Rafael-Garavito-20150610-135731

​Jakten på generasjon Z

Ikke før har vi vennet oss til "særhetene" til generasjon Y, så kommer generasjon Z og banker på dørene i arbeidsmarkedet.

Rafael Garavito og Universum har snakket med mer enn 1,3 millioner unge mennesker over hele verden, hvorav 15-20.000 i Norge. Generasjon Z - i media den siste tiden også kalt "generasjon prestasjon" - er knapt kommet ut i arbeidslivet ennå. De eldste i denne kohorten er født i 1996.

Men allerede nå kan Garavito fortelle om klare forskjeller.

-- Blant annet avdekker Universums 2015-undersøkelse at generasjon Z avviker fra Y hva gjelder forventninger til arbeidsgiver. Norske generasjon Z-ere er mer opptatt av virksomheter som oppleves som suksessrike og pengesterke. Generasjon Y er på sin side mer opptatt av innovasjon og attraktive produkter og tjenester, sier Garavito.

Spanske Rafael Garavito har employer branding som et av sine arbeidsområder i det internasjonale employer branding-byrået Universum. Foruten å jobbe med det norske markedet er han også ansvarlig for Universum i Spania.

-- Det å generalisere egenskaper ved store grupper arbeidstakere er risikabelt, men kan likevel være nyttig for å avdekke de store linjene og på den måten kunne gi råd til arbeidsgivere om hva som oppleves som attraktivt for kommende generasjoner av arbeidstakere, sier han.

-- Vi ser at det er forskjeller både mellom ulike kull, men også mellom ulike land. Unge mennesker i Spania er for eksempel langt mer internasjonale i sitt tankesett enn de mer hjemmekjære nordmennene.

Garavito bidrar på en av de riktig spennende delsesjonene på HR Norges årskonferanse HR Forum i november - en delsesjon som fokuserer på generasjon Z og hva disse nyankomne arbeidstakerne bringer med seg inn i arbeidsmarkedet.

Foruten fokuset på suksess fremfor innovasjon, kan han fortelle at der generasjon Y velger kreative og dynamiske arbeidsplasser, velger generasjon Z steder hvor de kan reise eller flytte utenlands med jobb, og der hvor gen Y er opptatt av grunnlønn, prioriterer gen Z høy fremtidig inntjening.

Universums definisjon av disse to generasjonskullene plasserer mennesker født etter 1996 i generasjon Z, mens mennesker født fra tidlig 80-tall til 1996 er generasjon Y.

Du møter Rafael Garavito på HR Forum. Les mer om programmet og påmelding her.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!