Puslespill Facebook

Dato: 11. januar 2017

Skrevet av: Anne Lian

Gjør deg kjent med medlemsfordelene dine

Dagens arbeidsliv er dynamisk og til tider krevende - spesielt med tanke på omstillinger, digitalisering og effektivisering både i privat og offentlig sektor. Ny forskning, endring i lovverk og praksis kommer i rask rekkefølge, og for mange er det utfordrende å følge med i informasjonsstrømmen. HR Norge samler inn og formidler relevant informasjon, og gjennom ditt medlemskap hos oss hjelper vi deg på veien.

Vi legger stor vekt på formidling av HR-faget som bidrar til at din virksomhet oppnår sine mål. Dette formidler vi via våre kurs, konferanser, medlemsmøter, nettverk, rapporter, temaark og HRtv. Husk at du som medlem får redusert pris på våre arrangementer. Passer det best å gjennomføre aktiviteten bedriftsinternt? Ta kontakt med oss så tilpasser vi et opplegg for din virksomhet.

Nettverk
Vi er en nettverksarena for våre mer enn 3 000 virksomhets- og individuelle medlemmer, og her får du en unik mulighet for samhandling og erfaringsdeling med andre medlemmer.

Vi opplever at nettverk er etterspurt. Ved å delta i nettverk får du kompetanseutvikling gjennom erfaringsutveksling og diskusjon med andre HR-praktikere. HR Norge fasiliterer nettverkene og du får tilgang til kompetanse og nettverkspartnere du ellers ikke ville møtt. Nettverkene er forbeholdt deg som medlem. Les mer om oppstart av nye nettverk her.

HR Akademiet
HR Akademiet gir deg kompetanse med studiepoeng innen ulike HR-temaer.
Studiene på HR Akademiet er et samarbeid med Høyskolen i Sør-Norge. Studiene kjennetegnes ved at de kombinerer teori med «beste praksis» innenfor det enkelte temaet. Foredragsholderne som underviser har lang erfaring fra det fagområdet de underviser i. Studiene er erfaringsbaserte og lagt opp slik at du kan studere ved siden av full jobb.
Nå får du godkjent en årsenhet på HR Akademiet med 60 studiepoeng. HR Norge tilbyr flere studier med 10 og 15 studiepoeng, og ved å bygge disse sammen til en årsenhet vil det gi deg større tyngde og helhet i etterutdanningen. Årsenheten kan innpasses i en bachelor grad. Som medlem har du redusert pris på våre studietilbud. Les mer om HR Akademiet her.

Rådgivning
Som medlem hjelper vi deg med spørsmål innen HR og ledelse. Det kan være innen alt fra strategisk HR, rekruttering og kompetanseplanlegging eller ulike spørsmål innen arbeidsrett/jus, personalforsikringer og pensjon. Både store og mindre virksomheter benytter seg av dette tilbudet i dag.

Sist men ikke minst er vi som medlemsorganisasjon en ledende aktør i utvikling, overvåkning og formidling av relevant HR-kompetanse, og et referansepunkt for norsk HR. Derfor er vi opptatt av deg som medlem og dine behov.

Vi er også en del av flere internasjonale nettverk og samarbeider tett med internasjonale HR-miljøer og andre medlemsorganisasjoner i Norden og Europa forøvrig. Via alle våre nettverk henter vi inn og formidler forskningsresultater og praktisk kunnskap fra Europa og resten av verden. Dette kommer deg som medlem til gode gjennom rapporter, artikler og alle våre aktiviteter.

På vegne av våre medlemmer er vi en aktiv deltaker i samfunnsdebatten, setter dagsorden og formidler nyheter og trender innen HR-området gjennom aktiviteter, vårt nettsted hrnorge.no og vårt ukentlige nyhetsbrev.

Ikke medlem? Les mer om medlemskap og innmelding her.

Relaterte saker

Employer Braning

HR Norge medlemsnytt: Vi åpner opp og gir mer nytte til flere i virksomhetene

HR Norges viktigste oppgave er å levere relevant og fremtidsrettet kompetanse til medlemmene – derfor ønsker vi å gi mer nytte til flere i virksomhetene. Nå får alle i virksomheter med medlemskap tilgang til alle medlemsfordelene i HR Norge.

Samya Halim Oppslag 3

HR Norges HR-profiler

Samya Halim (31) leder 200 oljearbeidere: — «Annerledes» er livet mitt i et nøtteskall

– Jeg har aldri vært med i et styre før, så dette blir nytt for meg, forteller HR Norges nye styremedlem Samya Halim. Samya er ikke norsk, hun er ung, hun er kvinne. Mangfold helt etter boka, altså. Dessuten er hun sjefen til 200 av de tøffeste folka i olja. Her er månedens HR-profil.

Puslespill Nyhetsbrev

Hva kan du som medlem forvente av HR Norge fremover?

HR Norge satser i utvalgte regioner. Mer skal tilbys digitalt og mange flere skal få tilgang til alt som utvikles og publiseres for medlemmer på nettsidene. I tillegg skal vi bli tydeligere i samfunnsdebatten. I bunn av alt ligger det at vi skal vi forbedre oss på områder medlemmene kjenner oss fra før og hvor vi allerede er gode.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!