HR gull

Hvor viktig HR er - det er opp til deg selv

HR må selv vise seg relevant for å bli hørt og tatt med i viktige beslutninger. De må vise hva de kan bidra med av verdi i ledergruppene. For å klare dette må HR sammen med linjen prioritere hvilke oppgaver som er viktige at de utfører og skal bruke tid på, og hva som skal gjøres av lederne selv.

HR-konferansen for offentlig sektori januar kommerTrond Søreide med foredraget«Hvor viktig HR er – det er opp til deg selv».Søreide er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen, han er personal- og organisasjonsdirektør på Haukeland universitetssjukehus og en del av sykehusets toppledelse. HR Norge har tatt en prat med han i forkant for å høre litt om hva han tenker rundt viktigheten av HR.

- Hvordan kan du sikre at HR funksjonen er tilpasset virksomhetens behov?

- Ulike organisasjoner har ulike behov, men personalansvaret bør ligge i linjeledelsen - ikke i HR funksjonen. Det er linjeleders ansvar å forvalte de menneskelige ressursene. HR sin oppgave er å yte den type bistand lederne i organisasjonen trenger for å utføre sine oppgaver, så HR må rigges for å svare til de utfordringer som ligger i organisasjonen.
Man trenger en helt annen HR funksjon i en virksomhet som drives 24 timer i døgnet 7 dager i uken som for eksempel et sykehus, enn de som driver virksomhet innenfor kontorarbeidstid. HR sin funksjon må derfor være definert ut ifra organisasjonens behov. HR bør ikke bruke tiden sin på oppgaver som linjelederne kan gjøre like godt eller bedre selv. Fokuset må være å tilrettelegge for det lederne skal gjøre, og vite hva de trenger hjelp til. Når det gjelder praktiske forhold som å rekruttere og skrive arbeidsavtaler, avtale lønn eller kompetanseutvikling kan det utarbeides maler eller støtteverktøy for dette. Men i komplekse saker som for eksempel omstillinger der det kreves spesiell kompetanse er det ikke sikkert kompetansen finnes i linjen, og HR må da bidra med den støtte lederne trenger. HR har ikke ubegrenset med ressurser, de kan bidra med hjelp til å utøve lederrollen og holde på med ting lederne ikke selv kan gjøre, sier Søreide.

HR bør ikke bruke tiden sin på oppgaver som linjelederne kan gjøre like godt eller bedre selv.

-

- Hva skal HR funksjonen tilføre av merverdi til ledelsens ansvar og oppgaver?

- Det kommer stadig nye både eksterne og interne krav til organisasjonen. Det kan være nye lover og regler som medfører mer saksbehandling og endringer i hvordan ting må gjøres, eller det kan være ønske om for eksempel større satsing på lederutvikling. Da er det ikke sånn at det kommer «friske» penger når man bestemmer at «nå gjør vi det» - vi må omdisponere midlene og gjøre mindre av noe annet. Vi må ha dialog med lederne om hva som er aller viktigst - hva trenger de mest og hvilke konsekvenser dette har for andre oppgaver. De ressurser vi har til rådighet må prioriteres knallhardt, så spørsmålet blir om HR skal gjøre de enkle eller de vanskelige oppgavene. For å få dette til å fungere må HR utforme og implementere selvbetjente systemer som lederne kan håndtere selv, sier Søreide.

- Hvordan gjøre HR funksjonen relevant i de viktigste beslutningsprosessene?
- HR må selv gjøre seg relevant ved å vise at deres leveranser har verdi for virksomheten, ledelsen må oppleve HR som relevant og virksomhetskritisk for at vi skal få innflytelse. HR må melde seg på og gjennom sin kunnskap om organisasjonen vise hvorfor de er viktige og må konsulteres før større beslutninger tas. På sykehuset er HRs kompetanse viktig blant annet i satsing på lederutvikling, i endringsprosesser og for å utvikle modeller og verktøy for bemanningsplanlegging. Når man skal prioritere må HR involvere linjelederne og diskutere hva som er viktigst, hvor ressursene trengs aller mest. HR må kunne businessen og gjøre seg så relevante for utfordringen at de naturlig blir tatt med i beslutninger, avslutter Søreide.

Les mer om HR-konferansen for offentlig sektor og påmelding her.

Relaterte saker

Dave Ulrich Thinkers 50

HR i baksetet: «Er vi snart fremme?»

Alle som har vært på biltur med barn har hørt spørsmålet tusen ganger: «Er vi snart fremme?» I starten er det forventning i stemmene. Etter hvert kommer utålmodigheten. Og maset. Hva dette har med HR å gjøre? Dave Ulrich forklarer:

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!