Hr Forum Web 2016

Dato: 2. juni 2016

Skrevet av: Anne Lian

Gjør deg klar til HR Forum 2016 – forbered deg på fremtiden

Vi gir deg de siste trendene, fantastiske foredrag og unike nettverksmuligheter. Den røde tråden i år vil kretse rundt nye arbeidsformer, ledelse i den digitale tidsalder, smidige organisasjoner og fremtidens arbeidsliv. Skal din virksomhet lykkes i fremtiden må organisasjonen ha endringsevne, smartness og høy fart.

Årets konferanse tar oss et skritt videre inn i den digitale tidsalderen vi nå står ovenfor og ser på hva som kreves av innovasjon, omstilling og ledelse for å være konkurransedyktig i fremtiden.

Digitalisering, automatisering og robotisering fremtvinger endringer som gir både muligheter og utfordringer. Kundeadferd er under stadig endring og får konsekvenser for virksomheter og for HR sin rolle. Og vi ser tendenser til fleksible og smidige organisasjonsformer for å tilpasse seg fremtiden.

Vi lever i endring og endring handler uansett om mennesker og organisasjoner. Det betyr at HR går foran og tar oppgaven med å oversette hva som skjer rundt oss. Fremover kreves det mer av HR for å skape morgendagens ledere, og vi må tørre å tenke nytt innen organisering av virksomheten. Vi skal levere på forventninger og levere nytte som ikke var forventet. Det krever kompetanse i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger – ikke minst i HR. Å lede endring starter ofte med å endre seg selv.

- Både ledelse og HR handler om å finne rett tyngdepunkt og balanse.

- Even Bolstad


God styring er avgjørende for å lykkes. Samtidig må vi gjenskape H’en i HR, sies det nå. En reaksjon på hva mange oppfatter som overdrevent styringsfokus på bekostning av det menneskelige. «People management» brukes stadig oftere for det som var personal og ble til HR. HR skal bidra til virksomheten med det de er best på, menneskene og samhandlingen dem i mellom. Og felles mål er å skape gode resultater og levedyktige virksomheter i lang tid fremover.

De som ser på oss utenfra forteller oss at HR Forum vurderes som en av de beste HR konferansene i Europa. Det gjør oss ydmyke. Og stolte. Det er derfor med stor glede vi ønsker dere velkommen til HR Forum 2016. Der skal vi sammen utforske hvordan HR kan skape resultater. I skjæringspunktet mellom det forretningsmessige og det menneskelige, til glede for eiere, samfunn og dere som deltar.

Sikre deg plass til å delta - og å nettverke - på årets HR-happening allerede nå!

Velkommen til Fornebu 2.-3. november!

Hr Forum 2016

Se program og påmelding her...

Relaterte saker

Silvija Seres Hrf

Utvikling av ansatte i en høyteknologisk fremtid

Noen sier at kunstig intelligens (AI) blir den siste teknologien vi mennesker skaper, og at alt annet blir skapt videre av AI. Den vil i alle fall endre arbeidslivet på en måte ingen andre teknologier tidligere har gjort.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!