Konflikt

Dato: 22. mars 2018

Skrevet av: Even Bolstad

Streik etter påske?

Det var ingen oddsbombe når LO og YS brøt forhandlingene rett før påske. Nå starter et formelt løp som kan lede mot streik. Men først skal partene inn i mekling.

Brudd og mekling er styrt av Arbeidstvistlovens kapittel 3, som nøye beskriver blant annet frister knyttet til når partene skal kunne få gå ut i arbeidskamp. Fristene er romslige, både for at opphetede diskusjoner skal få kjølnet seg litt og for at Riksmekleren skal få anledning til å bringe partene sammen for å finne frem til løsninger. Faste rutiner og tydelige rammer har en egenverdi også for at ikke selve prosessen skal bli en del av eller utløse konflikt. Tilsvarende bestemmelser for staten finnes i Tjenestetvistloven.

Det er ikke noen regel om at forhandlingene må skje akkurat rundt påske. Men det har blitt en tradisjon. Det går et rykte om at ritualet med å bryte slik at partene skulle kunne møtes rett etter påske ble til fordi en tidligere Riksmeklingsmann like å fremstå påskebrun på TV. Men det er bare et rykte.

For når forhandlingene er over og meklingen er i gang, flyttes fokuset fra partene og over på Riksmekleren. Det er en utbredt misforståelse at Riksmekleren har som mål å skape rettferdige løsninger. Det er helt feil. Målet er å sikre arbeidsfred, det vil si unngå streik og lockout. Samtidig vet Riksmekleren at dersom han eller hun tvinger frem løsninger som fremstår urimelige, særlig sett fra arbeidstakernes synspunkt, vil de fort kunne bli nedstemt i uravstemming. Og da bærer det rett ut i streik uten videre mekling.

I år er det såkalt hovedoppgjør. Det skulle i utgangspunktet bety at avtalene forhandles tariffavtale for tariffavtale, det vil si som forbundsvist oppgjør. I år har imidlertid LO vedtatt og forespurt NHO om å få samordnede forhandlinger for på den måten å finne helhetlige løsninger på tvers av tariffområdene, noe NHO har akseptert.

Mye kommer til å dreise seg om kroner og øre. Alle er enige om at det kan være rom for reallønnsøkning, samtidig som ansvarlige parter skjønner at det er dumt for alle om vårt tariffoppgjør blir så dyrt at det kveler den skjøre oppgangen som bidrar til at norske virksomheter går godt og arbeidsledigheten synker. Men det er AFP og tjenestepensjon som er den store saken i årets oppgjør. Partene sitter med ansvaret for en ordning som er i ferd med å kollapse av sin egen tyngde. Det gir dem felles interesse av å endre. Men detaljene rundt «ny AFP» er ikke på plass. I tillegg er man avhengige av at staten fortsatt er villig til å subsidiere denne private pensjonsavtalen dersom ytelsene skal opprettholdes på det nivå særlig LO ønsker. Og som om det ikke er nok, har partene tillatt å ta inn spørsmålet vedrørende reise, kost og losji (RKL) i Industrioverenskomsten mellom Norsk Industri og Fellesforbundet som en del av oppgjøret og at Fellesforbundet kan ta ut sine medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten i en eventuell streik om RKL-spørsmålet. Det ryktes at disse bestemmelsene har vist seg krevende å få på plass. Det er med andre ord nok av snubletråder.

LO og NHO går først og «legger rammen». Deretter kommer de andre i tur og orden, både de andre partene i privat sektor før de store oppgjørene for stat og kommune skal på plass. Pragmatisk og praktisk har man allerede nå avtalt køordning hos Riksmekleren, som etter hvert får støtte fra flere andre meklere. Det betyr også at dersom det blir streik innenfor LO-NHO området, settes alle andre forhandlinger på vent slik at den arbeidskampen skal kunne avsluttes først og at det resultatet dermed likevel blir normgivende. Offentlig sektor er allerede i mål med sine pensjonsforhandlinger, men har bygget inn en sikringsbestemmelse om at dersom AFP i privat sektor blir vesentlig endret så skal de ta opp igjen forhandlinger på dette punktet.

LO-NHO har selv regnet seg frem til at første mulige dag med streik er 8. april – forutsatt at det brytes i dag.

Det kan bli en spennende og krevende vår. HR Norge ønsker lykke til.

Medlemsmøte - Lansering av HR-lønnsrapport 2018 Bergen 
Medlemsmøte - Lansering av HR-lønnsrapport 2018 Ålesund 
Arbeidsrettsstudiet
Pensjonskonferansen  
HR Norges lønnsrapport

Teknisk Beregningsutvalg  
Artikkel: AFP er en blodig urettferdig ordning 
Evaluering/Utredning om AFP 

NHO sine tariffsider 
Virke sine tariffsider 
Spekter sine tariffsider 
LO sine tariffsider 
YS sine tariffsider 
Akademikerne sine tariffsider 

Relaterte saker

Island Dame Thumb

Lønn

Lønn og 8. mars – Sjáðu hvað Ísland gerir

For en drøy ukes tid siden kom det glade budskap fra Teknisk Beregningsutvalg om at lønnsgapet mellom kvinner og menn på nytt er redusert. Akkurat som i fjor. Men forklaringen var dessverre heller ikke i år at vi her i Norge brått har gjort krafttak og fått bukt med bevisst eller ubevisst diskriminering. I fjor vår årsaken at en mannsdominert og høytlønnet oljebransje har redusert antall ansatte og dermed mistet betydning i den store statistikken, totalt sett. I år er hovedårsaken at høyt utdannede kvinner tar mer for seg av de høyt lønnede stillingene.

Penger 2019

Lønn

Lønnsvekst litt opp i 2019 – mye mer i lommeboken

Lønnsveksten i fjor ble på 2,8%, sa Ådne Cappelen da Teknisk Beregningsutvalg presenterte sin foreløpige rapport for lønnsoppgjøret i dag. Til tross for dette ble ikke reallønnsveksten, det vil si hva man sitter igjen med i lommeboken, høyere enn mellom 0,3 og 0,6%. Grunnen var ikke minst sterk vekst i strømprisene. Konjunkturoppgangen fortsetter. Neste år synker inflasjonen samtidig som lønnsveksten stiger. Det gir mer i lommeboken for den enkelte.

Penger 2019

Lønn

HR Lønnsrapport 2019 er lansert

Snart venter lokale lønnsoppgjør. Mange ledere får da utfordringen med å vurdere hvordan deres egne presterer. Når norske ledere blir spurt om medarbeiderne deres møter forventningene, overstiger dem eller kommer til kort, er det svært mange som har overrasket sjefen i året som har gått.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!