HR gull

Dato: 30. mai 2018

Skrevet av: Henrik Øhrn

HR-undersøkelsen 2018

Virksomheter må stake ut kurs, ta valg – av og til vanskelige valg som har en pris. Årets HR-undersøkelse handler om hvilke dilemmaer og spenninger HR står oppe i, og hvordan disse jobbes med, løses og oppleves av ulike interessenter.

HR-undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med EY (tidligere Ernst & Young) og har siden oppstarten i 2007 gitt innblikk i hvordan virksomheter jobber med HR-temaer, og hvordan løsningene fungerer. Dette kommer av at undersøkelsen har høy oppslutting blant HR-folk som ser nytten av å dele erfaringer fra egen virksomhet og praksis. Og der vi i tidligere år har vært opptatt av hva virksomhetene gjør, legger vi i år opp til å også se på hva virksomhetene velger bort eller ikke gjør. Med knapphet på ressurser eller ulike ønsker om retning kan ulike spenninger og dilemmaer oppstå. Hva virksomhetene velger å gjøre kan gi viktige konkurransefortrinn og mer effektiv måloppnåelse, men de kan også gjøre noe med virksomheten og menneskene som jobber her.

Undersøkelsen går til et utvalg av HR-ansvarlige, vi oppfordrer så mange som mulig av dere som mottar den å besvare undersøkelsen. Vi håper at enda flere enn i tidligere år deltar, spesielt fordi det vil gi mulighet for høyere grad av nyansering og det gir deg som deltar mer nytte av rapporten.  Undersøkelsen fylles ut anonymt, og resultatene vil selvsagt ikke kunne knyttes til enkeltvirksomheter.

I etterkant av datainnsamlingen vil vi også lage en oppsummering og presentasjon av funn og diskutere disse på seminarer i de største byene i november. De som deltar i undersøkelsen vil få invitasjoner til seminarene, og fra tidligere år har vi sett at disse møtene vekker stor interesse, og har etablert seg som arenaer der funn og implikasjoner diskuteres ut fra mange perspektiver.

For spørsmål om HR undersøkelsen kontakt:

E-post: henrik.ohrn@hrnorge.no

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!