Roboter Holder Jordklode

Dato: 31. august 2017

Skrevet av: Henrik Øhrn

Presentasjon av funn fra HR-undersøkelsen 2017

Over lengre tid har det i mediene og ulike fagtidsskrift vært skrevet mye om hvordan fremtidige trender i det nye arbeidslivet kan påvirke det norske arbeidslivet på både kort og lengre sikt. Mange av organisasjonene som svarte på årets undersøkelse rapporterer at trendene gjør seg gjeldende allerede i dag.

Mens enkelte bransjer opplever at disse trendene har relativt stor nedslagskraft nå, så venter andre bransjer fortsatt på hvordan det potensielt kan berøre dem. Årets undersøkelse er et samarbeid mellom de nordiske HR-foreningene og EY (tidligere Ernst & Young), slik at vi i år også får et felles nordisk perspektiv på hvordan fremtidige trender kan ha betydning i dag.

Trendene i undersøkelsen er delt inn i fire kategorier:

1. Automatisering av stillinger og oppgaver. Dette sikter til automatisering av spesifikke oppgaver innenfor en stilling, samt full automatisering av hele stillinger

2. Global arbeidsstyrke «on demand». Dette sikter til skiftet fra standarden med lokale kontrakter for ansettelse til mer fleksible (og også globale) bemanningsløsninger

3. Demografisk drevet endringer i de ansattes forventninger. Dette sikter til aldringen av arbeidsstyrken kombinert med en økning av ansatte fra millenniumsgenerasjonen og et større etnisk mangfold er forventet å påvirke hvordan bedrifter møter ansattes krav

4. Beslutninger drevet av dataanalyse. Dette sikter til det fortsatte trykket på å bruke dataanalyse relatert til ansatte for å forklare tidligere scenarier, forutsi fremtidige scenarier og automatisere beslutningsprosesser sies å ha betydelige konsekvenser på tvers av organisatoriske funksjoner. 

I tillegg til å stille spørsmål om hvor langt organisasjonene opplevde at trendene har kommet, så vi blant annet også på om de opplever å ha tilstrekkelig har kompetanse til å utnytte trendene, i hvilken grad de har planer og strategier om å implementere tiltak m.m.

De som deltar på presentasjonsmøte vil få en gjennomgang av utvalgte funn fra rapporten som vil gjøres tilgjengelig i løpet av den etterfølgende uken.  

Seminaret er gratis, og arrangeres i de fire største byene. Datoene er som følger:

Trondheim 18. september, 0900-1100

Bergen 19. september, 0900-1100

Stavanger 20. september, 0900-1100

Oslo 21. september, 0900-1100

Oslo 21. september, 1300-1500

Velkommen!

Relaterte saker

Hr Tech 2020 Facebook

HR Tech 2020 - rigg din virksomhet for fremtiden

Det er mange tech-endringer på gang som får konsekvenser for hvordan vi jobber og organiserer oss. Er din virksomhet klar for nye lærings- og organisasjonsformer? Vi lader opp til konferansen HR Tech 12. mars med artikler som presenterer utvalgte foredragsholdere, belyser tidsaktuell tematikk og de siste trendene.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!