klasserom-old-style-biz-m-graf-1024x692

Skrevet av: Paal Leveraas

Læring og utvikling: Hvordan få 50:25:25 til å bli 70:20:10?

Læringsidealet er 70:20:10. Virkeligheten er nærmere 50:25:25. Charles Jennings misjon er å etablere den optimale fordelingen for hvordan vi lærer i arbeidslivet.

Helt siden 60-tallet har idealet for læring i arbeidslivet vært en 70:20:10-modell.

  • 70 prosent læring gjennom utførelsen av jobben
  • 20 prosent gjennom uformell læring og samspill med kolleger
  • 10 prosent gjennom formell læring, for eksempel kurs

Men selv etter at vi i mer enn 50 år har visst hva som er best for oss, er det nesten ingen virksomheter som faktisk kan vise til at læring foregår på denne måten internt hos dem.

I følge Lumesse Blog, som har gjort en uformell undersøkelse, ser det ut som om virksomheter flest er mer på 50:25:25 (eller 50:26:24 i følge tallene så langt).

Gjennom mange av de undersøkelsene vi i HR Norge presenterer gjennom et år er læring, og tidvis mangel på sådan, – en gjenganger. Det interessante er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne ikke er helt enig om i hvilken grad faglig og personlig utvikling ivaretas. Inntrykket er et arbeidstakerne jevnt over opplever virksomhetens satsning på dette feltet som lavere prioritert enn arbeidsgiveren selv beskriver det, uten at vi skal gå nærmere inn på de konkrete tallene i denne omgang.

De fleste arbeidstakere vil imidlertid forbinde utvikling og læring med at de setter seg på skolebenken for å ta videreutdanning eller kurs, eller logger seg på en e-læringsportal for å fordype seg i et tema.

Hvis virksomheten strekker seg mot 70:20:10-modellen - noe den bør gjøre for optimalt læringsutbytte – vil imidlertid bare 10 prosent av læringen skje innenfor slike rammer.

Resten – 70 prosent – skjer i utøvelsen av selve arbeidet og i samspillet med kolleger, kunder og ledere.

Charles_Jennings_Matt_small«70:20:10-modellen er både en strategi og et sett praksiser som skal gjøre læringen tettere integrert i det daglige arbeidet», fremholder Charles Jennings, en internasjonalt anerkjent kapasitet på læring, utvikling og prestasjon.

I 2002 utviklet Jennings sin strategiske modell for praktisk implementering av 70:20:10 i Reuters. Siden den gang har han videreutviklet metodene og utviklet et sett strategiske verktøy for HR.

Dersom du har litt til overs på din 10-prosentandel, kan du lære av Jennings på Kompetansedagene.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!