beta.hrnorge.no-dokument-rapporter-HRLnnsrapport2013.pdf-450x300

HR Lønnsrapport 2013

I dag lanseres årets HR lønnsrapport. Rapporten er et "must" for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett. Den gir også veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsdannelsen.

Rapporten er delt inn i to deler, der den første delen består av ren bakgrunnsinformasjon om statistikken og den andre delen av lønnsstatistikker med sammenligninger av lønnsforhold innen HR i Norge samt lønnsrelasjoner mellom HR og andre funksjoner i virksomheten.

Dette er syvende året HR Lønnsrapport gis ut i samarbeid med Hay Group, og det er Hay Groups database som ligger som grunnlag i årets rapport.

I tillegg til å legge frem utvikling av grunnlønn og variabel lønn, har vi i årets rapport også avsnitt som tar opp lønnsforskjeller mellom kjønn innen HR-stillinger, generalist/spesialist, samt internasjonale/norske virksomheter.

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Jobber du i en virksomhet med virksomhetsmedlemskap kan alle kontakter få tilgang til HR Norges +artikler.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR. 
Meld deg på nyhetsbrevet vårt i dag!