Forsidebilde Alle Nettverk Toppbanner

Dato: 15. juni 2016

Skrevet av: Anne Lian

Oppstart av nye fagnettverk høsten 2016

Temaene i de nye nettverkene er kompetanseutvikling, HR-analyse og belønning. Og vi har et eget nettverk for deg som er ny i HR. Ved å delta i HR-nettverk får du unike muligheter for kompetanseutvikling og problemløsning i den praktiske jobbhverdagen din.

Nettverk er en etterspurt læringsform
Nettverket er en arena med mulighet for refleksjon, erfaringsutveksling og gode diskusjoner, knyttet opp mot praksis i de enkelte virksomhetene nettverksdeltakerne representerer.

HR Norge har stor tro på denne formen for samarbeidslæring i grupper og har derfor etablert nye nettverk. Hensikten med nettverkene er å bidra til at deltakerne får kompetanseutvikling gjennom erfaringsutveksling og diskusjoner HR-praktikere i mellom. Faglige innspill og fasilitering tilpasses etter behov. Det viktigste er at du får tilgang til kompetanse og nettverkspartnere du ellers ikke ville møtt.

Ny i HR
Å være ny i HR-rollen medfører mange spørsmål og utfordringer. HR Norges nettverk Ny i HR er et faglig og fortrolig nettverk med muligheter for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og inspirasjon.
Målet er et praksisfellesskap bestående av jevnbyrdige HR-profesjonelle som deler interesser, utfordringer og fagområde, og som gjennom samhandling utdyper sin kunnskap og kompetanse.
Nettverket har oppstart 26. august, les mer om nettverket og påmelding her.

Fagnettverk for kompetanseutvikling
HR Norges nettverk for kompetanseutvikling er rettet mot deg som har kompetanseutvikling, læring og organisasjonsutvikling som din hovedfunksjon. Temaer for nettverket avgjøres av nettverkets deltakere. Eksempler på temaer som kan komme opp, er hvordan vi best mulig kan utvikle, dele, analysere og kommunisere behov og tiltak innen kompetansefeltet.
Nettverket har oppstart 4. november, les mer om nettverket og påmelding her.

Fagnettverk innen HR-analyse
HR Norges nettverk innen HR-analyse søker å bygge en relevant og fortrolig arena for kompetansedeling mellom dere som HR praktikere med erfaring fra analytisk HR. Typiske tema vil være: Hva bør analyseres, og hvordan forbedre styringsdata? Hvordan vite - og kommunisere - hva HR-aktiviteter bidrar med for virksomheten på kort og lang sikt? Dette er et av fremtidens viktigste områder for HR å sitte i førersetet på.

Nettverket rettet mot deg som har stilling som HR analytiker eller andre spesialister innen måling og effektevaluering. HR sjefer og HR direktører som legger vekt på analysefunksjonen vil også ha stor nytte av nettverket.Det kan også passe for deg som er interessert og trenger innspill til hvordan du kan utvikle HRs analytiske funksjon.
Nettverket har oppstart 16. november, les mer om nettverket og påmelding her.

Fagnettverk innen Belønning
Belønning er fortsatt et ungt fagfelt i Norge og det er først de siste årene vi har sett at spesialistrollene har fått et tydeligere fotfeste i de mellomstore og mindre selskapene her til lands. Med stadig vekst i fagfeltet oppstår det samtidig et naturlig behov for å etablere arenaer som muliggjør utveksling av erfaringer og som skaper et læringsrom for fagrollen.

Nettverket er rettet mot deg som jobber med belønning som en av dine hovedfunksjoner, du som jobber med problemstillinger relatert til pay policy, total belønning, ulike insentivordninger og prestasjonsbelønning. Du har gjerne jobbet 3 år eller mer med fagfeltet og rapporterer typisk til øverste HR ansvarlig (eller lignende).
Nettverket har oppstart 11. november, les mer om nettverket og påmelding her.

Hvem treffer du i nettverket?
For at nettverket skal gi best mulig utbytte for deg som deltaker, er det viktig at nivået, erfaringen og utfordringene blant nettverksdeltakerne står godt til hverandre. Fasilitator fra HR Norge har mandat til å tilpasse gruppen i henhold til dette. Det er derfor satt kriterier for målgruppene for det enkelte nettverk. Gode diskusjoner krever at deltakerne er åpne og fortrolige med hverandre, og vi ønsker derfor ikke for store grupper, men ser for oss rundt 15-20 deltakere i hvert nettverk.
HR Norges fasilitator vil ta ansvar for koordinering og tilrettelegging av møtene, og gjennom dette sikre en åpen og tillitsfull læringskultur.

Noen av de viktigste argumentene for å delta i et fagnettverk:
- Bygge nettverk – etablere kontakt med folk du kan ringe til.
- For å få en «Time Out» og tid til å reflektere og tenke nytt.
- Nettverk og interaksjon med andre som håndterer utfordringer og omsetter teori til praksis.
- Får bekreftet at det jeg gjør er riktig.
- Få nye ideer og kopiere «stjele» fra hverandre.
- Lære av andre bedrifter og bransjer og tilpasse til eget bruk.

Les mer om nettverkene og påmelding her: Ny i HR, Kompetanseutvikling, HR Analyse og Belønning.

Relaterte saker

Hr Analyse Toppbanner

HR analyse

Ny rapport om HR-analyse

HR Norge presenterer en ny rapport om HR-analyse i Norge. HR-analyse har gjennom de siste årene fått en stadig økende oppmerksomhet i virksomheter globalt, og også i Norge ser vi denne trenden.

Hr Analyse Toppbanner

- HR-analyser handler om å øke produktiviteten

HR-analyser handler ikke bare om å måle innsats og resultater og automatisere rapporter. - Det er når rapportene brukes til å løse problemer, at virksomhetene kan tjene store penger på det, mener Max Blumberg.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!