Talent management

Ingeborg Holten Video

Talent management

Hva skal til for å lykkes med talent- og traineeprogrammer?

Sporveiens talent- og trainee program skal sørge for tilførsel og utvikling av kritisk kompetanse for fremtiden, og å bygge omdømme. Gikk du glipp av Ingeborg Holten sitt foredrag om Sproveiens treainee program på HR-konferansen for offentlig sektor i januar kan du se og høre dette her.

Leaders

Talent management

Rettferdighet som viktig driver av effektiviteten i prestasjonsledelse

For få år siden sveipet en fornyelsesvind over prestasjonsledelse og mange av de gamle praksiser innen området ble lagt til side til fordel for hyppige tilbakemeldinger, uformelle samtaler og smidighet i målsettinger. Fokus ble endret fra tilbakeskuende prestasjonsvurderinger til mer utviklingsorienterte samtaler.

Rekruttering

Talent management

10 trender innen Talent management

Økonomisk turbulens, og den demografiske utviklingen de senere år, er grunnlaget for det som Josh Bersin fra Bersin by Deloitte refererer til som «the talent paradox». På tross av høye ledighetsrater står bedriftene stadig ovenfor økende utfordringer med å besette tekniske jobber og jobber som krever høyere spesialiserte kvalifikasjoner.

balance

Talent management

HR og utfordringen med ”smidige” talenter

I sin bok ”Agile talent” (”smidige” talenter) beskriver Jon Younger og Norm Smallwood de strategiske og organisasjonsmessige konsekvensene av det som kan kalles fremveksten av smidige talenter. Det er ingen tvil om virksomheters økende avhengighet av ekstern ekspertise.

Frustrated man at a desk-photo wikipedia-cc

Talent management

Hvordan håndtere innelåste medarbeidere?

Innelåste medarbeidere opplever stor frustrasjon. Det kan fort utvikle seg til et problem også for lederne og kollegene deres.

heskeths framework for valuing talent h704 v2

Talent management

Foreslår et rammeverk for HR-data

Anthony Hesketh ville gjerne forstå bedre hvordan utvikling og styring av mennesker utløser og driver verdi for en virksomhet.

HR vs linjeledere ill

Talent management

HR for "nybegynnere"

HR kan være noe annet enn det «folk flest» tror. Nye medarbeidere som utfører HR arbeid må vite hva effektiv HR er, for å kunne bidra til å gjøre virksomheten effektiv. Her er fem spørsmål linjeledere bør stille seg.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!