Pensjon

Må din bedrift tilpasse pensjonsforsikringene i løpet av første halvår?

Regler om aldergrenser og stillingsvern ble endret i 2015. For mange fikk de nye reglene virkning allerede i juli i fjor, mens andre må tilpasse aldersgrensene i løpet av 1. halvår 2016. De nye reglene omfatter også bedriftsintern aldersgrense som er økt fra 67 til 70 år.

Aldersgrensen for stillingsvern i arbeidsmiljøloven er ved lovendringen hevet fra 70 år til 72 år. Endringen trådte i kraft 1. juli 2015. Dette innebærer at arbeidsforholdet kan avsluttes fra bedriftens side ved fylte 72 år uten nærmere krav om begrunnelse. Men arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden seks måneder i forkant.

Ny bedriftsintern aldersgrense

Endringene i arbeidsmiljøloven innebærer også nye regler for bedriftsinterne aldersgrenser. I dag har mange bedrifter en aldersgrense på 67 år. Etter lovendringen kan bedriften som den klare hovedregel ikke ha en lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år, dette medfører at bedriftene må ta hensyn til dette i sine pensjonsforsikringer. På Pensjonskonferansen 2016 kommer Beate Fahre, fagdirektør i Aon Norway, og snakker om hvordan pensjons- og personalforsikringen påvirkes av de endrede aldersgrensene. HR Norge har tatt en prat med Fahre i forkant for å føre litt mer om utfordringene rundt dette.

- Hvordan blir bedriftenes pensjons- og personalforsikring påvirket av de endrede aldersgrensene i arbeidsmiljøloven?

- Alle bedrifter må ta en gjennomgang av regelverket for både personal- og pensjonsforsikringene for å påse at ordningene er i tråd med regelverket. For pensjon er det lovregulert hva man kan gjøre. Når det gjelder personalforsikringer må det gjøres en grundigere analyse før man starter med endringene.

- Hvordan skal endrede aldersgrenser håndteres i bedriftens pensjonsforsikringer?

- Det er ulike regler for hva man kan gjøre avhengig av hvilke pensjonsordning man har. Det er flere valgmuligheter for de som har ytelsespensjon enn for de som har innskuddspensjon.

- Kan du si litt om hva bedriftene kan gjøre, hva de bør gjøre og det de må gjøre med personalforsikringsprogrammet når aldersgrensen øker?

- Det er ikke enkelt å si noe generelt om dette. For de lovpålagte ordningene - yrkesskadedekningene - er det ingen aldersgrense. Dersom bedriften har andre ordninger for uførhet ved sykdom, kan det være at bedriften ikke har mange valgmuligheter fordi produktleverandørene ikke er pålagt å øke aldersgrensen. Aldersdiskriminering er som kjent først og fremst noe det er forbud mot i et arbeidsforhold. Det vil si at produktleverandørene ikke må tillate at ansatte over 67 kan være med i ordningene. Dersom det ikke finnes muligheter for å dekke ansatte over 67 år vil det neppe oppstå krav om at bedriften må gjøre det. Men hva skjer hvis en annen leverandør enn den som bedriften benytter kan tilby utvidelser av aldersgrensen?
I tillegg er det forskjellig vurderinger avhengig av de ulike produktene. F.eks. vil det være forskjell på om det er reiseforsikring for ansatte det gjelder kontra om det er dekninger ved uførhet.

Kort sagt - det er viktig med en total gjennomgang av forsikringsprogrammet og det må gjøres en vurdering for hvert produkt som inngår i programmet.

Du kan høre mer Beate Fahre snakke mer om dette på Pensjonskonferansen 9. mars i Oslo.
Les mer om konferansen og påmelding her.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!