Sykefravær

Skrevet av: Henrik Øhrn

Presentasjon av funn fra HR-undersøkelsen 2015

I de siste 9 årene har HR Norge i samarbeid med Ernst & Young gjennomført HR-undersøkelsen. Denne undersøkelsen har som mål å ta temperaturen på HR i Norge, og kartlegge hvordan det tenkes om HR, hva som gjøres, og på hvilke måter det gjøres. Årets undersøkelse har sett spesielt på hvordan det jobbes med å skape effektive og endringsdyktige virksomheter.

I løpet av de siste årene har vi med jevne mellomrom – gjerne i forbindelse med vesentlig endringer i konjunkturer – satt endringsarbeid på agendaen. Nye begreper har kommet inn i dagligtalen – for eksempel endringsberedskap, endringskultur, endringskynisme eller endringskapasitet, og det ligger tydelig i kortene at det at et tema får mange «nye» navn handler om at dette arbeidet ikke er så enkelt å få til, og at det finnes mange mulige forklaringer på hvorfor mange ikke lykkes «etter planen».

Selv om nær sagt alle artikler om temaet gjerne begynner med å konstatere at endringer skjer hele tiden, og at det vil øke fremover, så vi til tross for denne innsikten i HR-undersøkelsene i 2009 og 2011 at mange jobber reaktivt og kortsiktig. Temaet berører hele virksomheten, og involverer ofte svært mange mennesker, og både ledere og HR må samarbeide.

I årets undersøkelse har vi derfor satt lupen spesielt på:

  • Hvilke typer endringer har norske virksomheter vært igjennom?
  • Hvilke tiltak setter de i gang for å tilpasse seg endringer i marked eller rammebetingelser?
  • Hvor aktiv rolle har HR i endringsarbeidet, og hva bidrar HR med i endringsprosesser?
  • Hvilke endringer står virksomhetene ovenfor fremover?
  • Hvor forberedt er ledere og ansatte på endringer som kommer?

Det har vært en spennende prosess å hente inn dataene og tolke disse, og vi vil gjerne takke alle de virksomhetene som deltok i undersøkelsen. Når svarene på spørsmålene nå blir analysert, vil de i første omgang bli lagt frem og diskutert på seminarer i Stavanger og Oslo. Erfaringsvis gir dette gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger som hjelper til med å trekke tallene og poengene over til den virkeligheten HR-folk i Norge opplever.

Siden undersøkelsen handler om endringsarbeid i virksomhetene, vil seminaret egne seg godt for både HR og linjeledelsen som også er involvert i dette. Vi oppfordrer derfor til å ta med en eller flere kolleger.

Seminaret er gratis

For mer informasjon om HR-undersøkelsen og påmelding til møtene, kan du klikke på en av byene:

Stavanger 8. desember - Frokostseminar kl. 0900-1100, Hotel Clarion Stavanger
Oslo 11. desember – Frokostseminar kl. 0900-1100, Bjørvika Konferansesenter

Relaterte saker

Toppbanner Hru 2020 Thumb

Presentasjon av funn fra HR-undersøkelsen 2020

I årets HR-undersøkelse setter vi fokus på hva virksomhetene i dag gjør for å kunne være tilpasningsdyktige. Vi har også sett på hvilke endringer virksomhetene mener de kommer til å gjøre fremover for å kunne møte omgivelsenes krav og for å kunne gripe nye muligheter.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!