Juridiske Maler

Juridiske maler og retningslinjer

Som medlem i HR Norge har du tilgang til juridiske maler og retningslinjer som dekker hele ansettelsesforholdet. Her finner du en oversikt over dokumenter du kan laste ned til eget bruk.

Dokumentene er utarbeidet av HR Norges samarbeidspartner Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund (SBDL) DA og er oppdatert per 1. juli 2017.

Ved bruk må malene og retningslinjene tilpasses til den enkelte virksomhet.

Under maler finner du:

 • Advarsel
 • Arbeidsavtale generell
 • Arbeidsavtale med konkurranseklausul
 • Arbeidsavtale for midlertidig ansettelse
 • Avskjed
 • Bestride egenmelding
 • Brev til fortrinnsberettigede
 • Drøftelsesmøte innkalling
 • Drøftelsesmøte protokoll
 • Forhandlingsprotokoll
 • Forlengelse prøvetid
 • Innhenting av opplysning om pårørende
 • Oppfølging av egenmelding
 • Oppsigelse - arbeidstakers forhold personlig overlevering
 • Oppsigelse - generell
 • Oppsigelse i prøvetid
 • Permitteringsvarsel
 • Protokoll innsyn i arbeidstakers epost
 • Suspensjon
 • Søknad om foreldrepermisjon
 • Varsel om innsyn i arbeidstakers epost
 • Varsel om stans av sykepenger i arbeidsgiverperioden

Ønsker du tilgang til malene finner du de her (krever innlogging).

Under veiledninger og retningslinjer finner du:

 • Veiledning om arbeidsmiljø
 • Informasjon om ferieregler
 • Nedbemanning, veiledning pr. 1. juli 2017
 • Oppdaterte varslingsrutiner
 • Retningslinjer for oppsigelse i prøvetiden
 • Retningslinjer for bruk av sosiale medier
 • Retningslinjer for feil utbetaling av lønn - lønnstrekk
 • Retningslinjer for innsyn i arbeidstakers epost
 • Retningslinjer for sykefraværoppfølging
 • Veiledning ved inngåelse av arbeidsavtaler

Ønsker du tilgang til veiledninger og retningslinjer finner du de her (krever innlogging).

Er din virksomhet medlem i HR Norge og trenger arbeidsrettslig hjelp kan du ringe oss på tlf. 22 11 11 22 så setter vi deg over til Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund (SBDL).

Les mer om medlemsfordeler og medlemskap her.

HR Norges Arbeidsrettskonferanse har i over et tiår befestet posisjonen som den sentrale møteplassen for deg som trenger påfyll av aktuelle arbeidsrettslige temaer. Les mer om Arbeidsrettskonferansen 2018 og se program og påmelding her.

Relaterte saker

Arbeidsrett

Arbeidsrett

Høyesterett vurderer utvelgelseskrets og interesseavveining ved nedbemanning i posten

Gjennomgang av rettspraksis de senere årene viser at Høyesterett stadig bidrar til utviklingen av arbeidsretten på viktige områder. Det siste eksempelet på dette er Høyesteretts dom av 17, mars 2017, HR-2017-561-A, (sak nr. 2016/1619), i den siste «Posten-saken». Her får du en forsmak på Arbeidsrettskonferansen 2017.

Kari Terje 2018

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten – nedbemanning og ansiennitet

Høyesterett har i 2017 avsagt hele 8 dommer som direkte regulerer arbeidsrettens område og flere er på vei. Disse 8 dommene omhandler særlig spørsmål om aldersdiskriminering, utvelgelseskrets og ansiennitetsberegning ved nedbemanning. Her får du første videoforedrag i en serie om arbeidsrett.

Kontrakt 2

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten - virksomhetsoverdragelse

Her kan du høre om vilkårene for virksomhetsoverdragelse og når disse anses som oppfylt, valgrett ved tap av AFP, relevante dommer og case.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!