Sykefravaer Og Arbeidsmiljoe Landingssiden Oppdat

Dato: 29. januar 2019

Skrevet av: Lars Christian Elvenes

Dette lærte vi på Sykefravær og arbeidsmiljø 2019

Sykdom og sykefravær i arbeidslivet er noe vi er nødt til å leve med. Å finne balansen mellom når man er frisk nok til å være på jobb, og når man er for syk til å jobbe, kan være vanskelig. De åtte foredragsholderne gå oss mye nyttig innsikt, tanker og verktøy til bruk i arbeidshverdagen.

Samspillet mellom sykefravær og arbeidsmiljø

I sitt foredrag viste Jørn Eldby, administrerende direktør i SINTEF Nord, blant annet til Oses (2016) oversikt over ulike typer sykefravær, fra å være litt syk, men snart klar for å jobbe, til å være sykmeldt på grunn av totalbelastning. Et arbeidsmiljø hvor vi kjenner trygghet i både egen rolle, med kolleger og med ledere legger grunnlaget for friskere medarbeidere. Konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø handler om nettopp dette.

Felles forståelse er spesielt viktig sett fra arbeidsrettslig side. Kari Andersen, advokat og partner i fra SBDL, la vekt på forventningene fra både arbeidsgiver og arbeidstaker i sitt foredrag. Her fokuserte hun på kortere, men hyppig sykefravær (under ett år), og lengre sykefravær. Uansett tilfelle, strekker arbeidsgivers tilretteleggingsplikt seg langt, men så også arbeidstakers medvirkningsplikt. Som arbeidstaker veier oppsigelsesvernet tungt, men vi har også en ulovfestet lojalitetsplikt tilstede. Det er forskjell på sykdom, og det å ha «vondt i vijla». Målet for begge skal være å få den ansatte tilbake i sin stilling.

Søvn – et av dine viktigste grep for lavere sykefravær

Før lunsj fikk publikum en skikkelig vekker av et foredrag, da Vicki Culpin, professor ved Hult International Business School, ga oss innsikt den helt sentrale rollen søvn spiller for både helse, produktivitet og økonomi. Å klare seg på lite søvn gis ofte en viss heltestatus, men det koster deg i lengden. Tall fra Storbritannia viser at det faktisk kan koste 6 ekstra dager vekk fra jobb hvis du sover 6 timer eller mindre hver natt. Til sammen blir det 207.000 arbeidsdager, og hele £25-36 milliarder. Søvnmangel knyttes til 7 av de 15 ledende årsakene for dødsfall, og svært få av oss får de 7-9 timene vi burde få hver natt.

Mangel på søvn påvirker hormonbalansen så vi bommer på kostholdet, og det kan også føre til at vår atferd kan påvirkes. Dårligere beslutninger, vilje til å ta større risiko, og et oppblåst selvbilde er blant konsekvensene det fører med seg. 24 timer uten søvn tilsvarer faktisk å ha promille på 0.1%. Legg til at vi lettere bryter etiske retningslinjer og yter mindre ekstrarolleatferd, og bildet blir lite pent.

Brukket bein eller "brukket" hode

«Det er fantastisk å ha et brukket bein», sa psykolog Tor Åge Skagestad Eikerapen, for det er noe alle kan se, det er lett å snakke om, og lett å forstå. Psykisk sykdom, derimot, er vanskeligere. Angst, depresjon eller utbrenthet, kan fortone seg som tafatthet, prokrastinering, manglende konsentrasjon eller vondt i vilja, mens det egentlig er tøffe lidelser som påvirker oss psykisk, kognitivt og emosjonelt. Og mange syns det er flaut å slite med det. Da er det ekstra vanskelig på jobb når du ikke blir sett eller forstått.

Presentert nedenfor er to av verktøyene Eikerapen trakk frem som du kan benytte deg av for å sikre bedre samtaler og forståelse når du skal snakke om både fysisk og psykisk sykdom. Mens forståelsen for lytting hjelper deg å holde fokus på den du snakker med, hjelper MILO deg å sette en god struktur på samtalen slik at det blir en god og fruktbar dialog.

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Jobber du i en virksomhet med virksomhetsmedlemskap kan alle kontakter få tilgang til HR Norges +artikler.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!