Rekruttering 2

Dato: 10. september 2019

Skrevet av: Marte Veimo

Utnytt ressursene ved å bygge kultur på tvers

Virksomheter kan ha mye å hente på at folk jobber på tvers og deler på ressursene. Men om organisasjonen består av ulike enheter med hver sin kultur, kan samarbeid være vanskelig. Men ikke umulig. - Å skape kultur på tvers er fullt mulig, sier Helle Øverbye, og illustrerer kultur som en «output» av alt det som skjer i HR.

Helle Øverbye

Helle Øverbye har lang erfaring fra store organisasjoner som hver for seg favner flere, ulike og sterke merkevarer. Før hun nylig gikk til stillingen som kommunikasjons- og HR-direktør i NHST Media Group, var hun flere år i Schibsted-konsernet, der hun den siste tiden hadde rollen som Head of People Strategy & Development. Helle sitter også i styre i HR Norge.

Kultur kan endres

- I faglitteraturen heter det gjerne at det er vanskelig å endre kultur, siden den er som personligheten til et menneske. Men jeg ønsker å ta til orde for at vi kan endre kultur i store virksomheter, sier Øverbye, som kommer til HR-Forum 2019 med foredraget «Fra massiv endringsledelse til agile organisasjoner».

- Alle virksomheter har selvfølgelig en kultur. Og mange har mange kulturer. I sin enkleste form kan kultur defineres som «slik gjør vi det her», sier Øverbye.

Bygg kultur på tvers

Hun er opptatt av at det for store organisasjoner finnes mye å hente på at folk jobber på tvers, og deler på de ressursene som det gir mening å dele.

- Det nye digitale landskapet gir nye muligheter til å utnytte ressurser på tvers, for eksempel teknologi. Men for å få til dette, er det viktig med noen felles kulturbærere, slik at vi forstår hverandre, sier Øverbye og poengterer:

- Vi må forstå språket, vi må jobbe på samme måte, vi må ha de samme målene, og vi må ha en ledelse som drar i samme retning.

Men man kan fortsatt ta vare på og være en del av merkevarekulturen, samtidig som man jobber i en organisasjonskultur.

- Å si at «nå skal vi begynne å bygge kultur på tvers», kan oppleves som truende, folk er gjerne opptatt av seg og sitt. Derfor må vi starte med å forankre en forståelse for at kultur består av mange lag, og at man kan være en del av flere – uten at det nødvendigvis må være noen motsetning mellom dem. Men hvis de lagene kommer i konflikt med hverandre, da blir det problematisk, sier Øverbye.

Hun understreker at dersom arbeidskulturen er usunn bør man rive den helt ned og bygge opp igjen, men ellers er det bedre å bygge på det eksisterende.

Krever helhetlig jobbing

- Det krever tydelige mål og en helhetlig måte å nærme seg målet på. Man må være bevisst at alt det som påvirker hvordan vi handler, det påvirker kulturen. Alt fra hvilken visjon, verdier og normer dere har, til hvilke rutiner, systemstøtte og produkter dere har, til hvilke ledere og ansatte dere har, understreker Øverbye.

- Kulturen er altså en output av alt det som gjøres på HR-siden.

Men lite hjelper om ikke lederne går foran:

- Be the change! Hvis målet er at dere skal bli mer digitale, kan du ikke som leder selv ha fokus på analoge prosesser, poengterer Helle Øverbye. 

Forside program HR Forum 2019


Helle Øverbye kommer på HR Forum 2019 med foredraget "Fra massiv endringsledelse til agile organisasjoner".
Les mer om HR Forum 2019 og se program og påmelding her.

Relaterte saker

Karoline Havard Toppbanner

HR Forum 2019 – tid for ledelse

Som alltid er ledelse et sentralt tema. Det er en kritisk faktor sett i sammenheng med konteksten virksomheter, ledere og medarbeidere står i nå og fremover. Nye former for organisering, kultur og endring gjør at ledere må ha tid til ledelse. Mange rapporterer at de står i skvis.

Interkulturell Kommunikasjon Thumb

Ledelse

Norwegian Managers’ Intercultural Competence

As a small country with international ambitions, Norway has a long tradition of sending managers abroad to meet potential new partners, and, of course, receiving the latter in Norway on return visits. Are Norwegian managers as competent in cross-cultural communication as generally believed? Is fluent English a sufficient prerequisite for interacting effectively with people from different cultural backgrounds?

Herminia Ibarra Nyhetsbrev Video

Ledelse

Act Like a Leader, Think Like a Leader

Fikk du ikke med deg foredraget til Herminia Ibarra på HR Forum 2018? Da får du sjansen til å se hennes foredrag "Act Like a Leader, Think Like a Leader" her.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!