Sommerskole 925X352 Flat

Dato: 11. april 2018

Skrevet av: HR Norge red.

HR Akademiet Sommerskole 2018

Ønsker du å benytte sommeren til å øke din formalkompetanse? I løpet av en intensiv uke i juni kan du gå på sommerskole og ta fagene rekruttering eller endringsledelse. Hvert av fagene gir 10 studiepoeng.

Rekruttering og utvelgelse av ansatte er en av de aller viktigste strategiske HR-aktivitetene, og et vesentlig virkemiddel for at en virksomhet skal bli tilført nødvendig kompetanse. Å arbeide med rekruttering omfatter en grundig analyse av hvordan man kan skaffe seg denne kompetansen, og vurderinger om denne kan bygges internt eller gjennom andre alternativer.

Studiet i rekruttering legger hovedvekt på denne analysen samt på selve utvelgelsesprosessen.

Undervisningen foregår fra 11. til 15. juni, med oppgaveinnlevering og eksamen i august og september.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema her

Endringsledelse handler om å forstå hvordan virksomheten kan initiere, gjennomføre og forankre nødvendige endringer på en gjennomtenkt måte.

Endringskompetanse er avgjørende for konkurranseevnen. Har HR god kompetanse om endringsledelse, kan de være viktige bidragsytere gjennom å bygge opp organisasjonens endringskapasitet og ledernes evne til å lede endringsprosesser. 

Studiet i endringsledelse skal gi et overblikk over de mange sidene ved omstillinger for å forstå både omstillingens innhold og prosess. Videre gir studiet kunnskaper om hvordan man kan arbeide med å skape robuste og endringsdyktige virksomheter.

Undervisningen foregår fra 18. til 22. juni, med oppgaveinnlevering og eksamen i august og september.

Du finner mer informasjon, søknadsskjema og gjennomføringsplan her

HR Akademiet passer for deg som ønsker formalkompetanse og som i tillegg har noe praktisk erfaring fra før. Studiene kombinerer teori og praksis på en god måte, og gir deg en fin mulighet til å teste ut ny kunnskap direkte på egen arbeidsplass. 

Les mer om HR Akademiet og studietilbudene her.
Som medlem i HR Norge deltar du til redusert pris. 

Les mer om medlemskap her.
Les mer om nytt temaark i rekruttering her.

Relaterte saker

Even Video Nyhetsbrev

Ledelse

Endringstrykket i offentlig sektor må opp

Offentlig sektor står i endring. Virksomheter som Vinmonopolet, Lånekassen og Skatteetaten går i front. Men mange steder går det ikke fort nok. Endringstrykket er for lite og prosessene er for langdryge.

Ledelse Ny

Ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?

Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy skåre på hvor viktig det er å forbedre ressursplanlegging. Men hva ønsker de å forbedre? Hvilke delprosesser gir mest hodebry, og hvilke grep gjør virksomhetene for å forbedre planleggingen?

Storebror Rekruttering I Stock 621461160 Thumb

Rekruttering

Personvern og rekruttering

Om få måneder innføres nye internasjonale regler om personvern – GDPR. På samme måte som for EU-landene, vil reglene gjelde for norske virksomheter fra og med 25. mai 2018. Samtidig som de viktigste prinsippene fra dagens regelverk i stor grad vil videreføres, er det nye regelverket langt mer detaljert enn det vi har i Norge i dag. Enkelte endringer i det nye regelverket vil også få direkte betydning i rekrutteringsprosesser.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!