Penger Foto Stig Espen Soleng Freeimages 1000X666

Dato: 1. mars 2017

Skrevet av: Henrik Øhrn

Ny HR Lønnsrapport kommer 31. mars

I disse dager starter utarbeidelsen av årlige lønnsrapporten for HR-stillinger som skal lanseres i slutten av mars. Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom HR Norge og Korn Ferry HayGroup, og årets rapport er den ellevte i rekken. Vi begynner dermed å få et godt grunnlag for å si noen om utviklingstrekk i lønn innenfor HR, og rapporten er blant de mest attraktive og nedlastete medlemsgodene.

For privat sektor har det tidligere vært vanskelig å få frem gode lønnsstatistikker eller benchmarks for HR-stillinger. Bransjeforeninger og offentlig statistikk har et fåtall HR-stillinger i sine rapporter, og det er ulike måter tall innhentes på som gjør at det ofte oppstår sprik mellom de ulike statistikkene. I årets rapport har vi over 1200 HR-stillinger i datagrunnlaget og dette gir oss muligheter til å bryte ned tallene på nye områder og høyere grad av nyansering.

Dette er ellevte gang vi gir ut rapporten, og fremdeles ser vi at den er den eneste i sitt slag i det norske markedet. I rapporten finner du ikke bare frem lønn for HR-nivåene, men også hvordan HR-stillinger avlønnes sammenlignet med andre funksjoner i virksomheten. På den måten kan man også danne seg et inntrykk av hvordan avlønninger på tvers internt henger sammen, og kanskje bygge eller justere lønnssystemet i virksomheten slik at det blir bedre balanse når alt settes opp i samme systematikken. Vi ser også på hvordan ulike roller avlønnes, bruken av bonus, hvilke kriterier som legges til grunn, samt hvilke stillingsnivåer dette slår inn på. I årets rapport vil vi også legge inn en seksjon om hva som skjer internasjonalt når det gjelde lønnsforventninger og inflasjonsanslag for ulike land.

Tallene i lønnsrapporten som lanseres i april består av uttrekk fra Korn Ferry HayGroups database, og er reelle tall fra virksomhetene (fremfor egenrapporterte tall fra ansatte)

Rapporten er nedlastbarfor medlemmer fra den 31. mars, og vi sender ut en egen artikkel om det til alle kontaktpersoner for medlemskapet. Les mer om medlemskap her.

Se forrige års Lønnsrapport her.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!