Forsidebilde Alle Nettverk Toppbanner

Dato: 20. april 2016

Skrevet av: Anne Lian

Nytt nettverk – «Alene i HR-rollen»

Å være alene i HR-rollen gir som regel varierte arbeidsdager med mange forskjellige oppgaver. Det stilles store krav til prioritering og tidsstyring for at tiden ikke forsvinner i brannslukking og administrativt arbeid. I nettverket «Alene i HR-rollen» vil du møte likesinnede som du kan sparre med, drøfte utfordringer med, dele ideer med og bli inspirert av.

Når du sitter alene i HR-rollen har du gjerne alle HR-hattene på. Du må kunne håndtere både det operative og strategiske – aller helst samtidig. Men fakta er at det går mye tid til å jobbe med brannslukking på bekostning av det som betyr noe for virksomhetens resultater. Du ender opp med å stå i spagaten mellom det operative og det å ha en strategisk rolle i ledergruppen. Så et av temaene i nettverket et hvordan du kan jobbe for å få strategisk innflytelse.

Når du møter utfordringer, sitter med store oppgaver eller dilemmaer har du sikkert ønsket deg en sparringspartner, en som kjenner godt til HR-rollen og forstår det du driver med. I stedet for å sitte alene og finne opp kruttet hver gang er det kanskje noen i nettverket ditt som har gjort den samme jobben. En som har beskrevet prosesser og har materiell du kan «låne» og tilpasse din virksomhet.

I tillegg til det strategiske og operative har «alle» forventninger til deg på et vis. HR har også hatt rykte som gråtekone, dette trenger nødvendigvis ikke bare å være negativt da dialogen bygger tillit og styrker troverdigheten din. Men du må passe på at det ikke går på bekostning av forretningsmessig troverdighet. Utfordringen er å finne balansen mellom det transaksjonelle og strategiske – du må både være på bakken og ha helikopterperspektiv.

I nettverk kan vi bruke hverandre, være sparringspartnere og dele erfaringer. Ha noen du kan sparre med og støtte deg på rundt dilemmaer som oppstår når du skal bidra i strategisk i ledergruppen og samtidig være operativ – hvor skal lojaliteten ligge. Du kan ha stor nytte av å høre hvordan andre som sitter alene i HR jobber og hvordan de fungerer i ledergruppen.

Formålet med å være i nettverket er å styrke troverdigheten din i HR-rollen. Nettverket er basert på fortrolighet og er ment å gi inspirasjon og ny energi til å løse utfordringer og gjøre arbeidsdagen lettere ved å bruke hverandres ressurser. For eksempel ved ny lovgivning avtale at en setter seg inn i dette og formidle til de andre. Står du ovenfor et personalproblem kan du ta en telefon og høre hvordan andre har løst dette og trekke på hverandres læring.

Nettverket «Alene i HR-rollen» passer for deg som:

  • Er HR manager, Business Partner eller tilsvarende
  • Har minimum 5 års bakgrunn i HR
  • Har ansvar for både den administrative og utviklingsmessige del av HR

Les mer om nettverket «Alene i HR-rollen» her.

Relaterte saker

Bærekraftige Verdier

Strategisk HR

Hvordan skape bærekraftige verdier

Her får du en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

Hr Treknologi

HR teknologi

HR har tre digitale utfordringer – hva innebærer det egentlig?

Vi er inne i en tid hvor vi ser at ny teknologi gir oss nye muligheter. Men til tross for dette har vi ikke evnet å ta ut de potensielle produktivitetsgevinstene. Hva er årsakene? Deloitte´s Global Human Capital Trends 2017 hevder at det koker ned til virksomhetenes strategier knyttet til humankapitalen.

organisasjon

Organisasjonsutvikling

Organisasjonspolitikk og effekten av HR-tiltak

Her får du en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!