjerne med en eller flere kolleger.

Gelx17 Thumb Original

GELx Trondheim

21. august kl 09-11. Flere detaljer og påmelding her.

Gelx17 Thumb Original

GELx Bergen

22. august kl 09-11. Flere detaljer og påmelding her.

Gelx17 Thumb Original

GELx Stavanger

23. august kl 09-11. Flere detaljer og påmelding her.

Gelx17 Thumb Original

GELx Oslo morgen

25. august kl 0900-1100. Flere detaljer og påmelding her.

Gelx17 Thumb Original

GELx Oslo ettermiddag

25. august kl 12-14. Flere detaljer og påmelding her.

Relaterte saker

Sector Alarm Video Thumb

HR teknologi

Med digitalisering i siktet - fra Excel til dedikerte HR-systemer

​Sector Alarm er i gang med flere store tiltak for digitalisering og automatisering i selskapet. Gikk du glipp av foredraget til Daniel Svensson på medlemsmøtet Digitale verktøy for HR kan du se det her.

Sven Video2 Ny

Kompetanseutvikling

Digitaliseringen fører til endrede kompetansekrav

HR Norge har tatt dypdykket inn i utfordringene og mulighetene som ligger foran oss på grunn av dette. Hvordan takler virksomheter det endrede arbeidslivet? Hvilke behov for kompetanseheving- eller vridning vil vi møte? Gikk du glipp av medlemsmøtene Reskilling - et arbeidsliv i endring i høst får du muligheten til å se og høre dette her.

Kompetanseutvikling 1

Kompetanseutvikling

Praktiske råd til ledere for å møte fremtidens behov for kompetanse

Evnen til å hurtig kunne bygge ny kompetanse og vedlikeholde nøkkelkompetanse er ikke bare virktig for organisasjonen, men også for den enkelte arbeidstaker. Det er også viktig for samfunnet for øvrig, og det kan argumenteres for at dette blir stadig viktigere (World Economic Forum, 2018)

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!