HR-FORUM-WEB2-bannerbilde

Hvorfor er HR Forum årets viktigste konferanse?

Les hva foredragsholdere, deltakere og utstillere sier om HR Forum.


Hvorfor du skal delta på HR Forum? Det fantastiske programmet og hundrevis av kloke mennesker å nettverke med, er noe av det vi ville svart. Men spør ikke bare oss, spør også noen av de tidligere deltakerne, foredragsholderne og utstillerne om hva som gjør at de velger å være på Scandic Fornebu 4. og 5. november.Per-Harald Engesaeth, Jotun«Programmet på HR Forum er relevant for Jotuns utfordringer», sier Per-Harald Engesaeth

«Hva som er viktig for Jotun i dagens situasjon? Det er 'creating a more dynamic global workforce by building a more sustainable leadership pipeline that has both the ability and skills to perform effective leadership'».

Per-Harald Engesaeth er HR-direktør i det globale selskapet Jotun. Han har vært med på HR Forum før, og når vi spør ham om hva som fikk ham til å melde seg på, er svaret at det var et utbytterikt program ifjor, både med hensyn til innhold og det sosiale.

«Programmet i år ser spennende ut og er relevant for de utfordringer vi står ovenfor nå», legger han til.

«Hva gleder du deg mest til på HR Forum 2015?», spør vi, og han svarer kontant:

«Det faglige innholdet og nettverking med kjente og ukjente deltagere.»

«Jeg gleder meg mest til det faglige innholdet og nettverking med kjente og ukjente»

- Per-Harald Engesaeth, Jotun

(Artikkelen fortsetter under videoen)
Thomas Z. RamsøyThomas Z. Ramsøy vil vise deg hvorfor hjerneforskningen gjør at vi må tenke nytt om ledelse og motivasjon

«Kan moderne hjerneforskning inspirere og anvendes på ledelse og organisasjon? Hva er det egentlig hjerneforskning gjør og hvorfor kan vi benytte dette i lederutvelgelse, lederutvikling og utvikling av virksomheten?»

Slik starter intervjuet vi nylig publiserte med Thomas Z. Ramsøy, en artikkel som er blitt delt flittig i sosiale medier (del den gjerne du også).

Til HR Forum kommer hjerneforsker Ramsøy med en ambisjon om å vise hvordan en lederhjerne ser ut når den brukes. Hvordan det vil se ut i praksis kan bli en spennende, annerledes og bevisstgjørende overraskelse for deltakerne.

«Anvendt hjerneforskning utfordrer mye av det man gjør og tenker innenfor HR, management og lederskap», sier Ramsøy.

«Jeg håper deltagerne vil få en bedre forståelse av den nye viten som hjerneforskningen bringer til området. Ikke minst vil vi kunne se på forandringsledelse og motivasjon på en ny måte.»

Ramsøy er en internasjonal kapasitet på hvordan hjernen er skrudd sammen, og jobber blant annet mye i USA.

«Gjennom arbeidet vi gjør blant annet i Silicon Valley vil vi kunne vise hvordan nye metoder og innsikter kan brukes til innovasjonsarbeid», forteller han. «Mest av alt regner jeg med at foredraget vil gi anledning til en redefinering av mange velkjente begreper, og at deltagerne vil føle at de får en ny verktøykasse til rådighet.»

Den nye og stadig voksende innsikten om hjernene våre har potensial til å påvirke våre virksomheter betydelig.

«Det vil være et rimelig bredt spenn, fra noen helt lavpraktiske innsikter omkring bruk av digitale medier i forhold til arbeidskvalitet og stress, til mer strategiske betraktninger omkring HR, innovasjon og produktivitet», sier han.

Ramsøy har jobbet med en rekke ulike miljøer. Hans referanseliste inkluderer flere Fortune 500-selskap, departementer i europeiske land, men også mindre entreprenørfirmaer.

«Eksemplene mine vil derfor ha en stor bredde», avslutter Ramsøy..

Linus JonkmanLinus Jonkman er forkjemper for de introverte i arbeidslivet

Mange av våre medlemmer og deltakere på konferanser har allerede opplevd den fascinerende scene-utstrålingen fra «Nordens mest innadvendte kjendis».

Les også «Jobbsøkertips fra Nordens mest innadvendte kjendis».

Den varme, lavmælte svensken har et kraftfullt budskap som gir deg og din virksomhet ny erkjennelse og innsikt.

I november avslutter han HR Forum som aller siste foredragsholder.

Det er verdt å få med seg.

Hans hovedbudskap er å bruke de unike kvalitetene i den store minoriteten av introverte arbeidstakere.

«Det jeg skal snakke om gir en bedre forståelse for en stor gruppe medarbeideres væremåte, og det gir virksomheten muligheter til å hente frem styrken i introversjon», sier Linus Jonkman.Marianne Reese LarsenMarianne deltok på HR Forum i fjor. I år kommer hun ikke alene - hun tar med seg hele teamet sitt.

«Itera Norge har vært i en stor endringsprosess de siste to årene», forteller HR manager Marianne Reese Larsen.

«Flere mindre selskaper har blitt til ett Itera Norge. Det har vært en krevende og inspirerende reise.

Det som er viktig for meg i dagens situasjon er at vi utvikler en organisasjonskultur vi alle er stolte av og som sørger for at vi i fellesskap når våre forretningsmessige mål.

I tillegg har vi stort fokus på å bygge en felles plattform for kompetanseutvikling for Itera Norge. For meg som HR Manager er det viktig at vi i HR posisjonerer oss som en sentral samarbeidspartner, en støttespiller som bidrar sterkt til å sørge for motiverte og tilfredse medarbeider som er stolte av å jobbe i Itera Norge», legger hun til.

«Hva fikk deg til å melde deg på?»

«Jeg deltok i fjor, og i år tar jeg med hele teamet mitt.»

«Hva gleder du deg mest til på HR Forum?»

«Jeg er lidenskapelig opptatt av HR-faget og jeg gleder meg til å møte andre mennesker med den samme lidenskapen, lære av de aller beste og kanskje også bidra selv.»

«Jeg gleder meg til å møte andre mennesker med den samme lidenskapen, lære av de aller beste og kanskje også bidra selv.»

- Marianne Reese Larsen, Itera

Bjarte BogsnesBjarte Bogsnes syns vi bør ta virkeligheten på alvor

Bjarte Bogsnes er for mange kjent som Statoil-toppen som vil forkaste budsjettene med sine «Beyond budgeting» styringsmodeller.

Om foredraget «La oss ta virkeligheten på alvor» sier Bogsnes at det vil gi deg en forståelse for behovet og det store potensialet i management innovation.

Han understreker betydningen av konsistens mellom myke verdier og ledelselsprinsipper versus de harde styringsmekanismene, og oppfordrer til et tett samarbeid mellom HR og økonomi.

«Du vil forstå hvordan du kommer i gang», sier han.

«Du vil forstå hvordan du kommer i gang»

- Bjarte Bogsnes, Statoil

Cathrine FilstadProfessor Cathrine Filstad vil at vi skal se verdiene mellomlederne representerer

«Det er 650.000 ledere i Norge, og mange av disse er mellomledere», sier BI-professoren Cathrine Filstad. «Likevel har mellomledelse på alle nivåer har fått lite oppmerksomhet både i forskning og praksis.»

Cathrine Filstads foredrag på HR Forum har tittelen «Mellomledere som strategiske endringsagenter». Hun er opptatt av det uutnyttede potensialet som ligger i mellomlederne.

«Potensialet og ansvaret for å lykkes med endring og innovasjon utnyttes ikke, og endringsprosesser stoppes ofte fordi endring forutsetter at mellomledelsen styrer og veileder sine ansatte. Det er mellomlederne som vet best hva som skal til for å få til endring», sier hun.

Gjennom foredraget sitt ønsker hun å styrke oppmerksomheten omkring mellomlederen, og hvilken lederskapsrolle han eller hun må ha for å skape nødvendig medarbeiderskap.

«Det er mellomlederen som sitter med nøkkelen for å lykkes med endring. Det er de som må motivere sine medarbeidere slik at de tar nødvendig ansvar.»

Hun lover at det blir fokus på praktiske verktøy og konkrete virkemidler for å sikre kontinuerlig læring og kunnskapsdeling, noe som i sin tur vil gi mer kompetente organisasjoner — og ledere.

«Det er mellomlederen som sitter med nøkkelen for å lykkes med endring»

- Cathrine Filstad, professor, BI

Espen Skorstad, Cut-eFor Espen er det viktig å holde engasjementet og entusiasmen oppe slik at tilhørerne går derfra godt fornøyde.

«cut-e har vært utstillere på HR Forum før, og kommer tilbake i år. Espen Skorstad, adm dir i cut-e: Hva er viktig for deg og din virksomhet i dagens situasjon?»

«Det viktigste for oss i cut-e er å fortsette å lage nye, innovative kartleggingsverktøy som brukerne liker og ha det gøy mens vi holder på.

Samtidig er det viktig for oss å drive fag som rekruttering og lederutvikling fremover, gjennom publikasjoner og gode løsninger.

Siden forrige HR Forum har vi, sammen med Henning Bang og Thomas Midelfart, lansert et komplett nytt spørreskjema som måler dialog i ledergrupper. Dette har allerede blir en suksess, blant konsulenter og HR som arbeider direkte med effektivisering av ledergrupper.»

«Hvorfor ønsker cut-e å være utstiller på HR Forum?»

«Fordi vi ønsker mest mulig dialog med brukerne våre. Svare på spørsmål og presentere hva vi jobber med», svarer han.

«Over 70 prosent av de største selskapene i Norge bruker i dag metodikk fra cut-e, så det blir mange kjente fjes, gode samtaler og mange nyttige diskusjoner. I tillegg pleier det å være fulltegnet på lunsjpresentasjonen vår, så for vår del gjelder det å holde engasjementet og entusiasmen oppe, slik at tilhørerne også i år går derfra godt fornøyde.»

«Hva gleder du deg mest til på HR Forum?»

«Er det lov å svare hyggelig selskap og god vin?»

«Er det lov å [glede seg mest] til hyggelig selskap og god vin?»

- Espen Skorstad, cut-e

Professor Georg von Krogh, ETH ZürichGeorg von Krogh vil ha større åpenhet slik at vi får «en ny måte å tenke innovasjon»

«Hvordan kan HR nyttiggjøre seg åpen innovasjon og dugnadsånden fra open source?», var overskriften på et intervju HR Norge gjorde i mai med professor Georg von Krogh ved ETH Zürich.

Åpen innovasjon handler om at en virksomhet åpner sitt innovasjonsøkosystem mot omverdenen. Eksterne får innblikk i og kan delta i innovasjonsprosjekter som tidligere ble voktet og hemmeligholdt av hensyn til konkurransesituasjonen.

«HR kan og bør ha en viktig rolle i dette», sa von Krogh. «HR har en rolle i utvikling av talenter internt, og vi ser nå at HR også kan bruke sin kunnskap og erfaring til å motivere talenter og eksperter utenfor virksomhetens vegger.»

I foredraget sitt vil han dele med sine funn og sin innsikt omkring innovasjon og HR, og det du tar med deg er i følge ham selv intet mindre enn «en ny måte å tenke innovasjon, mot åpenhet».

«Mer aktiv søking etter idéer, teknologi og kunnskap utenfor bedriften, og mer fokus på samarbeid om innovasjon vil bidra til at deltakerne kan utvikle en bedre praksis omkring dette», sier han.

Og ikke bare dét. I tillegg vil han vise hvordan mennesker utenfor virksomheten kan inspireres til å bidra i din virksomhets innovasjonsprosesser.

«HR kan bruke sin kunnskap og erfaring til å motivere talenter og eksperter utenfor virksomhetens vegger»

- Professor Georg von Krogh, ETH Zürich

Les mer om HR Forum, program og påmelding her.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!