Kompetanseutvikling 1

Dato: 2. oktober 2019

Skrevet av: Sven Kinden Iversen

Praktiske råd til ledere for å møte fremtidens behov for kompetanse

Evnen til å hurtig kunne bygge ny kompetanse og vedlikeholde nøkkelkompetanse er ikke bare virktig for organisasjonen, men også for den enkelte arbeidstaker. Det er også viktig for samfunnet for øvrig, og det kan argumenteres for at dette blir stadig viktigere (World Economic Forum, 2018)

Gjennom HR-undersøkelsen 2018 så vi ulike dilemma i arbeidslivet. Et av disse var hvorvidt virksomheter skal utvikle eller anskaffe kompetanse.

Kompetansebehovene endres raskere enn noen gang, noe som gjør kompetanse til en viktig konkurransefaktor. Organisasjoner må raskt reagere på disse kompetansebehovene for å nå mål og utvikle eller beholde konkurransefortrinn. De må velge mellom å utvikle egne ansatte, skaffe nødvendig kompetanse utenfor organisasjonen, eller en kombinasjon av disse. På den ene siden oppstår kompetansebehovene så hurtig at det blir vanskelig å reagere i tide, og organisasjoner må dermed gå til markedet for å anskaffe kompetanse. På den andre siden vil problemet forsterkes fra et samfunnsperspektiv dersom organisasjoner stadig henter inn kompetanse fremfor å utvikle kompetansen internt. Arbeidstakere har et behov for å bli kontinuerlig utviklet for å kunne møte behovene til organisasjonen i fremtiden og fortsatt være relevante i arbeidsmarkedet på lenger sikt.

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Jobber du i en virksomhet med virksomhetsmedlemskap kan alle kontakter få tilgang til HR Norges +artikler.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!