Puslespill

Skrevet av: Henrik Øhrn

HR-undersøkelsen 2015

Det er et stort spenn i hvordan virksomheter i Norge opplever endringer i konjunkturene. Årets HR-undersøkelse fokuserer på hvordan virksomhetene håndterer endringer i norsk økonomi, og hvilke grep som tas innenfor HR-området.

For niende år på rad gjentar vi suksessen og gjennomfører en ny HR-undersøkelse i samarbeid med EY! (tidligere Ernst & Young). Årets tematikk er HRs rolle i endringer. Der vi tidligere har sett på hvordan HR-rollen endres over tid vil vi i årets undersøkelse se nærmere på hvordan HR deltar i og understøtter arbeidet med å skape robuste og tilpasningsdyktige virksomheter.

Noen virksomheter merker økning og utvidelse av markedet, mens andre merker nedgang og reduksjon. Et poeng som har fått økende oppmerksomhet har dreiet seg om evnen til å skape en endringsdyktig organisasjon som kan være proaktive og utnytte positive muligheter og begrense negative konsekvenser.

Vi så på noe av dette i HR-undersøkelsen i 2011, og ved å gå inn i tematikken igjen vil vi kunne se hvordan norske virksomheter endrer eller forsterker sin fremgangsmåte basert på hvilke erfaringer de har gjort seg i de siste årene enten de har opplevd med- eller motvind.

Undersøkelsen går til et utvalg av HR-ansvarlige, vi oppfordrer så mange som mulig av dere som mottar den å besvare undersøkelsen. Vi håper at enda flere enn i tidligere år deltar, spesielt fordi det vil gi oss et bredere totalbilde og gir mulighet til å gå dypere ned i svarene. Undersøkelsen fylles ut anonymt, og resultatene vil på ingen måte kunne knyttes til enkeltvirksomheter.

I etterkant av datainnsamlingen vil vi lage en oppsummering av funn og diskutere disse på medlemsmøter i desember. De som deltar i undersøkelsen vil få invitasjoner til møtene, og nytt i år er at vi vil legge opp til økt interaksjon og diskusjon under møtet for å få frem hvordan virksomheter konkret jobber med å skape en bedre rustet organisasjon, og hvilke erfaringer de har med ulike HR-tiltak.

For spørsmål om HR undersøkelsen kontakt:

E-post: henrik.ohrn@hrnorge.no

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!