mac

Skrevet av: Jan H. E. Wiese

  HR Norges Studentpris 2015 - Essay konkurranse!

  HR Norge inviterer studenter, HR-medarbeidere og ledere i tidlig karrierefase til å delta i essay-konkurranse. Årets tema er «Tillit og Talent».


  Eksperter er enige om at tillit er viktig for trivsel og motivasjon på jobben. Det er en faktor som stimulerer til god kommunikasjon, engasjement og ekstra innsats. Høy tillit mellom ansatte bidrar til lojalitet, stabilitet i arbeidsstyrken og mindre turnover.

  HR kan medvirke til sunne, effektive organisasjoner gjennom å lage tiltak som fremmer tillit. Virksomheten får dermed et godt omdømme, noe som igjen fører til at de beste talentene søker seg dit.

  Men dyktige medarbeidere stiller ofte store krav til ledere, kollegaer og miljøet. De vil ofte få mer utfordrende og interessante oppgaver og større muligheter for læring og personlig vekst enn andre. Dette kan føre til misunnelse, misnøye og mistillit.

  Med alle de positive effektene som tillit bringer til en organisasjon, øyner man også noen dilemmaer: Er det en balanse som skal til? Hvordan er en optimal grad av tillit og talent?

  Vi ønsker besvarelser som omtaler og drøfter spesifikke tilnærminger eller tiltak. Tiltakene skal ha bidratt til økt tillit og ha medvirket til å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. Oppgaven bør omfatte HRs rolle i prosessen og eksempler på hvordan initiativene har støttet såkalt «talent management».

  Kriterier for bidrag:

  • Besvarelser kan sendes inn fra kandidater i alle aldere, men studenter og den «kommende generasjonen av HR ledere» oppfordres spesielt til å bidra.
  • Besvarelser skal sendes i form av en tekst på maks 2000 ord. Dersom det er nødvendig kan kandidaten levere et lavt antall vedlegg i tillegg.
  • Kandidaten skal levere CV i tillegg til besvarelsen
  • Besvarelsen skal skrives i Word, Times New Roman eller Arial, skriftstørrelse 12, enkel linjeavstand og sendes til henrik.ohrn@hrnorge.no
  • Felles besvarelser (maks to personer) er tillatt men ikke anbefalt
  • Bidraget skal være originalt, men med kildehenvisning som oppgis på en tydelig måte
  • Kandidaten må sørge for at de har relevante tillatelser fra organisasjonen et eventuelt case hentes fra
  • Kandidaten må godkjenne at bidraget kan publiseres på HR Norge sin nettside, nyhetsbrev etc

  Vinneren mottar HR Norges Studentpris på HR Forum og får fri deltakelse på konferansen. Essayet blir publisert på HR Norge sine medlemsider i Personal og Ledelse, samt på www.hrnorge.no.

  Bidragene må være HR Norge i hende innen 1. oktober 2015. Deretter vil de bli vurdert av en nasjonal jury bestående av

  • Hilde Ringereid – HR Direktør Norske Shell AS
  • Jens Jenssen – Statoil, tidligere VP HR i Statoil - Bilde
  • Tom Simonsen - HR direktør i Forsvaret- bilde
  • Birgit Liodden – Årets kvinnelige shippingnavn

  Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
  Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!