Hr Akademiet  Landingssiden4

Dato: 19. september 2019

Skrevet av: HR Norge red.

HR Akademiet avvikles i sin nåværende form

Det er med vemod vi avvikler HR Akademiet, men det er en tid for alt sier daglig leder i HR Norge Even Bolstad. Samtidig åpner dette nye muligheter. I tiden som kommer vil vi vurdere andre formater, med og uten studiepoeng. I tillegg vil vi legge vekt på å komme enda tettere på studiesteder med HR-relevante utdanninger og studentene deres.

HR Akademiet ble etablert i 2004. Hovedhensikten var å gi personer med mye praksis i ryggsekken eller annen utdanning i bunn en mulighet for å få en formalkompetanse innen HR. Det var rett og slett et behov og et hull i markedet vi gikk inn og dekket. Høyskoler og universiteter hadde i liten grad fokusert på etter- og videreutdanningsmarkedet innen HR. Nå er HR «hot». Alle er på ballen og det er etablert HR-utdanninger ved nær sagt hver eneste høyskole og universitetsutdanning her i landet.   

I Norge er det universiteter og høyskoler som har mulighet for å tildele studiepoeng. Da vi startet opp studiene, fant vi en meget god partner i det som senere ble Høyskolen i Buskerud på Hønefoss, nå en del av Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Den direkte årsaken til at vi har besluttet å avvikle HR Akademiet i sin nåværende form var at USN hadde behov for å øke sin inntjening på utdanningen ut over det som var premisset da studiet ble etablert og senere utvidet. Derfor sa USN opp samarbeidsavtalen med HR Norge. I tillegg pekte de ut en retning for mulig videre utvikling av HR Akademiet som er en annen enn det HR Norge ser for seg. Vi har all mulig respekt og forståelse for USN sine behov og ønsker. Men når denne situasjonen oppstod, har HR Norge kommet til at det er en tid for alt. Vi har hatt en viktig rolle i det som har vært og tilført mange flinke mennesker god formalkompetanse. Det er vi stolte av.

HR Norge opplever en historisk stor etterspørsel etter alt det andre vi har å tilby. I tillegg står ønsker om nye satsinger i kø. Vi har aldri hatt så stor etterspørsel som nå etter kurs, konferanser, nettverk, medlemsmøter og alle de andre formatene vi tilbyr. Nå får vi mulighet til å legge enda mer trøkk og innsats ikke bare der hvor det allerede er høy etterspørsel, men også på nyutvikling. Elementer av HR Akademiet vil bli videreført gjennom mer kortvarige kurs. I tillegg leverer vi stadig mer digitalt innhold gjennom hrnorge.no. Når vi nå har robust økonomi og i tillegg får frigjort interne ressurser, ser vi at alt dette er områder vi kan styrke ytterligere. Kanskje vil vi også levere studiepoeng i fremtiden, men da knyttet opp til et mer småmodulert og fleksibelt opplegg enn det vi nå er i ferd med å lukke.

HR Norge styrker satsing mot studiesteder og studenter

Vi vil også styrke relasjonen til alle de studiestedene som etter hvert tilbyr HR, det vitenskaplige personalet som jobber der og ikke minst studentene som representerer «neste generasjon HR».

Studenter som ønsker å fullføre en årsenhet blir ivaretatt av USN direkte. De har etter hvert bygget seg opp en rikholdig katalog over fag som kan inngå i studiet. Disse er i stor grad overlappende med det som er tilbudt gjennom HR akademiet.

Når vi nå lukker et kapittel i HR Norges historie, vil vi gjerne samtidig benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å gjøre HR Akademiet til en suksess de årene tilbudet har vært. Drivende dyktige lærekrefter, gode interne ressurser i HR Norge og ikke minst alle de flotte studentene som har gjennomført en eller flere moduler. En særlig takk til Kåre Slåtten og Randi Bjørnstad ved USN (Høyskolen i Buskerud) som var flotte partnere i forbindelse med etablering og utvikling av utdanningstilbudet.

 

Ytterligere kommentarer: Daglig leder Even Bolstad , even.bolstad@hrnorge.no

Praktiske spørsmål: Koordinator Gabriella Seiler, HR Norge  hrakademiet@hrnorge.no

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!