Nordisk 2015

Dato: 18. oktober 2016

Skrevet av: Even Bolstad

Nordisk HR-ansvar? Du er ikke alene

Norden er ett arbeidsmarked og virksomhetene samordner i stadig større grad HR-arbeidet på tvers av nordiske grenser. Mye er likt, samtidig som forskjellene er betydelige og viktige. Men hva er myter og hva er sant? Hvor tenker vi forskjellig og hvor er det likt? Behovet for felles-nordisk nettverk og tverrgående kompetanse blir viktig for mange i årene som kommer.

Sveriges HR forening, Dansk HR, HENRY (Finland) og FLORA (Island). Det er navnet på HR Norge sine nordiske søstre. I mange år har organisasjonene jobbet tett sammen, utvekslet erfaringer og foret hverandre med ideer, foredragsholdere og annet. Nå drar vi samarbeidet enda lenger.

 • Medlemsmøte/Nettverkssamling
  12.-13. januar arrangerer vi, i tett samarbeid med de andre nordiske søstrene, en nordisk nettverkssamling her i Oslo. Temaene går fra «When Vikings and Values clash – Doing business with Scandinavians” til “Nordisk arbeidsrett”. Målgruppen er HR-ledere og medarbeidere som jobber på tvers av landegrenser. Det kanskje viktigste man kan få ut av møtet er kanskje muligheten av å bygge nettverk med andre som jobber med tilsvarende utfordringer som deg selv. Du finner mer info under kompetansekalenderen på hrnorge.no

 • Nordisk HR-undersøkelse
  HR Norge sine medlemmer er vel kjent med «HR-undersøkelsen», gjennomført av HR Norge i samarbeid med EY. Nå drar vi undersøkelsen inn i en nordisk kontekst, i samarbeid med Sverige, Island og Finland. Mer info kommer i løpet av kort tid. På våren vil vi arrangere medlemsmøter, formidle hovedinnhold gjennom artikler på hrnorge.no og presentere funn i mer dybde gjennom medlemsmøter i de største byene i Norge.

 • Rådgivning på tvers
  Har du spørsmål om dansk, svensk, islandsk eller finske HR-spørsmål? Dersom du er virksomhetsmedlem i HR Norge kan du ringe eller maile HR Norge, vi kobler deg opp mot søsterorganisasjonene våre. Ikke alle er like store og robuste som HR Norge, men de hjelper deg ut fra hvilke ressurser de har til rådighet slik de ville hjulpet sine egne medlemmer. Tilsvarende hjelper HR Norge medlemmer fra de andre landene.

  Vær for øvrig oppmerksom på at vi har samme mulighet også i andre europeiske land men da uten formell avtale i bunn. Gjennom den europeiske overbygningen EAPM har vi søstre nesten over alt, et nettverk vi kan spille på om medlemmene har behov. Gjennom den globale overbygningen WFPMA kan vi også forsøke å etablere koblinger for de som har behov, nær sagt i enhver krok av verden.

Les mer om medlemsmøte og påmelding her.Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!