Gisle-Norheim 1

​Nytt nettverk for deg som skal forholde deg til KMD og tjenestemannsloven

Et nytt nettverk for HR-folk som opptrer på vegne av eller på andre måter forholder seg til statens personaldirektør Gisle Norheim og tjenestemannsloven dras i gang i regi av HR Norge.

Et svært eksklusivt nettverk for HR-folk etableres i disse dager. Det er kun for folk som jobber med HR i staten. Stats- og helseforetak og statlige AS får ikke være med. Grunnen er enkel:

-- Dette nettverket er tilpasset de som må forholde seg til tjenestemannsloven og det kollektive avtaleverket hvor Kommunal- og moderniseringsdepartementet er part, sier advokat og partner i SBDL, Thomas Braut Svendsen.

Thomas Svendsen skal lede nettverket som har sitt første møte i slutten av april.

-- Vi ser at det i liten grad finnes arenaer hvor man kan diskutere de særegne problemstillingene som dukker opp i de ansettelsesforholdene som skal forvaltes innen denne sektoren, sier han. -- De fleste arbeidsrettskurs er tilpasset privat sektor. HR Norge har riktignok hatt egne kurs i tjenestemannsrett skreddersydd tjenestemannssektoren i staten siden 2012, men disse kursene er på to dager. Det er begrenset hva man kan få inn av kompetanse på to dager.

Nettverket er åpent for alle, enten de er i HR eller er linjeledere, selv om det nok først og fremst er profesjonelle innen HR dette vil appellere til.

Thomas Svendsen jobber til daglig som arbeidsrettsadvokat, og mange av kundene kommer fra denne sektoren.

-- Som advokater får vi henvendelser om det kunden mener er helt særegne problemstillinger som oppstår, men vi ser at de ikke er alene. Særegenhetene er «normale» for statlige virksomheter som skal forvalte tjenestemannsloven. Det å kunne møte likesinnede i et slikt nettverk og diskutere problemstillinger er et av de behovene som sterkest kommer frem i undersøkelser som er gjort mot denne gruppen.

Thomas-Braut-Svendsen

Fagnettverk innen arbeidsrett i statlig sektor

HR Norges nettverk innenfor arbeidsrett i statlig sektor har som mål å skape en arena for å drøfte aktuelle arbeidsrettslige temaer og -problemstillinger på et høyt faglig nivå. Ved å delta i dette nettverket får du unike muligheter for erfaringsdeling, ny kompetanse og gode diskusjoner rundt problemstillinger i den praktiske jobbhverdagen din.

Relaterte saker

Kari Thomas Video

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten - hva bør vi vite nå?

Gikk du glipp av Arbeidsrettskonferansen 2019 og foredraget om nyheter i arbeidsretten? Her får du en gjennomgang av ny lovgivning og rettspraksis, men fokus på hvordan endringene påvirker arbeidsgivers rettigheter og plikter.

Kariog Kristian

Arbeidsrett

Nyheter i arbeidsretten - hva bør du vite nå

I vår hverdag som arbeidsrettsadvokater var 2019 preget av omorganiseringer med fokus på ny kompetanse, de nye lovreglene som begrenset adgang til bruk av tilkallingsvikarer, mange spørsmål om arbeidstid, reisetid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid og som alltid arbeidskonflikter og sykefravær. Vi ser et fokus på vernebestemmelser og HMS og flere saker til Arbeidstilsynet.

Kariog Terje Fb

Arbeidsrett

Utvelgelse og ansiennitet ved nedbemanning

Mange virksomheter vurderer permittering og andre former for nedskalering, Her får du konkrete råd dersom også oppsigelser blir aktuelt

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!