Arbeidsmiljø

Fotspor

Arbeidsmiljø

Varsling av kritikkverdige forhold

Fra 1. januar 2020 kommer det nye regler for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling er viktig og vanskelig og noen steder skjer varsling i for liten grad mens det i andre sammenhenger blir misbrukt.

Konflikt 2

Arbeidsmiljø

Ledere – ansattes mobbeoffer?

Kolleger mobber kolleger og ledere mobber medarbeidere. Men hva med ledere som blir mobbet? Mye tyder på at ledere blir utsatt for like mange negative handlinger som øvrige ansatte.

Hr Konf Off Sek Thumb2 Video

Arbeidsmiljø

Styringsrett og omsorgsplikt: HR sin rolle og ideologi

Her får du foredraget til Ståle Einarsen fra HR-konferansen for offentlig sektor 2018 om grunnlaget for arbeidsgivers styringsrett og arbeidsgivers omsorgsplikt, og behovet for å balansere de to. Hvordan bør HR arbeide i vanskelige arbeidsmiljøsaker, med ledelse og i konflikthåndtering?

Oddvar Nyhetsbrev Ny 2

Arbeidsmiljø

Fremtidens kontorer - hvordan jobber du best?

Gikk du glipp av medlemsmøtet om fremtidens arbeidsplass og kontorutforminger den 28. september? Som medlem av HR Norge kan du se det interessante foredraget til Oddvar Skjæveland her (alle ansatte i virksomheter med virksomhetsmedlemskap har tilgang når de er registrert) .

Varsling

Arbeidsmiljø

Har du tenkt å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen?

På arbeidsplassen kan det oppstå hendelser som gjør at du ønsker å varsle om kritikkverdige eller andre alvorlige forhold. Du bør være klar over noen av de utfordringene du kan møte som varsler, før du velger å si ifra. Her finner du noen tips om spørsmål du bør stille deg selv. Når du først har varslet, kan det være for sent.

office-by-Yutaka-Tsutano-Flickr-cc

Arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø og verneombudets rolle

Arbeidsmiljøloven gir klare pålegg om rolle og oppgaver, men verneombudene i mange virksomheter lever likevel en anonym tilværelse, skriver HR Norges Ellen Sørli. På arbeidsplasser hvor musearm er den største faren, er verneombudets oppgave å jobbe med det psykososiale.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!