Sommerskole 925X352 Flat

Dato: 11. april 2018

Skrevet av: HR Norge red.

HR Akademiet Sommerskole 2018

Ønsker du å benytte sommeren til å øke din formalkompetanse? I løpet av en intensiv uke i juni kan du gå på sommerskole og ta fagene rekruttering eller endringsledelse. Hvert av fagene gir 10 studiepoeng.

Rekruttering og utvelgelse av ansatte er en av de aller viktigste strategiske HR-aktivitetene, og et vesentlig virkemiddel for at en virksomhet skal bli tilført nødvendig kompetanse. Å arbeide med rekruttering omfatter en grundig analyse av hvordan man kan skaffe seg denne kompetansen, og vurderinger om denne kan bygges internt eller gjennom andre alternativer.

Studiet i rekruttering legger hovedvekt på denne analysen samt på selve utvelgelsesprosessen.

Undervisningen foregår fra 11. til 15. juni, med oppgaveinnlevering og eksamen i august og september.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema her

Endringsledelse handler om å forstå hvordan virksomheten kan initiere, gjennomføre og forankre nødvendige endringer på en gjennomtenkt måte.

Endringskompetanse er avgjørende for konkurranseevnen. Har HR god kompetanse om endringsledelse, kan de være viktige bidragsytere gjennom å bygge opp organisasjonens endringskapasitet og ledernes evne til å lede endringsprosesser. 

Studiet i endringsledelse skal gi et overblikk over de mange sidene ved omstillinger for å forstå både omstillingens innhold og prosess. Videre gir studiet kunnskaper om hvordan man kan arbeide med å skape robuste og endringsdyktige virksomheter.

Undervisningen foregår fra 18. til 22. juni, med oppgaveinnlevering og eksamen i august og september.

Du finner mer informasjon, søknadsskjema og gjennomføringsplan her

HR Akademiet passer for deg som ønsker formalkompetanse og som i tillegg har noe praktisk erfaring fra før. Studiene kombinerer teori og praksis på en god måte, og gir deg en fin mulighet til å teste ut ny kunnskap direkte på egen arbeidsplass. 

Les mer om HR Akademiet og studietilbudene her.
Som medlem i HR Norge deltar du til redusert pris. 

Les mer om medlemskap her.
Les mer om nytt temaark i rekruttering her.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!