Toppbanner Hru 2020

Dato: 14. januar 2020

Skrevet av: Ingvild Johnson Foto: Nick Fewings

Presentasjon av funn fra HR-undersøkelsen 2020

I årets HR-undersøkelse setter vi fokus på hva virksomhetene i dag gjør for å kunne være tilpasningsdyktige. Vi har også sett på hvilke endringer virksomhetene mener de kommer til å gjøre fremover for å kunne møte omgivelsenes krav og for å kunne gripe nye muligheter.

De siste årene har store og viktige arbeidslivstrender truffet virksomheter med full kraft. Og noe av forutsetningen for å oppnå fordeler knyttet til disse endringene har vært å styrke evnen til å tilpasse seg stadig raskere og smidigere.

Årets undersøkelse er et samarbeid mellom de nordiske HR-foreningene og EY i Norden slik at vi får et felles nordisk perspektiv på hvilken retning utviklingen går.

Trendene i undersøkelsen er delt inn i fire kategorier:

  • Å lede for endring
  • Organisering for endring
  • Sette arbeidsstyrken i stand til å arbeide på nye måter
  • Barrierer for endring

Deltar du på presentasjonsmøte vil du få en gjennomgang av utvalgte funn fra rapporten. Rapporten gjøres tilgjengelig for medlemmer på hrnorge.no i løpet av den etterfølgende uken.  

Presentasjonsmøtene er gratis og åpne for alle. Møtene arrangeres i fem byer på følgende datoer: 

Ålesund - tirsdag 4 februar kl. 09.00-11.00

Trondheim - onsdag 5 februar kl. 09.00 – 11.00

Bergen - torsdag 6 februar kl. 09.00 – 11.00

Stavanger - fredag 7 februar kl. 09.00 – 11.00 

Oslo - torsdag 13 februar kl. 09.00-11.00

Oslo - fredag 14 februar kl. 09.00-11.00 

Relaterte saker

Hr Undersokelsen 2019 Thumb

HR-undersøkelsen 2018

I årets undersøkelse har vi, med bakgrunn i resultatene av fjorårets undersøkelse der blant annet kompetansegap var ett av de mest fremtredende problemstillingene, sett på hvilke valg virksomhetene har tatt. Hvilke dilemmaer de har hatt foran seg, og hvilke ønskete og uønskete konsekvenser løsningene ser ut til å ha.

Hru 2020 Ny

Lansering av rapporten «HR-undersøkelsen 2020»

I samarbeid med EY har vi gleden av å lansere «HR-undersøkelsen 2020». Rapporten er utarbeidet i samarbeid med EY i Norden og de nordiske HR-foreningene, og tar for seg hvilke grep virksomhetene gjør for å tilpasse seg raskere og smidigere.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!