Forsidebilde Alle Nettverk Toppbanner

Dato: 13. januar 2016

Skrevet av: Anne Lian

Oppstart av nye HR-nettverk i 2016

HR Norge starter opp nye nettverksgrupper. Ved å delta i HR-nettverk får du unike muligheter for kompetanseutvikling og problemløsning i den praktiske jobbhverdagen din.

Noen av de viktigste argumentene for å delta i et fagnettverk

- Bygge nettverk – etablere kontakt med folk jeg kan ringe til.
- For å få en «Time Out» og tid til å reflektere og tenke nytt.
- Kurs og seminarer tar opp tematikken og teorien. Nettverk og interaksjon med andre som håndterer problemer/utfordringer i praksis til daglig gir svaret på hvordan og hvorfor.
- Får bekreftet at det jeg gjør er riktig.
- Få nye ideer/kopiere «stjele» fra hverandre.
- Lære av andre bedrifter/bransjer og tilpasse til eget bruk.

Nettverk er en etterspurt læringsform

HR Norge har stor tro på denne formen for samarbeidslæring i grupper og vil derfor etablere nye nettverk i tiden fremover. Hensikten med nettverkene er å bidra til at deltakerne i nettverket får kompetanseutvikling gjennom erfaringsutveksling og diskusjon HR-praktikere i mellom. Faglige innspill og fasilitering tilpasses etter behov. Det viktigste er at du får tilgang til kompetanse og nettverkspartnere du ellers ikke ville møtt.

Nettverket vil bestå av utøvere av HR faget, HR-praktikere i private og offentlige virksomheter som deler de samme utfordringer i jobbhverdagen. Dere vil møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og få tips og råd du og din virksomhet behøver i deres respektive jobber og ansvarsområder.

Hvem treffer jeg i nettverket?

For at nettverket skal gi best mulig utbytte for deg som deltaker, er det viktig at nivået, erfaringen og utfordringene blant nettverksdeltakerne står godt til hverandre. Fasilitator fra HR Norge har mandat til å tilpasse gruppen i henhold til dette. Det er derfor satt kriterier for målgruppene for det enkelte nettverk. Gode diskusjoner krever at deltakerne er åpne og fortrolige med hverandre, og vi ønsker derfor ikke for store grupper, men ser for oss rundt 15-20 deltakere i hvert nettverk.

Tilgjengelige nettverk i HR Norge

I første omgang starter vi opp tre nettverk, med litt ulike målgrupper.

Klikk deg inn på lenken for mer informasjon og påmelding til det enkelte nettverket. Nettverkene er bare åpne for medlemmer i HR Norge. Les mer om medlemskap her.

Nettverkene vil ha oppstart i løpet av 2016, og varigheten vil i første omgang bli på fire møter fordelt over ett år. HR Norge vil administrere, fasilitere og bistå med generell støtte til alle møtene. Det er likevel nettverksdeltakerne som skal bidra aktivt med forslag til fokus, innhold og påvirke nytteverdien av samlingene. Dette forutsetter at alle medlemmene i nettverket er villig til å bidra og dele informasjon.

Er du interessert i nettverk innenfor andre områder, er du velkommen til å sende oss en e-post med forslag til tema til nettverk@hrnorge.no

Relaterte saker

Hrn Ansatte 2019

HR Norge 2018: En sulten, sprek 60 åring

Fjoråret var et av de beste i HR Norge noensinne – kanskje det beste, sier daglig leder Even Bolstad før årsmøtet 25. april. Aldri har HR Norge levert så mye til så mange og med så høy kvalitet som i 2018. HR Norge har god økonomi og investerer i teknologi, tilbud og organisasjon. Vi er rett og slett stolte over resultatene i jubileumsåret vårt, sier han.

Sbdl 2 2019

Ny medlemsfordel: Rabatt på advokattjenester fra SBDL

Alle virksomheter trenger juridisk rådgivning fra tid til annen. I lang tid har HR Norge sine medlemmer kunnet få rådgivning via telefon fra en av SBDL sine dyktige advokater. Men av og til er ikke en halvtime nok. Nå får HR Norge sine virksomhetsmedlemmer mellom 10 og 15% rabatt dersom de trenger ytterligere hjelp i arbeidsrettslige spørsmål.

Bli Medlem 2

Tips til hvordan du kan bruke medlemsfordelene dine

Det er stadig flere som finner det nyttig å være medlem av HR Norge. Hos oss får du tilgang til et stort HR-nettverk, kompetansepåfyll, råd og hjelp når du trenger det. Her er noen tips til hvordan du kan utvikle HR i din virksomhet ved å bruke medlemskapet ditt aktivt.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!