Puslespill Facebook

Dato: 30. november 2017

Skrevet av: HR Norge red.

Hva kan du som medlem forvente av HR Norge fremover?

HR Norge satser i utvalgte regioner. Mer skal tilbys digitalt og mange flere skal få tilgang til alt som utvikles og publiseres for medlemmer på nettsidene. I tillegg skal vi bli tydeligere i samfunnsdebatten. I bunn av alt ligger det at vi skal vi forbedre oss på områder medlemmene kjenner oss fra før og hvor vi allerede er gode.

Strategien til HR Norge er revidert. Nå setter HR Norge fart mot 2018 og enda lenger enn det  Her er noe av det medlemmene kan forvente av oss fremover, sier daglig leder Even Bolstad.

Vi utvider virksomhetsmedlemskap

Fra nyttår vil alle de som jobber i en virksomhet med medlemskap i HR Norge kunne registrere seg som bruker og få passord med tilgang til HR- faglig innhold på hrnorge.no. Det være seg HR, ledere, tillitsvalgte eller andre interesserte.

HR-faglig innhold som artikler, verktøy, temaark, rapporter og maler vil bli lukket for medlemmer. På denne måten ønsker vi dramatisk å kunne øke nytteverdien av medlemskapet til de som allerede er medlem, gjøre det naturlig å oppgradere medlemskapet for de som har individuelt medlemskap samt få helt nye medlemmer. Bladet Personal og Ledelse vil bli videreført for de som har det i dag, men da som tilleggsprodukt med prisfordel for nåværende ekstrakontakter. Endringen gjør imidlertid at også andre i virksomheten vil kunne tegne abonnement, med samme prisfordel.

Mer informasjon kommer i januar.

Vi rydder på nettsiden

I løpet av kort tid kommer nettsidene med oppfrisket utseende, vi satser mer på HR-faglig innhold og mer brukervennlig struktur. Ny funksjonalitet og mer innhold for å kunne ivareta endring i medlemskap (se over) kommer fortløpende.

Regionalisering

HR Norge Vest (Bergen) er godt i gang. Vi har også god dialog med et par andre regioner om å starte opp regionforeninger der. Mer informasjon kommer så snart initiativene landes.

Så langt er alle initiativer gjort med utgangspunkt i allerede etablerte HR-grupper og foreninger. Om det er regionale fagmiljøer rundt omkring i landet som kunne tenke seg å utvikle seg til å bli en av de neste regionforeningene i HR Norge – ta kontakt!

Det å møtes rent fysisk er viktig. Her blir regionforeningene helt sentrale fremover. Men samtidig er det viktig å se det regionale i sammenheng med satsing på nettsiden og det å gjøre alt innhold på nettsiden tilgjengelig for alle i virksomheten – det være seg virksomheter med regional organisering eller hovedkontor utenfor Oslo eller en av de andre storbyene.

Tydeligere i samfunnsdebatten

I HR Competency Study, hvor HR Norge er partner, beskrives hvordan HR må være en «credible activist» - det å kombinere høy faglig kredibilitet med å være tydelig, fremoverlent  og uredd i forhold til å argumentere for hva som er og bør være god praksis. Medlemsorganisasjonen HR Norge er som knapt noen andre i stand til å se helheten av praksis og utfordringer i virksomhetene opp mot undersøkelser, teori og kontekst.  Å gå fra det mer rent beskrivende til også å være mer normativ der det er naturlig, er en helt naturlig utvikling for organisasjonen. Produktive virksomheter, attraktive arbeidsplasser og et godt velferdssamfunn går hånd i hånd. Med det som utgangspunkt ønsker vi å påvirke samfunnsdebatten på en måte som tjener virksomhetene, medarbeiderne og samfunnet på en god måte.

På mange måter er vi et ganske så velsmurt maskineri med høyt aktivitetsnivå, mange leveranser og svært høy kvalitet på mye. Ta for eksempel HR Forum 2017, med program i toppklassen, mange deltakere og evaluering i toppklasse.  Vi jobber i tett økosystem med noen av de fremste faglige ressursene både internasjonalt og nasjonalt. Ut av det kommer det i tillegg til konferanser blant annet undersøkelser, gode nettverk, utdanning på HR akademiet, artikler, fagstoff på nettsiden og mye annet. I bunn ligger gode og mange leveranser av høy kvalitet der medlemmene kjenner oss fra før. - Der skal vi fortsatt være best, avslutter Bolstad.

Relaterte saker

Puslespill

Gjør deg kjent med medlemsfordelene dine

Dagens arbeidsliv er dynamisk og til tider krevende - spesielt med tanke på omstillinger, digitalisering og effektivisering både i privat og offentlig sektor. Ny forskning, endring i lovverk og praksis kommer i rask rekkefølge, og for mange er det utfordrende å følge med i informasjonsstrømmen. HR Norge samler inn og formidler relevant informasjon, og gjennom ditt medlemskap hos oss hjelper vi deg på veien.

Tove Selnes Toppbanner

Styreleder Tove Selnes: Velkommen til årsmøte i HR Norge

24. april er det årsmøte i HR Norge. Styreleder Tove Selnes ønsker velkommen.

Puslespill Facebook

Kursnyheter høsten 2017

HR Norge har utviklet nye kurs med oppstart etter sommeren. Kursene er behovsstyrt etter dialog vi har hatt med medlemmene våre. Kursene er basert på kjerneområder i HR-faget og er ment å bygge et solid fundament i utøvelsen av HR-faget.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!