Dårlig ledelse

Dato: 16. mars 2016

Skrevet av: Anne Lian

Håndtering av varslingssaker

Mediebildet det siste året har vært preget av flere store varslingssaker som ble håndtert feil. Vet du hvordan du skal håndtere varslingssaker i din bedrift, hvilke krav som stilles, og hva som er lov og ikke?

Arbeidsrettskonferansen 2016 i april kommer Jan Fougner, advokat og partner og Christel Søreide, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm AS og snakker om hvilke rutiner din virksomhet må ha, hvilke krav som stilles og andre utfordringer rundt håndtering av varsling. HR Norge har tatt en prat med Christel i forkant for å høre litt mer om utfordringene rundt varsling.

- Hvorfor er det så viktig å være gode på håndtering av varsling?
- Det er i alle virksomheters interesse å være gode på varsling. Ingen virksomhet kan beskytte seg helt mot lovbrudd, men tidlig varsling og god etterfølgende håndtering er essensielt for å minimere skadevirkningene og redusere omdømmetap. For å forebygge og avdekke lovbrudd og risikofaktorer i virksomheten, må derfor både ledelse og ansatte vite når og hvordan varsling skal håndteres, sier Søreide.

- Hvilke regler og rutiner må virksomheten ha for å overholde lovkravene?
- Regler og rutiner for varsling handler ikke bare om å overholde lovkrav, men ligger i kjernen av virksomhetens risikostyring og compliancearbeid, sier Søreide.

- Hva er HR sin rolle i håndtering av varslingen og de berørte?
- Varslingssaker som kunne og burde vært håndtert annerledes preger jevnlig mediebildet. HR må sikre at linjelederne settes i stand til å håndtere varsling korrekt, sier Søreide.

- Kan det iverksettes personalmessige tiltak i varslingssaker?
- Personalmessige tiltak kan aktualiseres i forbindelse med varsling. Da må du kunne skille mellom lovlige tiltak og ulovlig gjengjeldelse. Og om kan det være gjengjeldelse om arbeidsgiver ikke foretar seg noe, sier Søreide.

- Varsling eller arbeidskonflikt – hvordan skiller man?
- Ikke sjelden påberoper arbeidstaker i personalsaker seg varslerstatus. Det er krevende å skille varsling fra "ordinære" arbeidskonflikter. Kunnskap bidrar til å unngå at arbeidsgiver settes sjakkmatt, avslutter Søreide.

På Arbeidsrettskonferansen 2016 vil Jan Fougner og Christel Søreide fokusere på hva arbeidsgiver må, og bør gjøre for å legge til rette for varsling og på hvilke krav som stilles til arbeidsgivers oppfølging i etterkant av varslingen.

Les mer om Arbeidsrettskonferansen 21. april og påmelding her.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!