HRN DNV

Skrevet av: Sven Kinden Iversen

HR Norge er samarbeidspartner med DNV GL - Sertifisering av rekrutteringspersonell

HR Norge er samarbeidspartner med DNV GL om deres sertifiseringsordning for rekrutteringspersonell. Samarbeidet innebærer at HR Norge vil tilby kursopplegg innen rekruttering som dekker de kunnskaps- og kompetansekrav som er beskrevet i DNV GLs standard for rekrutteringspersonell.

HR Norge er samarbeidspartner med DNV GL om deres sertifiseringsordning for rekrutteringspersonell. Samarbeidet innebærer at HR Norge vil tilby kursopplegg innen rekruttering som dekker de kunnskaps- og kompetansekrav som er beskrevet i DNV GLs standard for rekrutteringspersonell.

Kursopplegget som HR Norge vil tilbyr har en varighet på 3 dager og vil tilbys som åpne kurs eller som bedriftsinterne kurs. Kurset gir en grundig innføring i de ulike sider ved rekrutteringsprosessen og er aktuelt for alle som arbeider med rekruttering, f.eks. innen personal og HR, rekrutteringsselskaper samt linjeledere. Etter gjennomført kurs kan deltakerne ta sertifiseringseksamen hos DNV GL.

HR Norge tilbyr også studiet "Rekruttering" i samarbeid med Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Eksamen på dette studiet med tilfredsstillende resultat sidestilles med DNV GLs eksaminering av rekrutteringspersonell og vil kvalifisere for sertifisering.

Sammenhengen mellom god rekrutteringsmetodikk og økonomisk gevinst er godt dokumenter. Til tross for dette stiller mange norske virksomheter og rekrutteringsselskaper ikke krav til formell kompetanse hos sine rekrutterere.

Markedet og organisasjoner etterspør kompetanse fordi det øker evnen til å gjøre riktige valg. Samtidig er det en økt bevissthet om konsekvensene av uforsvarlig rekrutteringspraksis. Problemer som ineffektive prosesser, feilansettelser, omdømmeproblemer eller brudd på lover og regler henger sammen med manglende kompetanse.

DNV GL sertifikatet er et kvalitetsstempel i markedet som dokumenterer relevant kunnskaper og sikrer at dine rekrutterere har den minimumskompetansen som kreves for å drive med rekruttering.

Mer informasjon om sertifiseringsordningen finner du på DNV GLs nettsider.

Ta gjerne kontakt med Sven Kinden Iversen, fagansvarligdersom du ønsker mer informasjon.

Les mer om studiet i Rekruttering her.

Relaterte saker

lederutvikling

Rekruttering

Tar du rekruttering på alvor?

Vet du godt nok hva behovet ditt er når du går i gang med en rekrutteringsprosess? Blir det en kopi av den som har sittet i stillingen eller er det en grundig analyse av behov – med andre ord gjennomføring av en jobbanalyse. Mange sier de gjør det, men erfaringen viser at mange drifter bort fra målet når ansettelsen gjøres.

Karakterer Web

Rekruttering

Halvveis karakterer, men helveis karakter

Skal du rekruttere nyutdannede i høst? Ikke se deg blind på skolekarakterer. Sammenhengen mellom karakterer og jobbprestasjoner er svakere enn du tror.

Storebror Rekruttering I Stock 621461160 Thumb

Rekruttering

Personvern og rekruttering

Om få måneder innføres nye internasjonale regler om personvern – GDPR. På samme måte som for EU-landene, vil reglene gjelde for norske virksomheter fra og med 25. mai 2018. Samtidig som de viktigste prinsippene fra dagens regelverk i stor grad vil videreføres, er det nye regelverket langt mer detaljert enn det vi har i Norge i dag. Enkelte endringer i det nye regelverket vil også få direkte betydning i rekrutteringsprosesser.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!