Forsidebilde Alle Nettverk Toppbanner

Dato: 16. mai 2017

Skrevet av: Anne Lian

Nettverk for deg som bistår eller leder endringsprosjekter

Skal dere restrukturere organisasjonen? Fusjonere? Implementere nye verdier? Innføre nytt støttesystem? Samlokalisere? Nedbemanne? Ønsker du å diskutere det med noen som har gjort noe lignende? Da kan vårt fagnettverk innen organisasjonsdesign være noe for deg.

Dette er et nettverk for deg som leder eller bistår endringsprosjekter i egen organisasjon. Eksempler på temaer som kan komme opp, endringsledelse, kontinuerlig forbedring, disruptive change, digitalisering, endringskapasitet, endringsmotstand og «endringstretthet». Nettverket er en arena med mulighet for refleksjon, erfaringsutveksling og gode diskusjoner, knyttet opp mot praksis i de enkelte virksomhetene nettverksdeltakerne representerer.

Om endring:

 • Endring i organisasjoner skjer ved at NOEN gjør noe annet enn det de gjorde før.
 • Ny organisering, nye rapporteringslinjer, nytt støttesystem vil ikke gi bedre resultater om ikke noen begynner å jobbe annerledes enn de gjorde før.
 • Veldig ofte er det måten vi samhandler på som vi ønsker å gjøre noe med. Legge praktisk til rette for at ny og bedre samhandling kan skje. Mellom personer eller mellom team og enheter
 • Vi må finne praktiske grep som kan bidra til å endre atferd (strukturelle faktorer)
 • Og pedagogiske grep som er med på å skape mening for den enkelte slik at de vil jobbe på ny måte (kultur)

Om nettverk og læring

 • Mange organisasjoner har etter hvert mye erfaring med endring og tiltak for å skape endring. Noe har vært vellykket og andre ting har vært direkte mislykket.
 • Det er mye å lære av hverandres historier, og det er mye å lære av å fortelle sin egen historie og få andres perspektiver og refleksjonsspørsmål på den.
 • Det er rett og slett utviklende å prate fag.
 • I nettverket får vi pratet fag, vi får delt erfaringer, vi får høre og lære av andres historier og kan hente gode tips og verktøy.

Fasilitator for nettverket:
Anne Gina Sveaas
har arbeidet med endringsprosesser, og utvikling av folk og organisasjoner hele sitt yrkesliv. Hun har bred erfaring fra ulike bransjer både som intern og ekstern konsulent, fagansvarlig og som toppleder. Dette har gitt henne mange perspektiver og en bred erfaringsbase.
Anne Gina er utdannet pedagog fra Universitetet i Oslo og har både teoretisk forankring, og praktisk erfaring rundt veiledning av individ og grupper.

Anne Gina om hva hun kan bidra med:

 • Jeg har både teoretisk og praktisk erfaring med organisasjonsendring og endringsledelse
 • Jeg har altså både teori, verktøy og erfaringer å dele
 • I tillegg er jeg god til å veilede grupper slik at vi får «tappet» ekte innsikter fra gruppa
 • Jeg vil også kunne støtte med praktisk veiledning på ting deltakerne står opp i akkurat nå.

Ved å delta i dette HR-nettverket får du unike muligheter for erfaringsdeling og gode diskusjoner rundt problemstillinger i den praktiske jobbhverdagen din.
Les mer om nettverket organisasjonsendringer her. Nettverket har oppstart 9. juni.

Det er også ledige plasser i nettverket Arbeidsrett i privat sektor med oppstart i september.

Relaterte saker

Even Video Nyhetsbrev

Ledelse

Endringstrykket i offentlig sektor må opp

Offentlig sektor står i endring. Virksomheter som Vinmonopolet, Lånekassen og Skatteetaten går i front. Men mange steder går det ikke fort nok. Endringstrykket er for lite og prosessene er for langdryge.

Robot Vanne Blomster

HR teknologi

Roboter – og jobbene vi elsker å hate

Når vi tenker på arbeid gjør vi det ofte innenfor rammen av yrkene vi har. Du er en programmerer, en konsulent eller en advokat. Men når vi definerer oss selv med utgangspunkt i bestemte jobber gjør vi det unødvendig vanskelig å endre oss i takt med at arbeidet gjør det. Samtidig blir ny teknologi, som kunstig intelligens og roboter, mer truende enn de trenger å være.

Hru 2020 Thumb Video

Organisasjonsdesign

HR-undersøkelsen 2020 - presentasjon del 1 og 2

I samarbeid med EY har vi hatt gleden av å lansere «HR-undersøkelsen 2020». Rapporten er utarbeidet i samarbeid med EY i Norden og de nordiske HR-foreningene, og tar for seg hvilke grep virksomhetene gjør for å tilpasse seg raskere og smidigere. Her får du en kort presentasjon av to av de fire hovedområdene rapporten omfatter.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!