HRM-2015

Skrevet av: Anne Lian

  HR Akademiet utvides til årsenhet med 60 studiepoeng

  HR Norge har siden 2006 samarbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge (Tidligere Høyskolen i Buskerud) om HR utdanning i personal og HR-rettede fag. Fra august 2015 bindes emnene sammen slik at de utgjør en årsenhet i Strategisk Human Resource Management (SHRM).

  Studiene på HR Akademiet gir deg praktiske anvendbare utdannelser i HR-relaterte temaer. Studiene kjennetegnes ved at de kombinerer teori med «beste praksis» innenfor det enkelte temaet.

  HR Norge har tatt en prat med førstelektor Kåre Slåtten som har hatt en sentral rolle i å utvikle og få godkjent denne årsenheten.

  - Hva var tanken bak å utvide til årsenhet, og hvilke muligheter gir dette?

  - Når man tar enkeltstående høyskolestudier med 10 og 15 studiepoeng kan det være liten sammenheng mellom tematikken i emnene som tilbys. Ved å samle studiene i en årsenhet får man en etterutdanning med større tyngde. Målet var å få et mer helhetlig tilbud og en sterkere sammenheng mellom ulike emner. En årsenhet vil gi større verdi og den kan også innpasses i en bachelorgrad.

  - Mange som jobber med HR-arbeid har god utdanning, men ikke alltid innenfor spesifikke HR-temaer. Utdanningsbakgrunnen til HR-ansatte er mangfoldig og kan spenne vidt fra jus, økonomi, psykologi, statsvitenskap, organisasjon & ledelse. Mange ser likevel et behov for økt kunnskap om HR-temaer som rekruttering, kompetanseledelse og HR-målinger, sier Slåtten.

  Jobbmulighetene med disse studiene er mange og allsidige, her kan du lese om tre av våre studenter og deres vei videre. «Alle de gode grunnene til å velge HR Akademiet»

  - Hvordan har dere arbeidet med å få på plass årsenheten?

  - Ved Universitetet i Sørøst-Norge er det et eget utvalg for utdanningskvalitet som har angitt rutiner for hvordan man skal gå fram ved etablering av nye studietilbud. Når studier skal akkrediteres med 60 studiepoeng innebærer dette at studiet må godkjennes av universitetets styre. Krav til studietilsynsforskriften må oppfylles og dette gjør at man får en god kvalitetssikring av studiets innholds og pedagogiske form. Blant annet skal studiet gjennomgås av en sakkyndig komite som grunnlag for den videre anbefalingen til styret.

  - Fundamentet i årsstudiet er HRM og arbeidsrett som samlet utgjør 30 studiepoeng. I tillegg tilbys fire studier av 10 studiepoeng, der studenten velger 3 av disse. Totalt 60 studiepoeng, avslutter Kåre Slåtten.

  HR Norge startet i 2006 i samarbeid med Høgskolen i Buskerud studier i Human Resource Management (HRM) og arbeidsrett. I 2011 utvidet vi med rekruttering, etterfulgt av endringsledelse i 2013 og kompetanseledelse i 2014. Høsten 2016 utvider vi med studie i HR-analyse.

  Foredragsholderne som underviser har lang erfaring fra det fagområdet de underviser i. Studiene er erfaringsbaserte og lagt opp til å kunne kombineres ved siden av full jobb. På studiet møter du likesinnede fra både offentlig og privat sektor. Mange knytter relasjoner som varer langt ut over studieperioden!

  Nærmere 70 personer har tatt to eller fler studier på HR Akademiet allerede. Totalt har over 800 personer vært studenter hos oss.

  Du finner mer informasjon og søknadsskjema til våre studier her.

  Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
  Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!