Niklas Modig Artikkel

Dato: 4. oktober 2017

Skrevet av: Anne Lian

Lean – en filosofi der flyt og mennesker står i sentrum

Lean er den mest spredte ledelsesfilosofien i Norge i dag. Den benyttes både i privat og offentlig sektor og det ser ut til at flere og flere implementerer lean. Alle vil «bli lean». Men ikke alle lykkes.

Utfordringen med lean er at ingen ”eier” dette konspetet, derfor finnes det mange meninger om hva lean er. Niklas Modig som er forsker og foredragsholder innen Lean ved Handelshögskolan i Stockholm forteller at i deres forskning valgte de å gå til Toyota. De skapte dette konseptet for ca. 25 år siden for å effektivisere og kundetilpasse produksjonen.

Modig beskriver lean som en lærende virksomhet. Han sammenligner det med å lage pannekaker: – Skal vi bare lage pannekaker for å bli mette, eller for at de skal bli bedre neste gang? Det handler om å prioritere læring for hele tiden å bli bedre i stedet for bare å utføre en oppgave. 

Han beskriver en lean virksomhet ved at de har en produksjon som prioriterer flyt fremfor utnyttelse av kapasitet i de enkelte ledd. Produksjonen styres ut ifra helheten i leveransen og med fokus på å forstå kundens behov. Hva er det kunden vil ha, når ønsker kunden leveransen og i hvilken mengde? Og nøkkelen til suksess er hvordan vi involverer, utvikler og engasjerer våre medarbeidere.

Niklas Modigs tips til hvordan lykkes med Lean:

  • Sykroniser forståelsen internt for hva lean er – ha en definisjon i organisasjonen som alle forstår.
  • Stille spørsmålene: Tror vi på dette her – hvorfor gjør vi det? Hvordan skal vi jobbe med dette?
  • Begynn med å se på organisasjonens behov, med fokus på at dette er noe de skal oppleve sammen.
  • Se på kundens behov, hva kunden vil ha, når og hvor mye.
  • Et rammevilkår for å starte er å forstå at dette er en gigantisk transformasjon hvor man må tenke sluttmottaker og hvordan samarbeide.
  • Lean er en langsiktig satsning – ledergruppen må helhjertet tro på dette og alle må fokusere på samme mål. Organisasjonen må drive dette på sin måte men noen må pushe dette for å komme i gang.
  • Inspirasjon og energi utenfra er verdifullt, men det er organisasjonen som må gjøre endringen. De må forstå både gevinsten og smerten med endringen. Støtte fra ekstern kan være å hjelpe til å forstå hvorfor de gjør dette og være med å legge opp et prosjekt.
  • Å drive endring er vanskelig, så ta endringen i passe store biter. La det kan bli en langsiktig endring med delmål og gi det tid til å lykkes.

HR-konferansen for offentlig sektor kommer Niklas med foredraget: «Lean – en filosofi der flyt og mennesker står i sentrum». Han vil snakke mer om hva lean er og hvorfor noen lykkes med å implementere dette og andre ikke. 

Les mer om HR-konferansen for offentlig sektor og påmelding her.

Kilde: http://niklasmodig.com/

Relaterte saker

Lucie Katrine Sunde Eidem 1850X704

HR-direktør Lucie og de kreative meglerne

Alle medarbeidere i Eiendomsmegler1 har to jobber, ifølge HR-direktør Lucie Katrine Sunde-Eidem. — For det første skal de løse dagens arbeidsoppgaver. For det andre skal de finne en smartere måte å løse disse oppgavene på i morgen.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!