160222 Hrn Tbu Foreløpig Rapport Banner
Even Bolstad medium

Dato: 22. februar 2016

Skrevet av: Even Bolstad

TBU: «Gratulerer med årets lønnstillegg ... det du fikk i fjor»

Teknisk Beregningsutvalg har lagt frem sin foreløpige rapport.TBU forteller oss om at fjoråret var godt for norske arbeidstakere. Gjennomsnittlig lønnsvekst var på 2,8%. Men selv om tilleggene var høyere enn prisstigningen, ble pengene mindre verdt - i hvert fall hvis de skal brukes i utlandet.

Den norske kronen sank som en sten på slutten av året. Det gjorde norske varer billigere i utlandet og utenlandske varer dyrere i Norge. Valutasvekkelsen har reddet mange virksomheter som lever av salg til utlandet – og dermed også mange arbeidsplasser. Dyrere importvarer bidrar også til å dra opp prisstigningen i Norge.

Lønnen som ble gitt i fjor har også en annen effekt, det såkalte «overhenget». Fordi de fleste fikk lønnsøkning i løpet av året og ikke 1/1, blir lønnen på slutten av året er høyere enn gjennomsnittet for året totalt sett.


20160229 Hrn Tbu 2016 Lønnsoverheng

Den differansen de forskjellige sektorene drar med seg inn i det nye året, blir teknisk sett et forskudd på årets lønnsvekst. I tider hvor lønnsveksten går ned, blir dette overhenget relativt sett en stadig større komponent av neste års lønnsvekst. Det gjør at arbeidsgivere så vel som fagforeninger i å må gjennom den pedagogisk nokså krevende øvelsen å fortelle den enkelte «Gratulerer med årets lønnstillegg – det du fikk i fjor»

Sentralbanksjefen varslet at vinteren nå setter inn. Tidenes lengste periode med kraftig reallønnsvekst er over. Særlig innen privat sektor, er man fullt ut innforstått med at det blir lite til fordeling i år. Rett før helgen kunne NITO-president Trond Markussen fortelle at en firedel av hans medlemmer forventet ikke å få lønnstillegg i år.

Han representerer en yrkesgruppe som har fått de svakere tidene rett i ansiktet og hvor mange – særlig på Vestlandet - har mistet jobben eller kjenner andre som har blitt arbeidsledige. Noen har byttet til sektorer og virksomheter med lavere lønnsnivå.

De sentrale tarifforhandlingene mellom LO og NHO er først ut. Dersom vi får et forbundsvist oppgjør, har Fellesforbundet ett nedslagsfelt som gjør at de kjenner de dårlige tidene på kroppen. De har også lang tradisjon for å ta ut gode tillegg i gode tider – men tilsvarende skru på bremsen når tidene er dårligere. Fellesforbundet har såkalte minstelønnsoverenskomster, det vil si at lønnsveksten dels gis sentralt og dels lokalt. Minst like spennende blir det å følge med på hva de som får hele lønnsveksten sentralt kommer ut med, de såkalte «normallønnsoverenskomstene». For det er der rammen for offentlig sektor primært legges.

Lønnsoppgjør handler i stor grad om forventninger og forventningsstyring. Spørsmålet i år er antakelig i hvilken grad sykepleiere, lærere og andre innenfor offentlig sektor har samme forankring blant medlemmene sine som det ingeniørene har i forhold til å dra på håndbrekket.

Når man ikke har penger å forhandle om, rettes fokuset i enda større grad mot andre temaer. I år er det blant annet varslet at pensjon blir sentralt tema. Pensjon er langsiktig, som på sikt kan ha «mye mer økonomi i seg» enn enkelte års lønnstillegg. Vi blir heller ikke overrasket om man indirekte forsøker å binde opp staten og statens bidrag før AFP etter planen skal vurderes neste år.

Lenker:

Pensjonskonferansen 2016

Pensjonskonferansen 2016

«I år er det ... varslet at pensjon blir sentralt tema», skriver Even Bolstad. Da er det fint at du har Pensjonskonferansen.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!