Sykefravær

Skrevet av: Henrik Øhrn

Presentasjon av funn fra HR-undersøkelsen 2015

I de siste 9 årene har HR Norge i samarbeid med Ernst & Young gjennomført HR-undersøkelsen. Denne undersøkelsen har som mål å ta temperaturen på HR i Norge, og kartlegge hvordan det tenkes om HR, hva som gjøres, og på hvilke måter det gjøres. Årets undersøkelse har sett spesielt på hvordan det jobbes med å skape effektive og endringsdyktige virksomheter.

I løpet av de siste årene har vi med jevne mellomrom – gjerne i forbindelse med vesentlig endringer i konjunkturer – satt endringsarbeid på agendaen. Nye begreper har kommet inn i dagligtalen – for eksempel endringsberedskap, endringskultur, endringskynisme eller endringskapasitet, og det ligger tydelig i kortene at det at et tema får mange «nye» navn handler om at dette arbeidet ikke er så enkelt å få til, og at det finnes mange mulige forklaringer på hvorfor mange ikke lykkes «etter planen».

Selv om nær sagt alle artikler om temaet gjerne begynner med å konstatere at endringer skjer hele tiden, og at det vil øke fremover, så vi til tross for denne innsikten i HR-undersøkelsene i 2009 og 2011 at mange jobber reaktivt og kortsiktig. Temaet berører hele virksomheten, og involverer ofte svært mange mennesker, og både ledere og HR må samarbeide.

I årets undersøkelse har vi derfor satt lupen spesielt på:

  • Hvilke typer endringer har norske virksomheter vært igjennom?
  • Hvilke tiltak setter de i gang for å tilpasse seg endringer i marked eller rammebetingelser?
  • Hvor aktiv rolle har HR i endringsarbeidet, og hva bidrar HR med i endringsprosesser?
  • Hvilke endringer står virksomhetene ovenfor fremover?
  • Hvor forberedt er ledere og ansatte på endringer som kommer?

Det har vært en spennende prosess å hente inn dataene og tolke disse, og vi vil gjerne takke alle de virksomhetene som deltok i undersøkelsen. Når svarene på spørsmålene nå blir analysert, vil de i første omgang bli lagt frem og diskutert på seminarer i Stavanger og Oslo. Erfaringsvis gir dette gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger som hjelper til med å trekke tallene og poengene over til den virkeligheten HR-folk i Norge opplever.

Siden undersøkelsen handler om endringsarbeid i virksomhetene, vil seminaret egne seg godt for både HR og linjeledelsen som også er involvert i dette. Vi oppfordrer derfor til å ta med en eller flere kolleger.

Seminaret er gratis

For mer informasjon om HR-undersøkelsen og påmelding til møtene, kan du klikke på en av byene:

Stavanger 8. desember - Frokostseminar kl. 0900-1100, Hotel Clarion Stavanger
Oslo 11. desember – Frokostseminar kl. 0900-1100, Bjørvika Konferansesenter

Relaterte saker

Hr Undersokelsen 2019 Thumb

HR-undersøkelsen 2018

I årets undersøkelse har vi, med bakgrunn i resultatene av fjorårets undersøkelse der blant annet kompetansegap var ett av de mest fremtredende problemstillingene, sett på hvilke valg virksomhetene har tatt. Hvilke dilemmaer de har hatt foran seg, og hvilke ønskete og uønskete konsekvenser løsningene ser ut til å ha.

Toppbanner Hru 2020 Thumb

Presentasjon av funn fra HR-undersøkelsen 2020

I årets HR-undersøkelse setter vi fokus på hva virksomhetene i dag gjør for å kunne være tilpasningsdyktige. Vi har også sett på hvilke endringer virksomhetene mener de kommer til å gjøre fremover for å kunne møte omgivelsenes krav og for å kunne gripe nye muligheter.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!