Puslespill

Dato: 30. mai 2017

Skrevet av: Anne Lian

Kursnyheter høsten 2017

HR Norge har utviklet nye kurs med oppstart etter sommeren. Kursene er behovsstyrt etter dialog vi har hatt med medlemmene våre. Kursene er basert på kjerneområder i HR-faget og er ment å bygge et solid fundament i utøvelsen av HR-faget.

En av utfordringene du som jobber i HR møter, og som linjeledere møter, er de vanskelige samtalene. Hvordan snakker du godt med krevende medarbeidere? I noen situasjoner kan det være nødvendig å formidle negative eller kritiske tilbakemeldinger til medarbeidere eller kollegaer. Mange synes det er vanskelig å ha vanskelige samtaler. Kurset «Den vanskelige samtalen» vil gi deg praktiske øvelser og gjøre deg trygg på hvordan du kan mestre de vanligste utfordringene underveis slik at partene ender opp med enighet og forpliktelse.

I enkelte profesjonsmiljøer finner vi dyktige, men egenrådige medarbeidere. Disse ekspertene opptrer som om egne behov for anerkjennelse og å få løst oppgavene slik akkurat de vil, er viktigere enn virksomhetens mål, roller og rutiner. Da kan det bli utfordrende for arbeidsmiljø, samarbeid eller å få alle til å føle seg inkludert og likeverdige. Så hvordan håndterer du disse? Hvordan kan du bidra til å skape klima for profesjonsledelse i praksis? Kurset «Hvordan lede profesjonsutøvere» gir deg innsikt i typiske utfordringer i profesjonsmiljøer, og hva årsakene til disse kan være. Du får:

  • Virkemidler som motiverer dyktige folk til å endre atferd og vaner på arbeidsplassen
  • Kunnskap om hvordan du håndterer uenigheter og vanskeligheter
  • Fremgangsmåter som fremmer selvinnsikt hos de som skaper vanskeligheter i arbeidsmiljøet

Knut Ivar Karevold er kursholderfor begge kursene. Karevold er organisasjonspsykolog med over 20 års erfaring med lederutvikling, teamarbeid, organisasjonsutvikling og innovasjon i offentlige og private virksomheter. Knut Ivar har doktorgrad i økonomisk psykologi og har vært gjesteforsker ved Harvard Business School. I tillegg er han førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI.

Jobber du som HR-sjef, HR-spesialist eller linjeleder i en mellomstor eller stor organisasjoner som ønsker å bygge et talent management-program eller forbedre et eksisterende? Da kan kurset «Strategisk Talent Management» være noe for deg. Kurset fokuserer på praktisk gjennomføring av strategisk talent management, og gir deg en helhetlig oversikt over prosesser, ansvarsfordeling og fremgangsmåter som fungerer i praksis. Du vil blant annet lære hvordan du kan:

  • Identifisere talentene
  • Utvikle og dyrke frem talentene
  • Utnevne til stillinger som gir nødvendig læring
  • Støtte før og etter utnevnelse til neste stilling

Kursholder er Hallstein Mørk, tidligere EVP HR i Nokia. Forbes Magazine utnevnte Nokia som best i Europa for sitt Talent Management program, hvilket Hallstein personlig ledet. Han har også arbeidet over 20 år i Hewlett-Packard, bl.a. i stilling som ansvarlig for HR i Europa, Midt-Østen og Afrika, samt som administrerende direktør for HP Norge. Hallstein er i dag både mentor, coach og konsulent, og leder HR Norges Executive nettverk.

Andre spennende kursnyheter høsten 2017 er kurs i faktaundersøkelser, sykefraværsoppfølging – vanskelige saker og ny personvernforordning. Mer informasjon og påmelding til kursene finner du på hrnorge.no/kompetansetilbud

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!